2017-01-13

Kodėl vyksta Europos pripumpavimas emigrantais iš Artimųjų Rytų? Dirbti jie nenori, kur panaudos šitą žmonių masę? - Jakovo Kedmi klausia Iton.tv žiūrovas.


Jakovas Kedmi (19:58): Niekas nesupranta ir nesuprato Europoje reikšmės to, kas vyko Artimuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje, nelaukė tokios milžiniškos emigrantų bangos, nežino, ką su jais daryti, nežino, kaip juos sustabdyti, nežino, kaip kovoti su teroru. Europa parodė kaip reta savo neatsakingumą, nesupratimą, charakterio neturėjimą ir neprofesionalumą, kad užkirsti kelią tokiems įvykiams ir kad kažkaip pabandyti susidoroti su tomis problemomis, kurios jų sukuriamos. Europoje niekas neturi tikslios nuomonės ką daryti. Politikai užimti tik tuo, kad frau Merkel rinkiminei kompanijai nepakenktų visos bėdos, įvykusios dėl emigrantų, dėl jos pačios kaltės. Visa kita jos nejaudina, kaip ir kitų politikų.Šiai dienai egzistuoja Europos Sąjunga, kuri valdoma jos biurokratinio aparato, atitrūkusio nuo Europos interesų, Europos valstybių, kuri nesitaria su šių valstybių vadovybe, primesdamas tokią politiką, kurią šie biurokratai skaito naudinga sau. Ši būklė vargu ar ilgai tęsis ir Europa ieškos kitas egzistavimo ir sąveikos formas. Jeigu Europa ir liks vieninga ji bus valdoma kitais principais ir kitomis sistemomis, bet ne tokiomis, kaip šiandien. Šiandieninės įrodė, kad yra visiškai netinkamos.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą