2018-11-03

Globali JTO migracijos sutartis. Tikra išdavystė!


Viena po kitos pasaulio valstybės atmeta JTO Globalios migracijos paktą. Vakar Lenkijos premjeras Mateušas Moravieckis, po susitikimo su Vokietijos kanclere Angela Merkel, pasakė: „Labai tikėtina, kad, kaip Austrija, Čekijos Respublika ir Jungtinės Valstijos, mes nepasirašysime JTO Globalaus Pakto, nes mes skaitome, kad čia yra mūsų teisės. Mūsų suverenios sienų apsaugos ir migrantų srautų kontrolė teisės mums yra absoliutus prioritetas.“


Kad geriau suprasti, koks blogis yra ši globalistinė JTO migracijos sutartis, žemiau pateikiu portale Les Observateurs liepos 18 dieną paskelbto straipsnio „Globali JTO migracijos sutartis. Tikra išdavystė!“ vertimą.Alternatyviuose portaluose reguliariai pasirodo informacija apie tai, kad įsiveržimas į Europą yra pasekmė masonų suokalbio (turima omenyje judeo-masonus).

Nepaisant to, yra labai tvirti faktai dėl migrantų antplūdžio kilmės:

Tuo metu kai Vakarų Europa ir taip labai stipriai paliesta įsiveržimu mirtinų grobikų, kurie neasimiliuoja, naujas projektas pakto dėl globalios migracijos skelbia garantuotą mirtį visos europinės civilizacijos.

Šitas naujas paktas dėl migracijos suteikia bet kuriam pasaulio gyventojui teisę migruoti į bet kurią pasaulio šalį savo pasirinkimu gaunant geresnes sąlygas, negu jie gyveno iki šiol.

Tai pirmas globalus migracijos projektas, kokį pasaulis kada nors matė. Jis yra rezultatas 18-mėnesių derybų apie tai, kaip panaudoti migracijos privalumus ir sumažinti rizikas. 

„JTO generalinis sekretorius Antonio Guterreš pasakė, kad tikisi dirbti su 193 JTO valstybėmis-narėmis, kad realizuoti susitarimą, kurio tikslas padaryti, kad migracija tarnautų visiems.“ 

Jungtinių Tautų Organizacijos Migracijos agentūra pareiškė, kad šis paktas yra svarbus žingsnis formuojant globalią dienotvarkę dėl migracijos dešimtmečiams pirmyn, paliečia beveik 260 milijonus tarptautinių migrantų ir bendruomenių, kurios juos priima. 

JTO sako, kad susitarimas nėra privalomas, bet tai yra melas! Vengrijos užsienio reikalų ministras Peter Szijjártó pažymi ir kartoja, kad susitarimas dėl imigrantų paskirstymo Europoje iš pradžių irgi buvo laisvanoriškas, o po to tapo privalomu. Atsisakymas nuo kvotų atvedė prie to, kad Vengrija ir rytinės šalys pradėtos traktuoti kaip išlaikytinės, izoliacionistės ir rasistės, ir joms buvo taikomi visų rūšių grasinimai. Ministras pasakė, kad Vengrija nori išeiti iš šio susitarimo, kuris prieštarauja sveikam protui!

Faktiškai, kai tiktai vakarų valstybės pasirašys šią naują sutartį, ji tuojau taps privaloma, nes kairieji, NVO ir MIP ims spausti, pasiremdamos šiuo košmarišku dokumentu. Skundai dėl nesilaikymo šio susitarimo, reikalavimai kompensacijų užgrius tautas, kurios išdrįs jam prieštarauti. Veržlus įsiveržimas į Europą, kuris taps rezultatu priėmimo šio susitarimo, iš pradžių paveiks „pirmos klasės“ šalis – žmogaus teisių srityje, reikalavimai moralės politiniame gyvenime, šliaužiojimu prieš NVO ir politkorektiškumą.


Migracijos pakto projektas – tai pakvietimas įsiveržti, sunaikinimas ekonomiškai patrauklių valstybių, ir būtent VISŲ vakarų šalių be išimties. 

Faktiškai, projektas nukreiptas į tai, kad pakviesti viso trečiojo pasaulio skurdą atvažiuoti į vakarų šalis (Europą, Šiaurės Ameriką, Australiją, Naująją Zelandiją). Rytų Europa, Rusija, Kinija, Japonija etc, kol kas nebus paliestos tokiu mastu, nes aukščiau paminėtas skurdas puikiai žino, kad ten jis negalės įsiveržti, nes šios šalys ginsis jėgos pagalba.

Štai kas kalbama pakte


Globalus migracijos paktas (Migration Works for All):
– pareiškia, kad migracija tai gėris, kurio privalo norėti kiekviena šalis; 
– nori sukurti programas, kad padaryti migraciją populiaria ir pageidaujama priimančiose šalyse; 
– sako, kad migracija yra geriausias demografijos problemų sprendimas Europai ir sprendžia darbo jėgos trūkumo problemą;
– numato įsipareigojimus suteikti migrantams visa tai kas būtina oriai migracijai be kliūčių;
– nedaryti skirtumų tarp karo pabėgėlių, klimato pabėgėlių, persekiojamų dėl religijos, politinių, etninių ir ekonominių pabėgėlių;
– pasisako už priėmimą kiekvieno migranto nepriklausomai jo teisinio statuso; 
– įpareigoja valstybes-nares priimti migrantus, nepriklausomai nuo to, ar jie turi dokumentus, asmens pažymėjimus, ar ne;
– įpareigoja, kad migrantai galėtų naudotis tomis pačiomis teisėmis, kaip ir priimančios šalies piliečiai; reikalauja uždrausti migrantų išsiuntimą, pareiškia, kad priimančios šalys turi padėti susijungti migrantų šeimoms; 
– rekomenduoja vertinti kaip dezinformaciją tvirtinimus, kad migracija yra grėsmė;
– nurodo, kad saugumo priemonės yra migrantų sujaudinimo šaltinis ir kelia migrantams grėsmę (!);
kalbama, kad tie, kurie negali būti laikomo pabėgėliais, bet susiduria su neįveikiamais sunkumais grįžtant į savo kilmės šalį, turi naudotis ta apsauga, kaip ir pabėgėliai.
Tokiu būdu, JTO paktas sukurtas išimtinai migrantams ir tam, kad sunaikinti vakarų valstybes.

Priimančių valstybių gyventojų teisės, jų saugumas, jų norai, jų planai pilnai ignoruojami, paneigiami.

Vieninteliai, kurie nukentės nuo šio pakto realizavimo, taps Vakarų gyventojai, kurie susidurs su pasikeitimu gyventojų sudėties savo šalyse, praras identitetą, kultūrą, gyvenimo būdą etc.

Neišvengiamu to rezultatu taps krachas, chaosas, skurdas ir, gali būti, pilietinis karas, kaip Libane 1975-1990 metais. 

Sorošas dalyvavo kuriant šį projektą ir pavedė jį pristatyti Luizai Arbur:


Vengrijos vyriausybė pareiškė, kad kiekvieno žmogaus teisė gyventi savo gimtoje šalyje yra aukščiau už migrantų teises, kad šias teises būtina užtikrinti, ir tam, jei būtina, skirti tarptautinę pagalbą. Vengrija tvirtina, kad pasibaigus konfliktui pabėgėliai turi sugrįžti į savo valstybes.

Demografijos problemą Vengrija siekia spręsti remiant šeimas, kad jos galėtų gimdyti daugiau vaikų. Šie planai skiriasi nuo JTO globalaus pakto.

Viktoras Orbanas tvirtai pareiškė: „Mes turime teisę spręsti, su kuo mums gyventi“ ir „Mes nepriimame to, kad kiti mums nurodinėtų, kaip mes turime gyventi“.
JTO migracijos pakto tekstas anglų ir vokiečių kalbomis:

Ankstesni straipsniai JTO pabėgėlių susitarimo tema:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą