2017-03-23

Iš lietuvių pasus atima, žydams iš Afrikos dalina


Taip jau yra, vieninteliai diskriminuojami Lietuvoje yra po pasaulį pasklidę lietuviai, iš kurių atiminėjama Lietuvos pilietybė, jeigu jie tampa kitos valstybės piliečiais, o labiausiai privilegijuota yra „išrinktoji tauta“ - Lietuvoje žydai, kurie gali turėti nors ir 10 užsienio pilietybių, vis tiek jie gali gauti Lietuvos pilietybę, gali rinkti mums valdžią.

Įsigaliojus Pilietybės įstatymo pakeitimams, Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ėmėsi iniciatyvos raštu ar per ambasadas informuoti asmenims ar jų palikuonis, kurių prašymai atkurti pilietybę anksčiau buvo atmesti, kad jie gali tuojau pat pakartotinai kreiptis dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo.

Šis įstatymas taikomas visiems asmenims, kurie iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo Lietuvos pilietybę ir iki 1990 m. kovo 11 d. išvyko iš Lietuvos, bet ne į tuometinę TSRS, taip pat jų palikuonims. Vidaus reikalų ministro Tomo Žilinsko žodžiais, šios pataisos labiausiai aktualios Lietuvoje gyvenusiems žydams ir jų palikuonims, kuriems iki šiol, norint atkurti Lietuvos pilietybę, tekdavo pateikti įrodymus, kad jie iš Lietuvos pasitraukė dėl politinio, religinio ar tautinio persekiojimo.

Lietuvos pilietybės įstatymo 2 ir 7 straipsnių pakeitimo Aiškinamajame rašte nurodoma, kad iš Lietuvos Respublikos 1918–1940 išvyko daugiau nei 1 milijonas piliečių. Pagrindinės emigracijos kryptys buvo Šiaurės, Pietų Amerika, Australija, Pietų Afrikos Respublika (toliau – PAR). Nemažą išvykusiųjų dalį sudarė žydų tautybės piliečiai. Žydai emigracijai dažniausiai pasirinkdavo PAR.

Situacija PAR šiuo metu klostosi nepalankiai baltaodžiams piliečiams, čia išplitęs juodasis rasizmas. Todėl Lietuva, iš kurios sėkmingai išvaromi lietuviai (per 26 nepriklausomybės metus išvyta iš Lietuvos beveik milijonas gyventojų), gali tapti geru aerodromu Afrikos žydams apgyvendinti ateityje. Bet ar tai supranta mūsų valdžioje susirinkę imbicilai? Jiems nupirkti nereikia net 30 šekelių, jie Lietuvą parduoda „už trupinį aukso, gardaus valgio šaukštą“.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą