2017-05-07

Prancūzų tautos negrizacija ir baltųjų genocidas


Prancūzijos prazidento rinkimai šiandien yra lemtingi šiai valstybei, konstatuoja Von Falko Baumgartner portale Pi-news. Jeigu Prancūzijos prezidentu taps globalistas Emanuelis Makronas, baltoji Prancūzija išnyks iš pasaulio žemėlapio. Šiandien duotas vienas iš paskutinių šansų prancūzų tautai sustoti ir atgailauti, kol sparčiai auganti afro-azijatų jaunimo masė dar nepasiekė rinkimų amžiaus cenzo ribos ir nesudaro stiprių etninių rinkimų blokų. Prancūziją dar turi galimybę sustabdyti neišvengiamai artėjančią prancūzų tautos apokalipsę, teigia Baumgartneris.

Nors Prancūzija yra Europos žemyne, ji su kiekvienais metais virsta vis panašesne į Afriką (žiūr. nuotrauką). Prancūziją valdantys globalistai, kurie vykdo šį prancūzų tautos genocidą, slepia nuo piliečių negrizacijos skaičius.

Skirtingai nuo JAV, Prancūzijoje nėra jokių gyventojų surašymų pagal etninę gyventojų priklausomybę. Prancūzijos vadovai šiuo požiūriu „yra daltonikai“, rašo Von Falko Baumgartner.
Todėl nėra tiksliai žinoma, koks Prancūzijoje yra imigrantų ir etninių prancūzų santykis.

2015 metais Prancūzijoje 40 procentų naujagimių buvo jau ne baltosios rasės ir jų skaičius nuolatos auga. Von Falko Baumgartner pamėgino įvertinti Prancūzijos gyventojų populiacijos negrizacijos laipsnį pasitelkdamas medicinos duomenis.

Yra žinoma, kad juodaodžiai afrikiečiai serga pjautuvine anemija (siklemija).

Susirgimas susijęs su HBB geno mutacija, dėl ko pradeda vykti anomalaus hemoglobino S sintezė, kurio beta grandinėje 6 pozicijoje Glu aminorūgštis yra pakeista į Val. S hemoglobino grandinėje atsiranda lipni vieta. DeoksiHbS lipniomis vietomis jungiasi su kitomis molekulėmis ir susidaro polimerai. Polimerų pluoštai nusėda ir deformuoja eritrocitus. Tai autosominiu recesyviniu būdu paveldima liga.

Prancūzijoje nuo 2000 metų vykdomi sisteminiai pjautuvinės anemijos tyrimai ir tai tapo Baumgartneriui šaltiniu, leidžiančiu kiekybiškai įvertinti ne baltųjų gyventojų populiacijos augimą Prancūzijoje.Ciklemija – yra šiandien labiausiai paplitusi paveldima liga Prancūzijoje. Ji išplito visų pirma dėl negroidinės rasės žmonių imigracijos.

2000 metais 19 procentų visų naujagimių turėjo siklemiją, 28,45% (2007), 31,5% (2010), 34,44% (2012), 35,7 % (2013), 37,2 % (2014), 38,85 % (2015).

Absoliučiais skaičiais 20015 metais iš 761.841 naujagimių 295.951 turėjo ciklemiją.

Medicinos tyrimai parodė ir ligos geografinį paplitimą. 2015 metai 73,4 procentai visų naujagimių su ciklemija gimė Didžiajame Paryžiuje.

Kas gali paprieštarauti šiam prancūzų genocido faktui?


Baltųjų genocido sistema

Šiuo metu Afrikoje gyvena 1 milijardas gyventojų. 2100 jų Afrikoje gyventojų bus 4 milijardai. Daugumos iš jų siekis yra persikraustyti gyventi į Europą ir ten nieko nedirbti. Įvairių sorošų NVO ir fondai veža juos į Europą. Krone duomenimis iš Afrikos šiais metais jau atvežta 36000 nelegalių migrantų, 44% daugiau negu pernai.


Tik iš pirmos pažiūros gali pasirodyti, kad negrų vežimas neturi prasmės. Jis turi prasmę. Afrikiečių vežimo į Europą prasmė – baltosios rasės genocidas, kurio projekto autorius – ES „Tėvas“ Kudenchove Kalergi.

Afrikiečių migrantų masėje tik 1-3% pabėgėlių. Kiekvieną dieną į Italiją perkeliami tūkstančiai nelegalių migrantų iš Afrikos. Kontrabandininkai juos valtimis transportuoja į neutralius vandenis, tada iškviečia „gelbėtojus“, kurie juos perveža į Italiją. Kontrabandistų valtys yra aprūpintos satelitiniais telefonais, kurių pagalba šie nusikaltėlai susisiekia su ES pakrantės tarnybų „gelbėtojais“. Jie dirba išvien.

Vyriausias Sicilijos prokuroras Carmelo Zuccaro tvirtina, kad NVO transportuoja nelegalius migrantus iš Šiaurės Afrikos į Italiją. Jis pažymėjo, kad „parama neteisėtai imigracijai yra kriminalinis nusikaltimas, nepriklausomai nuo motyvų.“ Prokuroro ataskaitoje sakoma, kad NVO „dirbdamos jūros gelbėjimo operacijose, padeda nusikaltėliams pasiekti savo tikslus, esant minimalioms sąnaudoms, sustiprinti jų verslo modelius, padidinti sėkmės šansus."Prokuroras atkreipė dėmesį į gelbėjimo procedūros teisės pažeidimą, kai gelbėjamieji NVO yra transportuojami ne į artimiausią saugų uostą, kaip numato tarptautiniai susitarimai, o vežami į patį tolimiausią – į Siciliją.

Prokuroras klausia: „Ar tai ne nusikaltimas veržtis į svetimus teritorinius vandenis, kad juos paimti?“ „Yra baudžiama vežti juos į Italiją nepaisant bendradarbiavimo taisyklių, kurios nustato, kad laivai turi vežti migrantus į artimiausią uostą, žinoma, ne į Italiją“.

„Pabėgėlių“ vežimas yra gerai organizuotas verslas ir žinoma kas jo organizatoriai.

Šis organizuotas nelegalių migrantų vežimas tęsiasi jau ne pirmi metai.


Genocido apibrėžimas

Pagal Tarptautinį baudžiamąjį teismą tai baudžiamoji veika, padaryta siekiant sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių kokiai nors nacionalinei, etninei, rasinei ar religinei grupei (TBTS 6 straipsnis):
  • tokios grupės narių žudymas;
  • sunkūs kūno sužalojimai ar psichinės traumos;
  • tyčinis tokių gyvenimo sąlygų tai grupei sudarymas, dėl kurių visi jos nariai ar dalis jų žūtų;
  • priemonių, ribojančių tai grupei priklausančių žmonių gimstamumą, taikymas;
  • prievartinis vienos grupės vaikų perdavimas kitai grupei.
Pagal Ženevos konvenciją – planuoti veiksmai, skirti tam tikros tautos arba gyventojų grupės sunaikinimui įgyvendinti, naikinant kultūrą, finansinę ir politinę bazę, sveikatos apsaugą ir t. t., siekiant, kad ta grupė žmonių ilgainiui išnyktų.

Visame pasaulyje Europiečiai jau dabar yra absoliuti etninė mažuma. Pagal SNO 1990 metų rezoliuciją dėl Irako, kuris užpuolė Kiuveitą, rašoma Pi-News, šis užpuolimas buvo įvardintas kaip bandymas sunaikinti Kiuveito tautą kitų tautų gyventojų migracijos į šią šalį būdu. Vokietija, kaip ir kitos ES valstybės, pritarė šiai rezoliucijai.

Rezoliucijoje kalbama: SNO saugumo taryba smerkia Irako bandymą pakeisti suverenios Kiuveito valstybės demografinę situaciją ir gyventojų sudėtį.

ES politikai, kurie per prievartą įvedinėja multikultūralizmą ir naikina vokiečių, prancūzų ir kitas Europos senąsias tautas, pasmerkė Kinijos vykdomą Tibeto tautos etnokultūrinį naikinimą.Bundestagas savo nutarimu 13/4445 nuo 23.4.1996 pasmerkė Kinijos Veiklą Tibete.

Vokietija tada pareikalavo nutraukti šią Kinijos vykdomą politiką ir kiniečių perkėlimą į Tibetą. 
O kodėl vežami azijatai ir afrikiečiai, kurie tiesiog mūsų akyse keičia Europos etnokultūrą?

Kodėl šie SNO standartai galioja Kiuveitui ir Tibetui, bet negalioja mažytei Lietuvai ar Estijai, Suomijai?

Šiais metais, per du pirmuosius mėnesius, į Italiją iš Libijos buvo atgabenta 70,2 procentais daugiau afrikiečių, negu pernai, rašo “Welt am Sonntag“. Italijos vyriausybė šiais metai planuoja sulaukti 250000 nekviestų svečių iš Afrikos. Dauguma jų iš Gvinėjos, Nigerijos arba Kotdivuaro, ir jie nieko bendro neturi su globalistų išgalvotais „pabėgėlais“.

Kas organizavo baltųjų genocidą?

Kosmopolitiniam „elitui“, užgrobusiam ES valdymo struktūras, pinigų gamybą, masines informacijos priemones, vidutinių protinių galimybių, bet agresyviam, gobšiam, religingam ir gerai organizuotam, nereikalingi šviesūs, ne tik odos spalva, bet ir protu, kūribingi europiečiai. Jie sudaro konkurenciją ir grėsmę šiems kosmopolitams, todėl kosmopolitinis „elitas“ planingai vykdo baltosios rasės genocidą.

Taikomi keli europiečių ir jų civilizacijos naikinimo būdai:

  • Europiečių gimstamumo mažinimas diegiant homoseksualizmą, iškrypėlių santuokas, skatinant abortus ir teisiškai persekiojant tam besipriešinančius;
  • Į Europą vežami žmonės iš labiausiai atsilikusių pasaulio kraštų su žemu IQ, kad juos maišyti su europiečiais ir sumažinti europiečių intelektualinį potencialą;
  • Švietimo naikinimas, europiečius paverčiant funkcionaliais beraščiai;
  • Europiečių varymas į negrynųjų pinigų konclagerį, kurio savininkai yra „pinigų šeimininkai“ kosmopolitai; planuojamas priverstinis europiečių čipavimas.
  • Baltosios rasės žmonių valios ir savivertės naikinimas per diegimą kolektyvinės kaltės prieš tuos pačius kosmopolitus už, neva, buvusius praeities nusikaltimus. Tam kuriami „tolerancijos centrai“, „holokausto muziejai“.
Siekdamas nuslopinti europiečių pasipriešinimą, kosmopolitinis „elitas“ organizuoja teroristų gabenimą į Europą, o šiems nekliudomai įvykdžius teroro aktus, jie įveda karo stovį. Taip buvo padaryta Prancūzijoje po teroro akto Bataclan koncertų salėje. Po pusės metų (koks sutapimas!karo stovis buvo dar pratęstas pusei metų įvykus teroro aktui Nicoje. Dabar karo stovis Prancūzijoje bus tęsiamas amžinai, nes jo metu draudžiamos demonstracijos, susirinkimai ir t.t. Ko ir reikėjo kosmopolitams, kad palaužti žmonių pasipriešinimą. Prisidengiant karo stoviu, taip uždraudus milijoninius protestus, prieš žmonių valią kosmopolitinis elitas Prancūzijoje prastūmė įstatymą leidžiantį homoseksualistų „santuokas“, įvedė naują darbo kodeksą. Esant karo stoviui kosmopolitinis „elitas“ gali savivaliauti ir naikinti baltųjų rasę nekliudomai.

Epilogas

Aš niekaip negaliu suprasti, kodėl Lietuvos MIP ir politikai taip palaikė E.Makroną? Jeigu jie jį palaiko, reiškia, kad jie nori sunakinti Lietuvos valstybę, lietuvių tautą, vykdyti baltosios rasės žmonių genocidą, paversti lietuvius rotšildų ir kitų kosmopolitų vergais, sunaikinti tradicinę šeimą. Kodėl ketinimo daryti šiuos musikaltimus jie nedeklaravo prieš rinkimus į Seimą, prezidento postą? 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą