2017-03-06

Suplanuotas baltosios rasės naikinimas: ES pasiuntinys Nigerijoje pareiškė, kad „Europai reikia migrantų iš Afrikos“

ES pasiuntinys Nigerijoje  Michel Arrion pasakė, kad „Europos gyventojų senėjimas“ reiškia, kad kontinentas turi atsidaryti afrikiečių migracijai. Pasiuntinio žodžiais, „reikia reguliuojamos pagalbos imigracijai iš Afrikos“. Tokius pareiškimus Arrion jau buvo daręs 2015 metais. Jis tada sakė, kad kontinentui reikia „šviežio kraujo“, o imigracija „didina gamybos faktorių judėjimą, ypač darbo, ypač Europoje“.

Ponas Arrion meluoja, jis tiesiog transliuoja baltosios rasės žmonių naikintojų globalistų planus. Europoje yra per daug nuosavos darbo jėgos, jaunimo nedarbas Italijoje siekia 40%, o naujos nekvalifikuotos darbo rankos čia nereikalingos, ypač iš Afrikos, kurios gyventojai nepasižymi aukšta kvalifikacija ir protiniais sugebėjimas, kas yra sąlygota jų genetika.

Jau 20 amžiaus viduryje pasaulyje veikė pilnai automatizuotos gamyklos, kur dirbo tiktai robotizuotą gamybą prižiūrintys aukštos kvalifikacijos specialistai. Iš gamybos proceso šiuo metu galima pašalinti mažiausiai 70 procentų darbuotojų. Jie gamyboje dirba tik todėl, kad nėra kur dėti šio žmonių pertekliaus.

Michel Arrionas kalba apie „šviežią kraują“, tarytum būtų žmogaus genetikos specialistas. Panašių į jį genetikos specialistų Briuselyje apstu.

2016 metų birželio mėnesį Vokietijos Finansų ministras Volfgangas Scheuble interviu laikraščiui die Zeit paaiškino, kad migrantai iš Artimųjų Rytų ir Afrikos Europai yra reikalingi tam, kad pagerinti baltąją žmonių rasę, nes „dėl inbrydingo ji išsigimsta.“ Vokiečiams atleistina taip kalbėti, pas juos jau buvo vienas genetikos specialistas, jo vardas Adolfas Šekelgruberis (Hitleris). Visi prisimena šio “genetiko” likimą.Europos komisaras Vytenis Andriukaitis 2016 metų vasarą irgi prašneko apie lietuvių tautos vietą užimsiančius „įvairių genetiškų kompozicijų žmones“, apie „didžiulį uždavinį suklijuoti lietuvybę iš įvairių kompozicijų“.

Į Respublikos žurnalistės klausimą, „kaip išsaugoti tą lietuvybę, kai tirpsta ją sergstintis branduolys - Lietuva išsivaikšto?“ Briuselio renegatas Vytenis Andriukaitis atsakė: „Kaip galima susiaurinti save iki etniškumo? Lietuvybė yra kultūros fenomenas, kuriame vietą gali surasti įvairių genetiškų kompozicijų žmonės. Didžiulis uždavinys suklijuoti lietuvybę iš įvairių kompozicijų, bet tai įmanomas uždavinys, nes valstybės politika lietuvybės atžvilgiu yra įkūnyta ir Konstitucijoje, ir Valstybinės kalbos įstatyme, tik darykite. Suteikite Lietuvai sparnus. Kas kliudo Lietuvos kultūros paveldą paversti galinga ekonomine jėga?“

Tada žurnalistė paklausė: „Galbūt, pagal jus, reikėtų džiaugtis ir dviem tūkstančiais pabėgėlių, kuriuos, neseniai skaičiau, dar ketinama atkelti Lietuvon pagal Europos Komisijos prezidento Žano Klodo Junkerio (Jean Claude Juncker) planą?“

Andriukaitis į tai atsakė: „Čia - iš kitos operos... Čia ne Junkerio planas, čia tos pačios kvotos pagal tas pačias metodikas, kurios buvo nustatytos diskutuojant su visų šalių narių atstovais, čia ir prezidentės Dalios Grybauskaitės, ir visų kitų, kurie už tai balsavo, sprendimas.“

Šaunuolis tas Andriukaitis, beveik kaip Šoiblė ar Adolfas, arba Paneuropos tėvas masonas Kudenhove Kalergi su jo „kokybės“ ir „kiekybės žmonėmis“.

Kudenchove-Kalergi, dar vadinamas „suvienytos Europos tėvu“, savo rasistinę teoriją apie Europos pertvarkymo baigtinius rezultatus išdėstė knygoje „Praktinis idealizmas“ (1925). Pagrindine šio veikalo idėja tapo judaizmo dvasinės lyderystės pagrindimas europinėje civilizacijoje ir būtinybė paversti žydus „Europai vadovaujančia dvasine rase“. Visą europiečių masę Kudenchove-Kalergi suskirsto į dvi grupes: „kiekybės žmones“ ir „kokybės žmones“ (pas fašistus „undermensche“). „Kokybės žmones“ autorius klasifikuoja į dvi rases – kilmingą dvarininkiją ir žydus, kurie kartu sudaro, jo nuomone, branduolį būsimos Europos aristokratijos. Pirmenybė, vis tiktai, atiduodama žydams: dėka „ypatingo etinio santykio su pasauliu“ ir, neva esančio jų proto pranašumo, jie sudaro taip vadinamą „smegenų dvarininkiją“ arba „dvasinę aristokratiją“, užimančią lyderių pozicijas kovoje už kovą dėl žmonijos valdymo.

Apie „kiekybės žmones“ suvienytos Europos ideologas rašo: „Tolimos ateities žmogus bus sumaišyto kraujo. Rasės ir klasės išnyks pasekoje įveikimo erdvės, laiko, prietarų. Būsima eurazijos-negroidinė rasė, išoriškai panaši į senovės egiptiečių, pakeis tautų įvairovę asmenybių įvairove“. T.y. Europos vystymasis Kudenchove-Kalergi atrodė tokiu būdu: europiečiai susimaišo su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyksta kaip skirtingos nacijos, o jų elitas pakeičiamos žydų dvasine vadų kasta.


Štai kam Eurobiurokratams reikalingi atsilikę, dažniausiai beraščiai, žemo IQ afrikiečiai. Štai kodėl ES šeimininkai juos veža iš Afrikos. Štai kas laukia lietuvių tautos, jeigu mes liksime ES.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą