2017-05-12

Policijos pratybos Lietuvos miestuose: mūsų bauginimas ar idiotizmo priepuolis? Atleiskite maži vaikeliai už tai, ką mes su Lietuvėle padarėme


Pamačiau per televizijas rodomą policininkų bachanaliją Klaipėdos dramos teatre ir mane gėdos jausmas apėmė: prieš vaikelius mažus po kiemą ropinėjančius, vežimėliuose sėdinčius, į mažus meškučius ir zuikučius dar panašius. Kokią baisią Lietuvą jiems gyventi mes paliekame!

Gėda apėmė už tai, kad mes vieną valstybę griovėme, o kitos statyti nemokėjome, net statybos plano neturėjome, net nesupratome, ką sugriovę statysime, gėda apėmė už tai, kad vagis komunistus ir okupantų kolaborantus į valdžią rinkome, kad už alų ir proškus tekini bėgome balsuoti už susmirdusį euro sodomą, kad dar ir dar kartą į valdžią rinkome ne pagal protą, ne už darbus, tautos labui nuveiktus, bet kaip kokie kvaili paukščiai - už uodegos plunksnas ir gražų čiulbėjimą.

Štai ir turime kvailą policininką ir marksizmo-leninizmo docentę prie valstybės vairo, kurie mūsų labai sumenkusį per 26 metus „durnių laivelį“ tiesiai į uolas vairuoja.Baisią okupaciją“ prisiminus. Viską supranti lygindamas.

Iš Dievo malonės šioje ašarų pakalnėje gyvenu 65 metus. Gal per ilgai? Jauni neturi patirties ir nesupranta, kokiame beprotyne jie šiandien gyvena.

Vyresniems paprasčiau susigaudyti, mes galime palyginti. Man ir mano vyresniems pažįstamiems šitie valdžios idiotizmo priepuoliai, kaip vakar Klaipėdos teatre, ar Šalčininkuose, kelia siaubą.

Kad gyvensiu tokių idiotų valdomoje valstybėje net nesvajojau. Buvo čia „Sovietų okupacinė kariuomenė“ į kurios Šaulių karinį aerodromą aš su mažu vaiku ir žmona buvau 1989 metais įžygiavęs kartu su „Atgajos“ kompanija „Antikarinio žygio“ per Lietuvą metu. Okupantai nei šaudė, nei sprogdino, nei šaukė, nors kokių 100 žmonių minia buvo išėjusi į lėktuvo pakilimo taką, už taiką bekovodami!

Saulius Gricius Taikos žygio metu 

Mus kuo gražiausiai tie „okupantai“ konvojavo iki aikštės prie aerodromo vartų, patikrino dokumentus, išbarė ir išprašė lauk su visais mūsų plakatais.

Ar jūs galite įsivaizduoti, kad koks ekologinis klubas suorganizuotų protesto akciją Šiaulių kariniame aerodrome dabar?

Tai kas, sakykit mielieji, kurie gi yra mūsų okupantai? Ar tie 1999 metais, ar tie 2017? Aš manau, kad okupantai yra tie, kurie elgiasi kaip okupantai.

1988-1989 metais per „Ekologinį“ ir „Antikarinį“ žygius į kokį tik saugomą objektą nebuvo nueita, bet niekas tada nei guminėmis kulkomis į žmonės šaudė, nei ašarines dujas į akis jiems purškė.

Lietuva vienintelė tokia nugyvulėjusi, pati save okupavusi valstybė dabar visame Vakarų pasaulyje yra, kuri taip žvėriškai su savo piliečiais elgiasi.

2009 metų sausio 16 dieną per protesto mitingą dėl naktinės mokesčių reformos Kubiliui švystelėjo kažkokie chuliganai ar provokatoriai kelis akmenėlius į Seimo langus, o šis, pasivadinęs kažkokį banditą iš Čečėnijos, ėmė į žmones šaudyti guminėmis kulkomis.Mitingo pradžioje ir aš buvau netoli Seimo pastato, prieš gruobuoniškas reformas protestuojančių tarpe, viską savo akimis mačiau.

Paryžiuje mėto į policininkus molotovo kokteilius, mėto akmenis, bet niekas ten į žmones nešaudo.

Buvau pamiršęs, bet Feisbukas man priminė, kad „Skvernelis 2008–2011 m. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas, jis šitam brutaliam žmonių sušaudymui jau tada vadovavo. Kaip žmonės greit viską pamiršta“.

Šalčininkuose ir Klaipėdoje priminė mums S. Skvernelis, ką jis geriausiai moka. Valstybei vadovauti jam nesiseka, proto stinga, o štai organizuoti šaudymus ir gaudymus jam geriau sekasi. Čia, matyt, ir yra viena iš viso šito idiotizmo priežasčių.

Televizorių galvos vakar dar kalbėjo apie užsienio investuotojus, kongresų rūmus, tarptautinius renginius ir kitokius Naujųjų Vasiukų iš 12 kėdžių stebuklus. Moka Skvernelis su Šimašiumi pasakas pasakoti. Bet kokie investuotojai tokioje valstybėje, kur prezidentė po karinius poligonus laksto ir šaukia apie „kardo kirčius“, ryt poryt prasidėsiantį rusų puolimą, o idiotizmo priepuolio apimtas premjeras-policininkas rengia manevrus teatruose? Koks durnius investuos į tokią valstybę? Į ją ne investuoti, o iš jos bėgti kuo skubiau reikia, ką mūsų jaunimas ir daro. Teisingai daro, nes kol idiotai valdžioje, geriau jau bėgti iš tokios valstybės.

Čia, žinoma, ne tų skvernelių problema, čia mūsų, mes kalti, kad policininką į premjero postą sodiname. Pasodintume balerūną, tikrai būtų mažesnė bėda, lakstytų po teatrus su puoantais tada, ne su automatais!


Aš manau, aš įsitikinęs, kad visos kariuomenės ir policijos pratybos yra skirtos ne kovai su užsienio agresoriais ar islamo teroristais, o mūsų, taikių Lietuvos piliečių bauginimui, kad mes prieš šitą suši..ą, apsivogusią ir kiekvieną dieną mus apvaginėjančią valdžią nesukiltume, jų jungą nebandytume nusimesti.

Aš per ilgai gyvenu, kad to nesuprasti, aš turiu su kuo palyginti ir man gėda prieš mažus vaikelius, gėda, kad jie neturi jokios ateities savo Tėvynėje, kad tokią baisią Lietuvą mes jiems paliekame!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą