2018-11-01

Austrija nepasirašys JTO migracijos pakto MarokeMigracijos paktui liepos mėnesį pritarė 193 JTO narės, išskyrus JAV. Baigiamasis dokumentas turi būti pasirašomas gruodžio mėnesį Maroko mieste Marakeše. Paktą pasirašyti jau atsisakė Australija ir Vengrija. Tokios pat nuostatos laikosi ir Lenkija (žiūr.žemiau). Vakar Austrijos vyriausybė pranešė, kad ši valstybė nepasirašys migracijos pakto.

Austrijos Kancleris Sebastianas Kurz spaudos konferencijoje pasakė: „Mes labai kritiškai vertiname kai kuriuos migracijos pakto punktus, tokius kaip sumaišymą prieglobsčio prašymo ir darbo migracijos“, pagal kurį migrantai per viduržemio jūrą vyktų tiesiai į Europą.

Šiuo metu Austrija užima Europos pirmininko postą ir tai rodo, kad nebus ES vieningos nuomonės šio pakto atžvilgiu.

Vicekancleris Heinz-Christian Strache, Laisvės partijos lyderis, po ministrų kabineto pasitarimo pasakė, kad Austrijai kelia nerimą tai, kad nors paktas nėra privalomas, bet vieną dieną gali atvesti į sprendimą, kad migracija yra žmogaus teisė. „Mes atmetame bet kokį judėjimą šia kryptimi“, - pasakė Strache.

Austrijos vyriausybės pranešime, kurio tekstą pateikia austrų dienraštis Krone, sakoma, kad vyriausybė nepritaria 17 iš 23 pakto punktų. Dauguma pakto tikslų gana bendri. Pavyzdžiui, kalbama apie tai, kad iki minimumo reikia sumažinti pabėgimo priežastis, sumažinti pažeidžiamumą migracijos metu. Be to, būtina padidinti apsaugą ir migrantų teises, pavyzdžiui, įsileisti juos į darbo rinką ir socialinio draudimo sistemą.

Austrijos vyriausybė mato daug „baltų dėmių“ JTO migracijos sutarties turinyje ir jo tiksluose. Kancleris ir vicekancleris išreiškė būgštavimus, kad paktas gali sulyginti nelegalią ir legalią imigraciją, kėsinasi į Austrijos suverenitetą.

„Mes skaitome, kad būtina tiksliai atskirti tarp darbo migracijos ir prieglobsčio“, - pasakė kancleris.„Migracija – neturi būti žmogaus teise. Todėl neturi būti suvienodinti legalios ir nelegalios migracijos srautai.“„Galiausiai kalbame apie Austrijos suverenitetą“ - pasakė vicekancleris.

Strache pažymėjo, kad vyriausybės politika tarnauja „austrams, o ne tam, ko nori kiti“. Jo nuomone, „dauguma Austrijos gyventojų palaiko tokį požiūrį.“

Austrija nesiųs savo atstovo į šio pakto pasirašymo ceremoniją ir susilaikys nuo balsavimo Generalinėje asamblėjoje sekančiais metais, pranešė kanclerio kanceliarija.


Gruodžio mėnesį Marakeše spręsis Lietuvai gyvybiškai svarbus klausimas dėl migracijos, bet mūsų valdžia ir feikinės MIP tyli
Gruodžio mėnesį Maroko mieste Marakeše bus pasirašomas JTO Pasaulinis migracijos paktas (Global Compact for Safe and Orderly Migration – GCM). Kodėl tyli mūsų politikai? Gal jie nori prakišti Lietuvai mirtinai žalingą susitarimą. Kodėl tyli Lietuvos feikinės MIP man aišku: jų dauguma priklauso užsienio globalistiniam kapitalui, kurio tikslas yra lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės sunaikinimas. Jų tikslas kvailinti mus ir dezinformuoti.

GCM paktą, nacionalinėms valstybėms mirtinai žalingą paktą, jau atsisakė pasirašyti JAV, Vengrija, Čekija. Lenkijos VRM vadovas irgi ragina šios šalies premjerą Moravieckį pasitraukti iš šios Lenkijai žalingos sutarties.


Prieš kelias dienas lenkų politologė Aleksandra Rybinska žurnale wSieci rašė, kad GCM yra labai ideologizuotas dokumentas, kuris masinę imigraciją traktuoja kaip neišvengiamybę, vaistą, kuris išgydys pasaulį, nuo kultūrinių ir religinių prietarų. Autorės nuomone, šis dokumentas yra kapituliacija prieš masinės imigracijos reiškinį. Sutartis skelbia, kad migracija yra globalus reiškinys, kuriam neįmanoma užkirsti kelio, ir apsaugoti sienų, nei įdedant milijardus vystymo pagalbai. O kadangi tai neišvengiama, todėl migraciją reikią vertinti kaip šansą. Migrantams negalima sakyti „ne“ - galima kalbėti tiktai apie tai, kaip užtikrinti jiems gerovę.

Aleksandra Rybińska pažymi, kad ne visos valstybės šią sutartį pasirašys, o tos, kurios pasirašys, ims vykdyti priešingą politiką, negu seka iš dokumento.

Pasitraukimas iš pakto JAV, Vengrijos ir Čekijos, sustiprėjusi atimigracinė politika daugelyje JTO narių, daro šį paktą praktiškai neįgyvendinamu.

Iš šio pakto išplaukia, kad tokia monoetninė šalis, kurios piliečiai išpažįsta vieną religiją, kokia yra Lenkija, yra praeities atgyvena, kuri turi išnykti dėl imigracijos. Dviem žodžiais: migrantai išgydys pasaulį, tuo pačiu ir Lenkiją nuo religinių ir kultūrinių prietarų. Atrodo, tai visiškai prieštarauja esamai vyriausybės linijai. Susidaro įspūdis, kad Lenkija pritaria dokumentui.

Rybinska stebisi Lenkijos vyriausybės pozicija, kuri pritarė JTO dokumentui liepos mėnesį, ir kviečia savo šalį pasitraukti iš GCM sutarties.

Lenkijos VRM vadovas kviečia premjerą trauktis iš GCM pakto

Spalio 9 dieną Lenkijos spaudapranešė, kad Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministras Joachimas Brudzinski rekomenduos premjerui Moravieckiui nepasirašyti GCM susitarimo. Tai pranešama iš susitikimo G6 Lione, kuriame dalyvauja lenkų ministras Joachimas Brudzinski. G6 susitikime ministrai kalbėjo apie nelegalios migracijos valdymą.

Brudziński nuomone, GCM negarantuoja Lenkijos saugumo, gali būti stimulu nelegalios migracijos. Ši sutartis prieštarauja su Lenkijos prioritetams, tarp kurių yra piliečių saugumas ir migracijos procesų kontrolė.

Grupė G6 įkurta 2003 metais ir yra neformalia iniciatyva vidaus saugumo srityje. Jos nariai: Vokietija, DB, Prancūzija, Italija, Ispanija ir Lenkija (nuo 2006 metų). VRM šių šalių vadovai susitinka kartą per pusę metų.

JAV jau anksčiau pareiškė, kad negali jokiai tarptautinei organizacijai perdavinėti savo šalies suvereniteto, nes tai prieštarauja šalies Konstitucijai.


Vengrija dar liepos mėnesį pasitraukė iš Jungtinių Tautų globaliojo migracijos susitarimo patvirtinimo proceso.

Užsienio reikalų ministras Peter Szijjarto tuomet pasakė: "Mums prioritetas yra Vengrija ir vengrų saugumas", - sakė jis spaudos konferencijoje. Jis pridūrė, kad šis dokumentas visiškai prieštarauja šalies saugumo interesams.

JT pasaulinis migracijos susitarimas prieštarauja sveikam protui ir pastangoms atstatyti saugumą Europoje. Tokia, ministro žodžiais, yra vyriausybės pozicija. Vengrija atmeta sutarties tikslus ir principus.
Šalies atstovai nedalyvaus JTO Marakešo viršūnių susitikime gruodį, pasakė Szijjarto, pridūręs, kad jei JT Generalinė Asamblėja priims šį dokumentą, Vengrija balsuos prieš.

Jis apibūdino jį kaip "ekstremistinį ir šališką" dokumentą, kuris skatina migraciją. Jis remiasi prielaida, kad migracija yra neišvengiamas reiškinys, sakė jis. Vengrijos vyriausybė atmeta šią prielaidą ir mano, kad migracija yra "bloga tendencija", kuri kelia "itin rimtą pavojų saugumui."

Szijjarto pasakė, kad „dauguma JT valstybių narių yra migracijos tendencijų generatoriai", o dokumente įtvirtinta pozicija, kad migracija vertinama, kaip fundamentali žmogaus teisė, prieštarauja tarptautinei teisei. Dokumentas, sakė jis, „ignoruoja egzistuojančią pagrindinę teisę žmonių, kurie nori tik gyventi taikiai ir saugiai savo pačių tėvynėje".

Kalbėdamas apie sutarties detales, Szijjarto pareiškė, kad ji numato, kad kiekvienas migrantas turėtų teisę į tas pačias paslaugas, kaip ir šalie piliečiai. Jiems bus suteikta galimybė įgyti profesinį pasirengimą ir pasinaudoti teisine gynyba nuo vietos valdžios sprendimų.

Per derybas dėl sutarties paketo „buvo pabrėžta, kad ji nebus teisiškai įpareigojanti“. Tačiau, galų gale, ji numato, kad kiekviena šalis turį sukurti savo nacionalinę programą, kad įgyvendintų šią sutartį, pasakė Szijjarto.Spalio pirmomis dienomis, sekdama JAV, ir Vengrija pareiškė, kad nedalyvaus patvirtinant tarptautinę globalią JTO migracijos sutartį bet kokioje formoje ir neskaitys ją privaloma. Apie tai pranešė Vengrijos užsienio reikalų ministras Peter Szijjarto greta JTO Generalinės asamblėjos Niujorke vykusiose derybose. Ministro žodžiais, globali migracijos sutartis tik pablogins situaciją, nes pastūmės milijonus žmonių keliauti į Europą, rizikuojant savo gyvybe, ir sukurs milijoninius pelnus kontrabandininkams.

Szijjarto pranešė MIP, kad informavo apie Vengrijos poziciją JTO generalinio sekretoriaus pavaduotoją Rosemary DiCarlo ir JTO Generalinės Asamblėjos prezidentą Maria Fernanda Espinosa Garces.

Vengrijos požiūriu, sutartis yra žalinga, nes paremta klaidingu principu, kad migracija yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių. Pagrindine žmogaus teise, mano Vengrijos vyriausybė, yra žmonių teisė gyventi saugiai savo gimtojoje šalyje, o jeigu žmonėms kyla pavojus, tai jie turi būti apsaugoti pačioje artimiausioje saugioje valstybėje.

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą