2021-11-24

Pasukime Adomo Mickevičiaus paminklą, kad jo "iš kiemo pusės" nepanaudodų LGBT vienuolija


Paminklo trijų tautų poetui Adomui Mickevičiui (Lietuvą vadino „Tėvyne“, rašė lenkiškai, o pagal motiną – žydas) išprotėjusi Vilniaus valdžia dar nenugriovė, tačiau šiam nuostabiam skulptoriaus G.Jokūbonio ir architekto V.Čekanausko 1984 m. pastatytam kūriniui 2021 metų pabaigoje kilo pavojus, kaip dabar sakoma - „iš kiemo pusės“.

Reikalas tame, kad tarp daugybės LGBT genderių yra, be jokios abejonės, ir tokia lytinė deviacija, kuri pasireiškia meile statuloms. Pasak vieno žymiausių šios vienuolijos brolių, kunigo Juliaus Sasnausko, kiekvienas žmogus turi teisę mylėti kaip tinkamas: normaliai, ar „iš kiemo pusės“, ir visai nesvarbu, kad krikščionių bažnyčios Šventųjų Raštų tiesas jis savo kalbomis sumindo su purvu, kad tai atviras satanizmas, o į Dievo sostą sodinamas velnią (žiūr. mano ankstesnį straipsnį „Klausimas kunigui J.Sasnauskui: tarnaujate Dievui, ar velniui?“

http://lebionka.blogspot.com/2021/11/klausimas-kunigui-jsasnauskui.html).

Gal dabar tokie laikai: Lietuvos vyriausybė trypia valstybės Konstituciją, kunigai trypia Šventuosius raštus. O kas po to? Valstybės neliks, o bažnyčios? Ar keli užsilikę patriotai, kaip Astra Astrauskaitė, pajėgs išsaugoti Lietuvą, o keli likę dori kunigai, kaip Alfonsas Bulotas, išsaugoti bažnyčią. Bet juk švabai su sorošais ir nori tokio „Great Reset“: Dievo žodį - „dauginkitės“ pakeisti velnio žodžiu - „susinaikinkite“. Jie išrado ir tam tinkamiausią žmonijos naikinimo būdą. Šio būdo vardas – LGBT plius genderizmas. Velnio pramanai brukami per visus galu, tam metami milijardai, kad tik neliktų prigimtinės šeimos, kad planeta atitektų tik saujelei švabų ir sorošų.


Jei koks Vilniaus bernardinų kunigas sugalvos kurti šeimą su Adomo Mickevičiaus paminklu? Kas gali iš jo atimti tokią „teisę“? Kai nelieka vietos Dievui, tuomet „vse dpzvoleno“ (viskas leidžiama), pamenatę Fiodoro Dostojevskio romaną „Šetonai“? Šiandien tokiais Dostojevskio šetonais virto Lietuvos kunigai Bernardinai!

LNK vakar mums pristatė eilinį „šetoną“ iš kasdien vis labiau garsėjančios satanistų-Bernardinų gūžtos, esančios iš Adomo Mickevičiaus paminklo „kiemo pusės.“

LNK laidoje „Bus visko“, parodytoje lapkričio 24 d., pasakojama apie kunigą Evaldą Darulį. LNK portale rašoma (https://lnk.lt/bus-visko-7-sezonas/147533):

„Prieš dvidešimt penkerius metus į vienuolyną įžengęs vyras niekada negalvojo, kad taps kunigu. Iki atrasdamas pašaukimą Evaldas Darulis turėjo ne vieną merginą, grojo bosine gitara pankroko grupėje ir draugų buvo vadinamas Zombiu. Evaldas atvirauja, kad jis apskritai galėjo negimti, mat gydytojai dėl sveikatos sutrikimų mamai rekomendavo darytis abortą ir tik stebuklo dėka berniukas gimė sveikas.

Šešiolikos metų netekęs tėvo, Evaldas ėmė maištauti. Metęs mylimą tautinių šokių būrelį, pasivadino Zombiu ir ėmė groti pankroko grupėje su kadaise žinomu atlikėju Tomu Krivicku-Psichu. Dainų žodžiai buvo tokie, kurių kunigas šiandien nedrįsta net prisiminti.

„Dainuodavom angliškai net nesuprasdami, jog viena daina buvo antikrikščioniška”, – LNK laidoje „Bus visko“ prisipažįsta brolis Evaldas Darulis.

Kunigą Evaldą drąsiai būtų galima pavadinti šiuolaikišku ir tikrai nestandartiniu bažnyčios atstovu. Jis ne tik palaiko LGBT bendruomenę, bet ir, kaip pats sako, kad stogas nenuvažiuotų, turi daug pomėgių. Mėgsta žvejoti, fotografuoja, bėgioja ultramaratonus ir nardo.

Kunigas prisipažįsta, kad sunkiausia jam buvo išsižadėti šeimos, vaikų ir turto. Kaip ir kiekvienas žmogus, svajojo vieną dieną susilaukti vaikų. Sunkiausia krikštijant mažylius arba stebint gausias brolių ir sesės šeimas.“

Aš manau, kad verta kiek pasukti Adomo Mickevičiaus paminklą, kol dar daruliai su sasnauskais jo nepanaudojo „iš kiemo pusės“. Juk „vse dozvoleno“, Dievo nėra, jo soste sėdi velnias, o mylėt ir kurti šeimas galima su kuo tik nori... kas tai velnio tarnams gali uždrausti?


Pasukime paminklą, kol nevėlu, arba užmūrikime satanistų bažnyčios vartus!

P.S.:

O ką apie homoseksualizmą sako Šventieji Raštai?

Biblijoje apie homoseksualizmą kalbama nedaug, bet gana aiškiai. Normalų lytiškumą laikydama svarbia paties Dievo nustatyta gyvenimo sritimi, Biblija kategoriškai draudžia homoseksualumą kaip jo iškreiptą formą. Viena pirmųjų dvasinių katastrofų žmonijos istorijoje - Sodomos ir Gomoros sunaikinimas - įvyko būtent dėl to, kad jos gyventojai buvo homoseksualūs.

Homoseksualumas čia aiškiai apibūdinamas kaip "labai sunki" nuodėmė, dėl kurios šaukiamasi nuo žemės paviršiaus. Sinajaus sandoros teisės aktuose, kurie siekia Mozės laikus, draudžiamas homoseksualumas (kartu su kitomis iškrypėliško seksualumo formomis), netiesiogiai nurodant jį kaip vieną iš priežasčių, dėl kurių Dievas atmetė tautas, gyvenusias Šventojoje Žemėje prieš žydus. Šis draudimas toks nedviprasmiškas, kad per visą Senojo Testamento istoriją užfiksuotas tik vienas jo pažeidimo atvejis. Teisėjų knygoje pasakojama, kad netrukus po Palestinos apgyvendinimo Benjamino giminės žemėje įvyko kažkas panašaus į tai, kas nutiko Sodomoje. Ir šiuo atveju kaltųjų laukia neišvengiama mirtis.

Homoseksualumas minimas Naujajame Testamente apaštalų Petro ir Pauliaus laiškuose. Apaštalas Petras išvardija daugybę pagoniškų piktnaudžiavimų ir ragina krikščionis juose nedalyvauti. Pasak apaštalo, nedalyvavimas nuodėmingame nešvarume, viena vertus, yra krikščionių atsakas į Dievo Sūnaus auką, kita vertus, Petras šį nedalyvavimą vadina svarbia krikščioniškojo liudijimo forma. Apaštalo Pauliaus teiginiai taip pat nedviprasmiški; be to, ką sako Petras, apaštalas Paulius homoseksualumą vadina nenatūraliu dalyku. Jis rašo, kad homoseksualumas prieštarauja Dievo planui žmonijai ir yra bjaurastis Dievo akivaizdoje. Apaštalas Paulius pabrėžia, kad homoseksualumas yra žmogaus nusigręžimo nuo Dievo pasekmė ir savaime atneša žmogui dvasinį sunaikinimą. Paulius taip pat pabrėžia, kad homoseksualumas yra neįveikiama kliūtis patekti į Dievo karalystę. Be to, apaštalas Paulius ragina įveikti šią nuodėmę nukryžiuojant kūną su jo aistromis ir geismais. Jis sako, kad norint būti išgelbėtam, reikia gyventi pagal Dievo Dvasios nurodymus ir nepasiduoti nuodėmingiems kūno geismams. Pasak Pauliaus, įstatymas buvo duotas žmogui tam, kad juos pažabotų.

Tekstai, skirti šiai temai:
Pradžios knygos 1 skyrius, 27-28 eilutės
Pradžios knygos 9 skyrius, 1-7 eilutės
Pradžios knygos 18 skyrius, 20-22 eilutės
Pradžios knyga, 19 skyrius, 1-25 eilutės
Kunigų knygos 18 skyriaus 5 eilutė
Kunigų knygos 18 skyrius, 22-25 eilutės
Kunigų knygos 20 skyriaus 13 eilutė
Pakartoto Įstatymo 22 skyriaus 5 eilutė
Izraelio teisėjų knyga, 19 sk., 22 eil.
Pirmasis Petro laiškas kan. 4, 1-5 eilutės
Laiškas romiečiams, 1 skyrius, 21-28 eilutės
Pirmasis laiškas korintiečiams, 6 skyrius, 9-10 eilutės
Laiškas galatams, 5 skyrius, 16-24 eilutės
Pirmasis laiškas Timotiejui, 1 skyrius, 9-10 eilutės

Mano publikacijos Telegram: https://t.me/lebionka ir VK: https://vk.com/id460381786

 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą