2020-08-21

Klausimas Sveikatos apsaugos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoms: Kodėl pažeidžiama Lietuvos Konstitucija ir lietuviai diskriminuojami baltarusių atžvilgiu? Dr.Algimantas Lebionka kalbina advokatą dr.Antaną Bartusevičių

 

Praėjusią savaitę buvo pranešta, kad Lietuvos sveikatos apsaugos sistema pasiryžusi nemokamai gydyti batarusius, o vakar - kad Vilniaus universitetas siūlo nemokamą mokslą ir 200 eurų stipendijas baltarusių studentams. Mano manymu, tai diskriminacija ir grubus Konstitucijos pažeidimas. Tai Lietuvos gyventojams ypač aktualus klausimas, turintis du aspektus: moralinį ir juridinį.

Apie tai aš pakalbinau advokatą, teisės daktarą, kuris mokėsi Vilniaus, Maskvos ir Ilinojaus universitetuose, dr. Antaną Bartusevičių.

Gerbiamas Antanai, prieš išklausydamas jus, apie moralinį ir juridinį užsieniečių gydymo ir mokymo aspektus, noriu tarti kelis žodžius. Prieš dvi dienas aš aplankiau savo mokslinę vadovę, pirmąją Lietuvos biochemikę, akademikę, profesorę Sifiją Kanopkaitę. Ši Lietuvai nusipelniusi moteris, sulaukusi 95 metų, praktiškai neturi galimybės gydytis Lietuvos sveikatos sistemoje, kuriai ji visą ilgą savo gyvenimą mokėjo dideles įmokas. Po kelis mėnesius laukti eilės pas specialistus, „ne ta dimensija“ šimtamečiam senoliui. Aš pas dermatologą laukiau eilėje 2,5 mėnesio. Per tą laiką išsprendžiau savo problemą be SAM ir Ligonių kasų pagalbos. Tai visiškai nenormali padėtis. Dabar ši nefunkcionuojanti sistema apkraunama ligoniais iš Baltarusijos. Mane tai ne tik stebina, bet ir žeidžia. Tai akivaizdi diskriminacija.

Pranešimas apie užsieniečių mokymą ne mažiau šokiravo! Kodėl mes priversti mokėti tūkstančius už vaikų mokymą, o jaunuoliai iš Baltarusijos mūsų sąskaita dabar bus mokomi Lietuvoje? Aš jau nekalbu, kad tai yra lietuvių tautai žalinga, nes dalis baltarusių tautos šiandien gyvena kažkada buvusiame lietuvių tautos areale. Man teko tai patirti kažkada keliaujant Neries upe iš pačių ištakų. Ten lietuviški hidronimai, o paklaustų žmonių seneliai dar kalbėjo lietuviškai. Skatindami baltarusių imigraciją juk naikiname Lietuvą! Ar to nesupranta valdžioje sėdintys? 

Jūs, Gerbiamas Antanai, patyręs teisininkas, todėl prašau man paaiškinti kiek teisėta ši lietuvių diskriminacija baltarusių atžvilgiu?

Advokato dr.Antano Bartusevičiaus atsakymas:

Kiek teisėta ši Lietuvos piliečių diskriminacija Baltarusijos piliečių atžvilgiu?

1. Kaip žinia, Lietuvos valdžia 2020 m. rugpjūčio 21 d. nusprendė priimti gydymui per protestus Baltarusijoje nukentėjusius žmones. URM kancleris Laimonas Tallat Kelpša: “nusprendėme skirti iš vystomojo bendradarbiavimo lėšų 100 000 eurų gydyti žmones. Detalės derinamos su SAM“. Jam uoliai antrino SAM ministro patarėja Lina Bušinskaitė: „Lietuva padės ir palaikys žmones kovojančius už laisvę (...) ir gyvenimą laisvoje šalyje“. Opozicijos konservatoriai vakar kreipėsi į LR Vyriausybę, ragindami suteikti gydymą ir reabilitacinę pagalbą nuo Minsko represijų nukentėjusiems baltarusiams.

Kaip žinia, Lietuva anksčiau suteikė gydymą nuo Rusijos nukentėjusiems ir kitos valstybės aktyvistams. Galima pamanyti, kad Lietuva labai turtinga valstybė. Pagal LR Konstitucijos 52 straipsnį: „Valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais“. Šiuo atveju imperatyviai pabrėžta, kad tai yra Lietuvos Respublikos piliečių teisė.

LR Konstitucijos 53 straipsnis: „Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus. Įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvarką“.

LR Konstitucijoje aiškiai pasakyta, kad šios nemokamos medicinos pagalbos paslaugos turi būti teikiamos LR piliečiams. Deja, šiuo metu turime tokią situaciją, kad Covid -19 baubas suteikia galimybę nepaisyti LR Konstitucijos. Realiai žmonėms tos paslaugos neteikiamos arba jas gauti, reikia ypatingų pastangų ir gebėjimų. Tai puikiai iliustruoja ir Jūsų, dr. Algimanto Lebionkos pateiktas atvejis su žymia Lietuvos biochemike, akademike, profesore. Praktiškai net ji neturi galimybės gydytis, bet jai suteikta teisė numirti nuo gretutinių ligų. Kitiems žmonėms, ne akademikams – taip pat. Tai makabriška.

Esant tokiai padėčiai, skirti dideles lėšas ir medicinos personalą, kai viso to itin reikia Lietuvos piliečiams – peržengia LR Konstitucijos nustatytas įstatymų ribas. Visų pirma, valstybė privalo rūpintis savo piliečių gerbūviu, sveikata, pensijomis ir socialine parama. Tik turint finansinių resursų, galima pasirūpinti kitais, kaip antai, padėti skurstantiems Graikijos pensininkams, kurių pensijos prasideda nuo 700-900 eurų, kai Lietuvoje daugumos žmonių pensijos nesiekia ir 300 eurų. Žinoma, aš turiu omenyje ne teisėjus, prokurorus, ilgamečius nepakeičiamus Seimo narius, bankininkus ar įvairių specialiųjų tarnybų ypatingas, tame tarpe dvigubas pensijas šlemščiančius asmenis.

Eligijos Murauskienės FB skelbtoje nuotraukoje: Prienų priėmimas,žmonės sėdi ant taburetės lauke, apie 21,30h. ir laukia kada bus suteikta pirmoji pagalba ka gali padaryti vienas budintis daktaras? Atsiprašyti ir paprašyti kantrybės...

2. Šiandien išgirdome dar vieną džiugią žinią: Lietuvos studentija gaus dar mažiau stipendijų studijoms, nes mūsų „turtingi“ universitetai kitos valstybės piliečiams - baltarusiams studentams siūlys nemokamas studijas. (In.: L.rytas.lt, 2020-08-21). Vakar Vilniaus Universitetas informavo siūlysiantis baltarusių studentams nemokamas studijas. Puiku! Atsieit taip siekiama išreikšti solidarumą ir paremti kaimyninės šalies demokratiškumo siekius. Prieš trisdešimt metų, penkiasdešimt metų girdėjome tokius lozungus ir šūkius. SSRS gelbėjo visa pasaulį nuo varguolių. Vilniaus Universiteto rektoriaus Rimvydo Petrausko nuomone, gabiausiems priimtiems studentams

pirmaisiais studijų metais bus mokama 200 eurų dydžio stipendija. Visu jų studijų kaštus prisiims Vilniaus Universitetas. Nuostabu! Rektoriaus nuomone, Vilniaus Universiteto istorija glaudžiai susijusi su baltarusiškos tapatybės formavimusi, bei tautų bendryste, nes sieja bendra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės praeitis ir tai galėtų būti Lietuvos ir Baltarusijos visuomenes siejantis pagrindas. (Mūsų pastaba: Tai jau tikrai, nes juk sovietinės Baltarusijos istorikai seniai teigia, kad visi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karaliai ir kunigaikščiai – baltarusiai.) Kaip gi tada su LR konstituciniu aktu 1992 m. birželio 8 d. Nr. 1-2622, pasirašytu senojo V.Landsbergio? Kai buvo nutarta: puoselėti abipusiškai naudingus ryšius su kiekviena valstybe, anksčiau buvusia SSRS sudėtyje, tačiau niekada ir jokiu pavidalu nesijungti į jokias sandraugas. Šiuo atveju Lietuvos valstybė pasišovė būti naudinga ir paremti nedemokratinę valstybę savo maloninga labdara, nors tos valstybės Prezidentą pirmoji Pasaulyje įvardino kaip neligitimų. Tuo pačiu, valdžioje esantieji, pamiršo LR Konstitucijos 5 str.: “Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms”). Konstitucijos 29 str.: „Įstatymui (...) valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“). Konstitucijos 40 str.: „Aukštosioms mokykloms suteikiama autonomija“; Konstitucijos 41 straipsnis: „Aukštasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus. Gerai besimokantiems piliečiams valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas“); Konstitucijos 45 str.: „Piliečių tautinės bendrijos savo tautinės kultūros reikalus, švietimą, labdarą, savitarpio pagalbą tvarko savarankiškai. Tautinėms bendrijoms valstybė teikia paramą“).

Šiuo atveju, Lietuvos valdininkija, ignoruodama Konstituciją ir principą, kad visų pirma – Lietuvos piliečiai, mūsų studentus palieka be grašio, o likusias visas negausias lėšas skiria kitos valstybės studentų privilegijuotam finansavimui. Tai neteisinga ir amoralu.

Arba tai galima interpretuoti taip, kad Lietuvos autonominės aukštosios mokyklos tokios turtingos, kad gali išlaikyti įvairių valstybių migrantus? Tai ko nuolat verkšlena, kad niekam neturi pinigų? Pasirodo, kad turi. Pamiršdamos savuosius piliečius ir palikdamos juos su ubagiškai ištiesta ranka.

Manyčiau, šiuo atveju Lietuvos valdininkai ir Vilniaus Universiteto istorikas rektorius praleido gerą progą patylėti.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą