2018-11-07

Arvydas Juozaitis prieš Lietuvai pražūtingą Migracijos paktą!Vienintelis iš politikų, kuris pasisakė prieš Lietuvos valstybei mirtinai pavojingą JTO Migracijos paktą yra pretendentas į Lietuvos prezidento postą dr. Arvydas Juozaitis. Apie tai jis kalbėjo video siužete, pavadintame „Mums kyla išnykimo pavojus“. Pokalbį vedė buvęs JAV aukštas diplomatas Algis Avižienis. Šioje Youtube kanalo „Savo varpinė“ laidoje sakoma, kad paslapčiomis ir be jokio piliečių pritarimo Lietuvos valdžia ruošiasi pasirašyti susitarimą dėl migracijos. Pagal jį migracija pradedama laikyti kone žmogaus teise, o valstybės ne tik privalės priimti visus norinčius, tačiau ir užtikrinti visas socialines bei kitas garantijas. Iš esmės bet kokių migrantų priėmimas taps valstybės prievole. Jau yra aišku, kad JAV, Austrija, Lenkija, Vengrija, Slovakija, Čekija šios globalistų primestos sutarties nepasirašys. Tuo tarpu Lietuvos valdžia ir vėl ruošiasi paminti piliečių valią.


Valdžios tylėjimas kelia visuomenei suprantamą nerimą, nes Lietuvos valstybei šiuo metu vadovauja grupė išverstakailių buvusių komunistų, kurie norėdami nuplauti savo purviną praeitį keliaklupsčiauja prieš Briuselio globalistus.


Visai kitokia padėtis yra Austrijoje. Šios valstybės vyriausybė atmetė Migracijos paktą, o visuomenei yra aiškinamos atsisakymo priežastys. Didžiausias Austrijos dienraštis Krone pažymi, kad po Austrijos išėjimo paktas „sukėlė karštą diskusiją“. „Bet kas rašoma šiame tekste?“- klausia Austrijos dienraštis ir pateikia pilną pakto tekstą, kuriame raudonai pabrauktos abejones keliančios vietos.

Pagrindinių paslaugų teikimas

Paktas neturi tikslo skatinti migraciją. Jis turi skatinti įvesti tvarką“, - susitarimą gynė JTO specialus atstovas Jonathan Prentice . Tačiau, kaip nurodoma Krone, kai kurios ištraukos sukelia „kartų prieskonį“. Pavyzdžiui, punktas, kuriame sakoma, kad migrantams turi būti pasiekiamos pagrindinės paslaugos net jei migrantas „negali įrodyti savo teisinį identitetą“.


Pikantiškos pakto detalės

Politkorektiškos MIP, kurios teigiamai pranešinėja apie migraciją turi būti stimuliuojamos, o skleidžiančios neigiamą informaciją MIP - „nutraukiamas valstybės finansavimas“.

Kaip atsirado paktas

JTO Generalinė Asamblėja 2016 metais, dalyvaujant 193 JTO valstybėms-narėms, tuometinio JAV prezidento Barako Obamos iniciatyva priėmė paketą įsipareigojimų ginančių pabėgėlius ir migrantus, kad būtų geriau organizuojami pabėgėlių srautai ir stiprinamos nukentėjusių teisės.


Migracijos paktas turi atvesti į pasirašymą dviejų globalių susitarimų: Globalios pabėgėlių sutarties ir Globalios saugumo sutarties.

Jungtinių Tautų Organizacijos Migracijos agentūra pareiškė, kad šis paktas yra svarbus žingsnis formuojant globalią dienotvarkę dėl migracijos dešimtmečiams pirmyn, paliečia beveik 260 milijonus tarptautinių migrantų ir bendruomenių, kurios juos priima. 

JTO sako, kad susitarimas nėra privalomas, bet tai yra melas! Vengrijos užsienio reikalų ministras Peter Szijjártó pažymi ir kartoja, kad susitarimas dėl imigrantų paskirstymo Europoje iš pradžių irgi buvo laisvanoriškas, o po to tapo privalomu. Atsisakymas nuo kvotų atvedė prie to, kad Vengrija ir rytinės šalys pradėtos traktuoti kaip išlaikytinės, izoliacionistės ir rasistės, ir joms buvo taikomi visų rūšių grasinimai. Ministras pasakė, kad Vengrija nori išeiti iš šio susitarimo, kuris prieštarauja sveikam protui!

Faktiškai, kai tiktai vakarų valstybės pasirašys šią naują sutartį, ji tuojau taps privaloma, nes kairieji, NVO ir MIP ims spausti, pasiremdamos šiuo košmarišku dokumentu. Skundai dėl nesilaikymo šio susitarimo, reikalavimai kompensacijų užgrius tautas, kurios išdrįs jam prieštarauti. Veržlus įsiveržimas į Europą, kuris taps rezultatu priėmimo šio susitarimo, iš pradžių paveiks „pirmos klasės“ šalis – žmogaus teisių srityje, reikalavimai moralės politiniame gyvenime, šliaužiojimu prieš NVO ir politkorektiškumą.

Migracijos pakto projektas – tai pakvietimas įsiveržti, sunaikinimas ekonomiškai patrauklių valstybių, ir būtent VISŲ vakarų šalių be išimties. 

Faktiškai, projektas nukreiptas į tai, kad pakviesti viso trečiojo pasaulio skurdą atvažiuoti į vakarų šalis (Europą, Šiaurės Ameriką, Australiją, Naująją Zelandiją). Rytų Europa, Rusija, Kinija, Japonija etc, kol kas nebus paliestos tokiu mastu, nes aukščiau paminėtas skurdas puikiai žino, kad ten jis negalės įsiveržti, nes šios šalys ginsis jėgos pagalba.

Štai kas kalbama pakte

Globalus migracijos paktas (Migration Works for All):
– pareiškia, kad migracija tai gėris, kurio privalo norėti kiekviena šalis; 
– nori sukurti programas, kad padaryti migraciją populiaria ir pageidaujama priimančiose šalyse; 
– sako, kad migracija yra geriausias demografijos problemų sprendimas Europai ir sprendžia darbo jėgos trūkumo problemą;
– numato įsipareigojimus suteikti migrantams visa tai kas būtina oriai migracijai be kliūčių;
– nedaryti skirtumų tarp karo pabėgėlių, klimato pabėgėlių, persekiojamų dėl religijos, politinių, etninių ir ekonominių pabėgėlių;
– pasisako už priėmimą kiekvieno migranto nepriklausomai jo teisinio statuso; 
– įpareigoja valstybes-nares priimti migrantus, nepriklausomai nuo to, ar jie turi dokumentus, asmens pažymėjimus, ar ne;
– įpareigoja, kad migrantai galėtų naudotis tomis pačiomis teisėmis, kaip ir priimančios šalies piliečiai; reikalauja uždrausti migrantų išsiuntimą, pareiškia, kad priimančios šalys turi padėti susijungti migrantų šeimoms; 
– rekomenduoja vertinti kaip dezinformaciją tvirtinimus, kad migracija yra grėsmė;
– nurodo, kad saugumo priemonės yra migrantų sujaudinimo šaltinis ir kelia migrantams grėsmę (!);
– kalbama, kad tie, kurie negali būti laikomo pabėgėliais, bet susiduria su neįveikiamais sunkumais grįžtant į savo kilmės šalį, turi naudotis ta apsauga, kaip ir pabėgėliai.
Tokiu būdu, JTO paktas sukurtas išimtinai migrantams ir tam, kad sunaikinti vakarų valstybes.

Priimančių valstybių gyventojų teisės, jų saugumas, jų norai, jų planai pilnai ignoruojami, paneigiami. Vieninteliai, kurie nukentės nuo šio pakto realizavimo, taps Vakarų gyventojai, kurie susidurs su pasikeitimu gyventojų sudėties savo šalyse, praras identitetą, kultūrą, gyvenimo būdą etc.

Neišvengiamu to rezultatu taps krachas, chaosas, skurdas ir, gali būti, pilietinis karas. Pakto kūrime dalyvavo tarptautinis nusikaltėlis Džordžas Sorošas ir pavedė jį pristatyti Luizai Arbur.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą