2021-11-22

Klausimas kunigui J.Sasnauskui: tarnaujate Dievui, ar velniui?

 

Lapkričio 21 d. straipsnyje portale Tv3.lt cituojami Kunigo Juliaus Sasnausko žodžiai: „nesuprantu, kodėl sunku du mylinčius vyrus arba dvi moteris vadinti šeima“.


Tai ne vieninteliai protą nepraradusį krikščionį šokiruojantys kunigo žodžiai. Straipsnyje rašoma:

„J. Sasnausko manymu, besivystant žmogaus teisėms, reikėtų užtikrinti pagarbą LGBTQ+ bendruomenei – priimti partnerystės įstatymą“. „Partnerystės įstatymas reikalingas, kad tiems žmonėms parodytume pagarbą.“ (…) „Kunigas J. Sasnauskas sako, kad teisė žmogui mylėti ir kurti šeimą yra prigimtinė kiekvieno žmogaus teisė.“ (…) „Pasak jo, nurašyti ar smerkti LGBTQ+ bendruomenės nereikėtų, atvirkščiai – suteikti jiems pagrindą jaustis saugiems ir išklausomiems. „Partnerystės įstatymas reikalingas, kad tiems žmonėms parodytume pagarbą. Jie nori būti gerbiami““ (…) „J. Sasnauskas sako nemanantis, kad LGBTQ+ bendruomenė galėtų kaip nors trukdyti vadinamosioms tradicinėms šeimoms ar kenkti visuomenei“.

https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/kunigas-julius-sasnauskas-nesuprantu-kodel-sunku-du-mylincius-vyrus-arba-dvi-moteris-vadinti-seima-n1124553


O ką apie homoseksualizmą sako Šventieji Raštai?

Biblijoje apie homoseksualizmą kalbama nedaug, bet gana aiškiai. Normalų lytiškumą laikydama svarbia paties Dievo nustatyta gyvenimo sritimi, Biblija kategoriškai draudžia homoseksualumą kaip jo iškreiptą formą. Viena pirmųjų dvasinių katastrofų žmonijos istorijoje - Sodomos ir Gomoros sunaikinimas - įvyko būtent dėl to, kad jos gyventojai buvo homoseksualūs.

Homoseksualumas čia aiškiai apibūdinamas kaip "labai sunki" nuodėmė, dėl kurios šaukiamasi nuo žemės paviršiaus. Sinajaus sandoros teisės aktuose, kurie siekia Mozės laikus, draudžiamas homoseksualumas (kartu su kitomis iškrypėliško seksualumo formomis), netiesiogiai nurodant jį kaip vieną iš priežasčių, dėl kurių Dievas atmetė tautas, gyvenusias Šventojoje Žemėje prieš žydus. Šis draudimas toks nedviprasmiškas, kad per visą Senojo Testamento istoriją užfiksuotas tik vienas jo pažeidimo atvejis. Teisėjų knygoje pasakojama, kad netrukus po Palestinos apgyvendinimo Benjamino giminės žemėje įvyko kažkas panašaus į tai, kas nutiko Sodomoje. Ir šiuo atveju kaltųjų laukia neišvengiama mirtis.

Homoseksualumas minimas Naujajame Testamente apaštalų Petro ir Pauliaus laiškuose. Apaštalas Petras išvardija daugybę pagoniškų piktnaudžiavimų ir ragina krikščionis juose nedalyvauti. Pasak apaštalo, nedalyvavimas nuodėmingame nešvarume, viena vertus, yra krikščionių atsakas į Dievo Sūnaus auką, kita vertus, Petras šį nedalyvavimą vadina svarbia krikščioniškojo liudijimo forma. Apaštalo Pauliaus teiginiai taip pat nedviprasmiški; be to, ką sako Petras, apaštalas Paulius homoseksualumą vadina nenatūraliu dalyku. Jis rašo, kad homoseksualumas prieštarauja Dievo planui žmonijai ir yra bjaurastis Dievo akivaizdoje. Apaštalas Paulius pabrėžia, kad homoseksualumas yra žmogaus nusigręžimo nuo Dievo pasekmė ir savaime atneša žmogui dvasinį sunaikinimą. Paulius taip pat pabrėžia, kad homoseksualumas yra neįveikiama kliūtis patekti į Dievo karalystę. Be to, apaštalas Paulius ragina įveikti šią nuodėmę nukryžiuojant kūną su jo aistromis ir geismais. Jis sako, kad norint būti išgelbėtam, reikia gyventi pagal Dievo Dvasios nurodymus ir nepasiduoti nuodėmingiems kūno geismams. Pasak Pauliaus, įstatymas buvo duotas žmogui tam, kad juos pažabotų.

Tekstai, skirti šiai temai:
Pradžios knygos 1 skyrius, 27-28 eilutės
Pradžios knygos 9 skyrius, 1-7 eilutės
Pradžios knygos 18 skyrius, 20-22 eilutės
Pradžios knyga, 19 skyrius, 1-25 eilutės
Kunigų knygos 18 skyriaus 5 eilutė
Kunigų knygos 18 skyrius, 22-25 eilutės
Kunigų knygos 20 skyriaus 13 eilutė
Pakartoto Įstatymo 22 skyriaus 5 eilutė
Izraelio teisėjų knyga, 19 sk., 22 eil.
Pirmasis Petro laiškas kan. 4, 1-5 eilutės
Laiškas romiečiams, 1 skyrius, 21-28 eilutės
Pirmasis laiškas korintiečiams, 6 skyrius, 9-10 eilutės
Laiškas galatams, 5 skyrius, 16-24 eilutės
Pirmasis laiškas Timotiejui, 1 skyrius, 9-10 eilutės

https://www.bible-center.ru/ru/topic/homosexualism

Tai ką daryti krikščionims, kai kunigai nesusikalba su Šventaisiais Raštais? Ką benro turi kunigas Julius Sasnauskas su Kristaus Bažnyčia, jei jis dėsto satanizmo doktrinas?

Mano publikacijos Telegram: https://t.me/lebionka ir VK: https://vk.com/id460381786


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą