2018-11-22

Afrikoje kas 18 dienų gimsta 1,5 milijonai žmonių, kurie nori migruoti į Vokietiją. AfD frakcijos pirmininko Gauland kalba debatuose Bundestage dėl Globalaus migracijos pakto


Trečiadienį Vokietijos Bundestage vyko debatai dėl JTO Globalaus migracijos pakto ir Vokietijos biudžeto 2019 metams.

Pačia ryškiausią kalbą juose pasakė Alternatyva Vokietijai (AfD) partijos pirmininkas Aleksandras Gauland. Vokiečių portalas Pi-news pateikė jo kalbos santrauką. Kalbos video: https://youtu.be/lrB-dL8VfdE

Savo kalbą Gauland pradėjo nuo Vokietijoje sukeltos „klimato kaitos isterijos“ ir pasakė, kad „kalbama ne apie azoto oksidą, bet apie moralę. Vieni ją išpažįsta, kiti už juos moka“.


Apie masinius protestus, vykstančius Prancūzijoje jis pasakė: „ar greitai jie pasieks Vokietiją? Priežasčių tam pakanka. Protestuojantiems prancūzų automobilistams skirtos mūsų simpatijos“.

Gauland citavo Haine „dešimtoji dalis to, ką kentė žmonės Vokietijoje, sukeltų Prancūzijoje 36 revoliucijas.“

Apie uždraudimą dyzelinio kuro 40 Ruro rajonų: „tai žlugdo priemiesčio keleivius stipriau, negu kainų padidinimas. Ar dyzelių vairuotojai išeis į gatves? Heine: vokiečių ir prancūzų kantrybė labai skiriasi“.

„Makronas savo kalboje Bundestage sakė, kad „Kiekvienas iš mūsų [...] savo biudžeto proficitu turi pasidalinti“. Tai ne pirma santuoka, kuri pateikiama kaip santuoka iš meilės. Tačiau AfD pripažįsta tik vedybinę sutartį, kuri buvo sudaryta Maastrichte, ir kurioje nėra paskirstymo mokestinių įplaukų kitų skolų gesinimui.“

Apie smulkias taršos daleles: „nėra jokių įrodymų to, kad azoto oksido koncentracija virš 40 mkg sukelia sveikatos pažeidimus. Leistinas užterštumas darbo vietoje Vokietijoje ir ES yra 950 mkg“.

„Smulkioms dulkėms ir azoto oksidui naudojamos griežtai kontroliuojamos ribos. Migracijai ne. Tuo metu akivaizdūs letalūs pašaliniai migracijos efektai, skirtingai nuo smulkių dulkių. Тik ką kantrus pretendentas prieglobsčiui gauti, kurio prašymas buvo atmestas, pensininkui Wittenburge perpjovė gerklę.“

Dėl neaiškių išlaidų migracijai: „migracija kainuoja ženklių sumų, kurios nepilnai įvertinamos Federalinė vyriausybės. Tai, kas paklausia vyriausybės, pasiunčiamas į statistikos labirintą ir įsipareigojimus. Tiktai vienas lemiamas skaičius egzistuoja visoms išlaidoms griežtai apibrėžtam ratui žmonių“.

Išlaidų sąmatoje tarp 30 ir 55 milijardų per metus: „Palyginimui: tėvams pinigai 6,4 milijardai eurų, keliams ir magistralėms 6,6 milijardai, metinis biudžetas tyrimų žinybų 17 milijardai eurų“.

„Didžioji dalis dabartinių imigrantų priklauso pirminių ar antrinių analfabetų kategorijai. 70% imigrantų atsisako mokytis. 30 procentų kalinių kalėjimuose yra užsieniečiai.“

Apie vokiečių ekonominę padėtį: „net 40 procentų vokiečių priversti adaptuotis skurdui senatvėje. Beveik kas antram piliečiui, kuris išeis į pensiją nuo 2030 metų, gresia pensija iš privalomo pensijinio draudimo žemesnė už skurdo ribą. Pinigų trūksta visur, nors pas mus, neva, jų tiek daug“.

Apie socialinę valstybę be sienų: „socialinė valstybė ir atviros sienos negali funkcionuoti. Tai panašu į tai, kaip žiemą atidaromas langas, o tuo pačiu metu šildoma vis stipriau, kad palaikyti temperatūrą“.

„Afrikos gyventojų skaičius auga kas 12 dienų 1 milijonu žmonių. Tai reiškia, kad per 18 dienų gimsta 1,5 milijonai migrantų, norinčių į Vokietiją. Tai, ką mes padarėme ir darome, ten net nepastebima“.

„JTO Migracijos paktas neįvardina pagrindinės priežasties prieglobsčio nei vienu skiemeniu: demografinis sprogimas. Tie, kas siūlo Europą [afrikiečių] nutekėjimui, silpnina Europą ir nepadeda Afrikai“.

Gauland pažymėjo, kad valdančiosios „KDS partijos viduje pasipriešinimas migracijos paktui auga.“

Dėl „pakto neprivalomumo“: jis turi organizuoti migraciją, stabdyti neteisėtą migraciją ir kovoti su pervežėjais. Ar jūs negalėtumėte paaiškinti visuomenei, kaip tai gali veikti esant visai neprivalomam dokumentui?“

Gauland savo kalbą Bundestage pabaigė Abraomo Likolno citata: „jūs nesustiprinsite silpnuosius, silpnindami stipriuosius. Jūs nepadėsite tiems, kas turi užsidirbti pragyvenimui, naikindami tuos, kurie moka“.


„Laikas kviesti gydytoja. Merkel palaiko pavojingą migracijos paktą,“ - taip vertinamas Mekel pasisakymas Bundestage portale Voice of Europe.

Nuorodos:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą