2021-03-23

Nacionalinis susivienijimas: raginame nedalinti Lietuvos suvereniteto

 

Mums tapo žinoma, kad LR Seimo valdyba trečiadienį (kovo 24 d.) rengiasi priimti nutarimą dėl  Lietuvos tautinių mažumų atstovo, Mykolo Romerio universiteto profesoriaus Ado Jakubausko nušalinimo nuo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro (LGGRTC) vadovo pareigų. Minėtam nutarimui buvo parengta dirva skelbiant fiktyvius šio profesoriaus kompromitavimo faktus, skaldant ir kurstant LGGRTC kolektyvo darbuotojus viešai reikšti nepasitenkinimą šiuo profesoriumi dėl tariamai nedemokratiško jo vadovavimo. TAM buvo pasitelkti ir kitų aukštojo mokslo įstaigų, absoliučiai nesusijusių su LGGRTC, vadovų bei darbuotojų vieši laiškai su prašymais suspenduoti dabartinio LGGRTC vadovo įgaliojimus. Netgi pasitelktas visuomenei nelabai žinomos istorikės M. Jurkutės šmeižtas, esą istorikė buvo atleista iš LGGRTC už savo politines pažiūras.

Šio sovietmečiu komunistų partijos įvaldyto  ir plačiai naudoto žmonių pjudymo metodo (kolektyvinių skundų) nepavyko realizuoti, nes daugiau kaip trys ketvirtadaliai LGGRTC kolektyvo narių atsisakė siūlymo keisti dabartinį LGGRTC vadovą, kuris sąžiningai rūpinasi Lietuvos valstybei svarbių istorinių įvykių ir faktų atskleidimu.

Mums taip pat žinoma, kad trečiadienį (kovo 24 d.) pas Seimo vadovę lankysis JAV, Vokietijos ir Izraelio ambasadų atstovai. Nėra žinomas tikrasis jų vizito tikslas, tačiau neabejojame, kad susitikimo metu svečiams bus eilinį kartą  dalimis dovanojamas Lietuvos valstybės suverenitetas. Sprendžiant iš pastarųjų įstatymo leidybos iniciatyvų, užsienio valstybių vadovams, atstovams ar delegacijoms mainais už įvairias lengvatas, kreditus,  finansines išmokas ar kitokias materialines gėrybes yra siūloma perduoti tariamą šalies piliečių atsisakymą remtis konstitucine prigimtinės šeimos samprata, ratifikuojant Stambulo konvenciją, atsisakymą valstybinės lietuvių kalbos, įvedant šalyje daugiakalbystę ir kt. Todėl šį kartą, tikėtina, to net neprašantiems svečiams bus siūloma radikaliai keisti Lietuvos valstybės istorijos tyrinėjimo tikslus, atsisakant Lietuvos nepriklausomybė kovų tyrinėjimo, atitinkamai keičiant LGGRTC veiklos kryptį, revizuojant iki šiol nustatytus istorinius faktus apie Lietuvos laisvės kovų didvyrius (Jono Noreikos, Adolfo Ramanausko-Vanago ir kt.), tuo tikslu keičiant LGGRTC valdymą ir pašalinant iš LGGRTC sąžiningus istorijos tyrinėtojus.

Neabejojame, kad neįmanoma atsisakyti valstybės tikslo atkurti istorinę tiesą ir teisingumą, tirti okupacinių režimų 1939–1990 m. vykdytą Lietuvos gyventojų fizinį bei dvasinį genocidą ir pasipriešinimą šiems režimams, įamžinti laisvės kovotojų ir genocido aukų atminimą, inicijuoti okupacinių padarinių teisinį įvertinimą, nepašalinant iš pareigų dabartinio LGGRTC vadovo, kuris neleidžia iš šios įstaigos pašalinti sąžiningų istorijos mokslo tyrinėtojų. Todėl Seimo valdyba, tikėtina, yra pasirengusi svečių vizito dieną pateikti įtikinamą nusižeminančio nuolankumo įrodymą – Seimo valdybos nutarimą pašalinti prof. A. Jakubauską iš LGGRTC vadovo pareigų.

Pažymime, kad pagal šalies Konstituciją Seimas yra aukščiausia institucija, per kurią Tauta vykdo Aukščiausią suverenią galią. Tačiau kai kurie Seimo komitetai ir Seimo valdyba tapo prekybos valstybės suverenitetu padaliniais, be paliovos kuriančiais teisės aktų projektus, kuriais siekiama atsisakyti kuo daugiau Tautos suverenių galių. Atsižvelgdami į Lietuvos karinės žvalgybos parengtą grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo ataskaitą [[1]] turime pagrindą manyti, kad tam tikriems Seimo nariams didelę įtaką daro Lietuvai nedraugiškos valstybės.

Todėl Nacionalinis Susivienijimas kviečia Seimo narius:

  1. Neleisti Seimo valdybai priimti sprendimo, kuriuo pašalinant dabartinį LGGRTC vadovą A. Jakubauską, būtų atsisakyta valstybės tikslų atkurti istorinę tiesą ir teisingumą apie 1939–1990 m.  vykdytą Lietuvos gyventojų fizinį bei dvasinį genocidą, tinkamai įamžinti laisvės kovotojų ir genocido aukų atminimą, neiškraipant istorinės tiesos apie to meto įvykius.
  2. Neleisti nei šalies politikams, nei užsienio valstybių organizacijoms ar kitiems asmenims tiesiogiai kištis į LGGRTC veiklą ar jo valdymą.

Kviečiame Vokietijos, Izraelio ir JAV valstybių atstovus Lietuvoje nepriimti žeminančių Lietuvos valstybę ir Lietuvos Respublikos Seimą jo valdybos siūlymų dėl LGGRTC vadovo A. Jakubausko nušalinimo nuo pareigų ar kitų valstybės suverenitetą menkinančių siūlymų,  jei tokie būtų teikiami. Kviečiame gerbti lietuvių tautos orumą, išsaugoti mūsų visuomenės meilę savo laiku Lietuvos Nepriklausomybę palaikiusioms Jūsų tautoms.


[1] https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2019/02/2019-Gresmes-internetui-LT.pdf

p style="


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą