2022-04-28

Apie bukapročių valdžią rimtai kalbėti neįmanoma

 


Mano nuomone, geriausia žinių laida Lietuvoje šiandien tapo Arturo Orlausko jumoristinė laida „Iš kiemo pusės“. Taip, ji jumoristinė, bet ar įmanoma kaip kitaip kalbėti apie bukapročius valdžioje, jų daromas kvailystes, jų vykdomą valstybės naikinimą?

 Arturas Orlauskas, "Iš kiemo pusės" #166 informacinė satyros ir humoro laida, 2022 04 28

 


https://www.youtube.com/watch?v=Wf7sXj4FrLk
Lietuvos policijos bukumo perlas.

Kiekvienas mūsų gėlėtume pririnkti aibes šitos protiškai ir moraliai degradavusios valdžios kvailysčių perlų. Štai tokį perlą aš turiu ir savo lobyne.

Aš, Lietuvos Respublikos pensininkas dr.Algimantas Lebionka, 2015 metų pabaigoje Google platformoje pradėjau skelbti lietuvių kalba blogą http//lebionka.blogspot.com. Šių metų pradžioje aš sužinojau, kad mano blogas visą tą laiką yra skelbiamas rusų kalba. Normaliam žmogui, manau, būtų nesunku pasižiūrėti ir įsitikinti, kad blogas priklauso LR piliečiui, kad jame tarp 5 tūkstančių skelbtų publikacijų nebuvo nei vienos publikacijos rusų kalba.

Tenka tik apgailestauti, kad Policijos departamente prie LR VRM teisės skyriaus „specialistų“ neatsirado nei sąmoningo ir atsakingo žmogaus, kuris susipažintų su mano blogo turiniu, įsitikintų, kokia kalba jame rašoma.

Žemiau pateikiu ištrauką iš laiško, kurį POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TEISĖS SKYRIUS atsiuntė Vilniaus apygardos administraciniam teismui per UAB „Grėsmės nacionaliniam saugumui.“:

 

„...Policijos departamentas 2022-03-03 oficialiu raštu Nr. 5-S-4670 pagal adresatų sąrašą teikė raštą, kuriame nurodė, kad: „<...> vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 290 „Dėl Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas) nuostatomis, atsižvelgdami į tinklo paslaugų teikėjui Vyriausybės nutarimo 14 punktu nustatytą pareigą, reikalaujame nedelsiant nutraukti prieigą Lietuvos Respublikoje prie konkrečių (rusiškų) interneto tinklalapių: https://lenta.ru/, https://ria.ru/, https://ria.ru/lenta/, https://www.rbc.ru/, https://www.rt.com, https://kremlin.ru/, https://en.kremlin.ru/, https://smotrim.ru/, https://tass.ru/, https://tvzvezda.ru/, https://vsoloviev.ru, https://ltv.ru/, https://www.vesti.ru/, https://online.sberbank.ru/, https://zakupki.gov.ru/, https://lt.sputniknews.ru, https://baltnews.ru/, https://sputniknews.ru/, https://regnum.ru/, https://iz.ru/, https://eadaily.com, http://lebionka.blogspot.com/, http://ausra.info/, https://www.rubaltic.ru/, https://politexpert.net/,https://tsargrad.tv/, https://rg.ru, https://vz.ru/, https://www.tvr.by/, https://dziennikpolityczny.com/, https://ru-aninfo.livejournal.com, https://cont.ws/@Chervonec001, https://cont.ws/@Colonel-Cassad, https://cont.ws/@who-who, https://cont.ws/@rustik8448, https://www.rbth.com/, https://vk.com/public77836574, https://nikolaiarhep.livejournal.com/, https://vk.com/againstthewest, https://vk.com/the_face_of_war, https://vk.com/evropy_net, https://bb.lv/, https://vk.com/opvnato, https://rusonline.org, https://vk.com/public172944148, 4 https://www.fondsk.ru, https://moderndiplomacy.eu, https://iarex.ru, https://www.ritmeurasia.org/tag--litva-1152, https://criticismoflife.wordpress.com/, https://vk.com/natowar.<...>“ (Rašto kopija pridedama prie atsiliepimo).

 

(A.L.pastaba: mano paryškintos atskiros teksto detalės)

Kas galėtų paneigti, gerbiami mano skaitytojai, kad policijos departamente dirba visiški durniai, nesugebantys atskirti, kuris tekstas yra rusų kalba, o kuris – lietuvių?

Anokia man garbė, kad bukapročiai policijos darbuotojai mane sulygino su rusų valstybinėmis žinių agentūromis, turinčiomis daugiamilijoninį Rusijos valstybės finansavimą. Man skaudu, kad 31-aisiais nepriklausomybės metais Lietuvoje įsigalėjo cenzūra, kad sutrypta demokratija, o „laisvos“ Lietuvos valstybės tarnautojų gretose dirba mūsų visų išlaikomi bukapročiai.

Tai ar įmanoma apie šitą bukapročių valdžią kalbėti be jumoro?

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą