2017-01-31

Žmonijos kvailėjimo problema: kalti velniai ar liberalai?


Islandijos mokslininkų tyrimai parodė, kad kiekviena sekanti žmonių generacija yra kvailesnė už ankstesnę. Reikjaviko genetikos firma nustatė, kad genų grupės, kurios sutinkamos dažniau pas gyventojus, kurie daugiau negu vienus metus mokėsi, tapo žymiai retesnės šalyje periode nuo 1910 iki 1975 metų. Tyrimai buvo atlikti su 100000 islandų. Mokslininkai aptiko didžiausią intelekto kritimą per 65 metų periodą. Sakoma, kad šis „kumuliatyvinis efektas genetiniame lygmenyje pasireiškiantis per laiko periodą“ reiškia, kad tai turės milžinišką įtaką į genetinį polinkį lavintis.

Žirklių teorija“

Yra vienas įdomus dėsningumas: kuo aukštesnis mokslo ir technikos išsivystymas, tuo didesnė žmogaus dvasinė, dorovinė ir intelektualinė degradacija. Prof. Valentinas Katasonovas mano, kad šias dvi tendencijas galima pavaizduoti grafiškai, kaip skirtingos krypties kreives: viena kyla (mokslo ir technikos vystymosi), kita eina žemyn (žmogaus degradacija). Šias dvi kreives, jo nuomone, galima pavaizduoti žirklių pavidalu. O savo teoriją jis sąlyginai pavadino „šiuolaikinio pasaulio „žirklių“ teoriją“.

Mokslininkas rašo: „Manau, kad su „žirklių“ teorija sutiks kiekvienas mastantis mūsų laikų žmogus, ypač brandaus amžiaus.“ … „Bet kaip ją paaiškinti logiškai? Jeigu vadovautis logika, tai turi būti priešingai. Jeigu žmogus degraduoja, kaip jis gali užtikrinti tolimesnį mokslo ir technikos išsivystymą? Abi kreivės, remiantis sveiku protu, turi būti vienos krypties: arba į viršų, arba į apačią. Tarp kitko, nagrinėjant du parametrus – mokslo ir technikos išsivystymo lygį ir žmogaus išsivystymo lygį (dvasinį, dorovinį ir intelektualinį) – ne labai suprantama, kas yra priežastis, o kas pasekmė.

V.Kasatonovas savo „žirklių“ teorijos paaiškinimų ieško šventuosiuose raštuose ir šventųjų tėvų mintyse. Autoriaus Šventraščių analizės rezultatas – šių „žirklių“ beneficiaras – velnias. Būtent „velnias priverčia žmogų veikti taip, kad jis savo rankomis pasigamintų virvę, užmegztų kilpą ir pakabintų savižudybės įrankį palubyje. O velnias jau pasistengs įtikinti žmogų, įvaryti jį į šią kilpą ir išmušti iš po jo kojų taburetę. Kitais žodžiais, velnias stumia žmogų sukurti materialines sąlygas, reikalingas kitų žmonių sunaikinimui ir, galiausiai, paties savęs. O materialios sąlygos – pati įvairiausia technika ir techninio progreso „produktai“– pradedant branduoliniu ginklu ir baigiant mobiliais telefonais“.

Stebėdamas šiandieninę padėtį Lietuvoje: mokslo ir švietimo degradaciją, žmonių apvogimą, nuskurdinimą, nugirdymą, to pasekoje kylantį smurtą prieš artimuosius, žmonių varymą į užsienį, žmonių kvailinimą MIP pagalba, aš negaliu nesutikti su V. Katasonovu, kad visa tai gali būti tiktai velnio darbas. Aš net žinau, kur yra velnio rezidencijos Vilniuje.

Mūsų valdžią tvirtai savo rankose laiko velniai ir verčia daryti baisius nusikaltimus lietuvių tautai. Dabartinė padėtis, pagal mūsų tautos nykimą, lygintina nebent su maro epidemija 17 amžiuje, kurios metu irgi išnyko trečdalis Lietuvos gyventojų.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą