2021-03-14

Kai žydai perka žemę

 

Žemė baigtinis resursas, tai ne doleriai ir ne biržų popieriai, kurie, retsykiais, tinka tik pasturgalio pašluostymui. P.Cvirkos „Žemė maitintoja“ knygos pavadinimu viskas pasakyta. Nėra žemės, nėra ne tik maisto, bet ir valstybės. Vienintelė tauta sugebėjo išlikti du tūkstančius metų be žemės – žydų. Jai išlikti padėjo religija, pranašumo prieš likusią žmoniją doktrina. Svajonė susigrąžinti žemę pas žydus niekada neišnyko.

Izraelio žemės pirkimas prasidėjo 1880-aisiais ir buvo vainikuotas 1948-siais, Izraelio valstybės įsteigimu. Talmude įtvirtinta žydų priedermė pirkti Izraelio žemę. Tam net negalioja šabato prievolė. 19 amžiaus pabaigoje įsisteigia sionistų judėjimas, jo pirmasis kongresas įvyko 1897 metai Bazelyje, pirmininkas Teodoras Herclis. Prasideda žydų emigracija į žemes, kurias iš arabų pirko Rotšildai ir kiti žydų milijardieriai.

Iki 1930-jų 52,6% žemės buvo nupirkta pas žemvaldžių, 24,6% - pas palestiniečių žemvaldžius, 13,4% - pas vyriausybę, bažnyčią ir užsienio kompanijas, 9,4% - pas felachus (fermerius).

Vienas iš pirmųjų, kas ėmė aktyviai investuoti į Izraelio valstybės kūrimą, buvo Edmonas de Rotšildas (1845), prancūziško Rotšildų klano atstovo Džeimso Jakovo Majerio sūnus (žiūr.nuotrauką).Nuo 1887 metų Rotšildas ėmė važinėti į Palestiną ir finansuoti čia žemės pirkimą ir žydų gyvenviečių kūrimą. 1914 metais jis susitiko su Ch.Vaicmanu ir palaikė idėją žydų valstybės kūrimo Palestinoje.

Ženkliai prie Izraelio valstybės kūrimo prisidėjo Šakiuose (1860) gimęs Ichakas Leiba Goldbergas. 1920 su šeima jis persikėlė į Palestiną, reguliariai investavo pinigus į žydų gyvenviečių steigimą ir jų plėtimą. Įsteigė laikraštį „Haaretz“ gyvuojantį iki šiol. 


Kas iš arabų pirko žemę Izraelio valstybei? (žiūr.video)
Dar graikų-romėnų istorikas Plutarchas persakė Romos imperatoriaus Tito žodžius, kad tarp žydų gajus įsitikinimas, kad jie, neva, valdys pasaulį. Titas gi tvirtino, kad žydai klysta, Roma valdys pasaulį. Pasirodo, prieš du tūkstančius metų žydai neklydo. Žydai visada turėjo tikslą, religinę doktriną.

Duglas Rydas (Douglas Reed) savoknygoje „Ginčas apie Sioną“ rašo:

«…» 458 metais iki Kristaus gimimo «…» maža Palestinos judėjų gentis paskelbė rasinę doktriną, kurios poveikis į žmonijos likimus pasirodė labiau žudantis negu sprogmenų ir epidemijų. Viešpataujančios rasės teorija buvo paskelbta judėjų „Įstatymu“. Judėjai tuo metu buvo nežymi gentis tarp tautų, pavaldžių persų karaliui, o tai, ką šiandien vadiname „Vakarais“, neegzistavo net vaizduotėje. Po dviejų tūkstantmečių krikščionių eros, vakarų kultūra, išaugusiai iš jos, dabar gresia suirimas ir žūtis. Pagrindine priežastimi šito autorius skaito minimą doktriną, gimusią Judėjoje 2500 metų atgal. «…» Fanatikų sekta sukūrė mokymą, sugebėjusį pajungti sau protus visos tautos per dvidešimt penkis šimtmečius; iš čia jo griaunamosios pasekmės. Niekas nepajėgia paaiškinti, kodėl būtent tuo metu ir iš viso kaip atsirado ši doktrina. Tai – viena iš mūsų pasaulio paslapčių. «…»

Izraelio valstybės įsteigimui nepakako žemės, tuo metu žydai ne tik dominavo finansų pasaulyje, bet ir politikoje. Aš nesiplėsiu į klausimą, kaip žydams pavyko į savo rankas perimti pasaulio finansus. Tai labai detaliai išdėstyta buvusio Pasaulio banko darbuotojo finansisto prof. Valentino Katasonovo knygoje „Kapitalizmas“.

Ši mano publikacija nepretenduoja tapti pasaulio žemės sąvadu, o tik gali parodyti žemės pirkimo tendencijas.
JAV

Metų pradžioje pasirodė pranešimas, kad planetos vakcinuotojas Bilas Geitsas intensyviai supirkinėja žemes JAV.

Summit News (JAV) atkreipė dėmesį į keistą reiškinį. Tuo metu kai „Didžiojo perkrovimo“ (Great Reset) technokratai sako amerikiečiams, kad ateitis-tai ateitis be nuosavybės, Bilas Geitsas ir kiti milijardieriai superku milžiniškus kiekius dirbamos žemės.

Forbes duomenimis, šiuo metu Bilas Geitsas yra stambiausias dirbamos žemės savininkas. Jis kelis metus supirkinėjo žemes Floridos ir Vašingtono valstijose. The Land Report nurodė, kad Geitsas, Forbs duomenimis, valdantis $121 milijardų, sukūrė „masinį žemės ūkio paskirties žemės portfelį, apimantį 18 valstijų“. Jo valdos yra Luizianoje (69 071 аkrai), Аrkanzase (47 927 аkrų) ir Nebraskoje (20 588 аkrų). Be to, jis turi 25 750 akrų žemės Finikso priemiestyje (1 akras = 0,4 ha).

Šiuo metu Geitsas valdo 242 000 akrus žemės ūkio paskirties žemės JAV teritorijoje, pagrinde per tarpinę kompaniją Cascade Investments, kuri yra asmeninis Geitso investicinis instrumentas.

Summit News nurodo, kad Bilas Geitsas dar atsilieka nuo stambiausių JAV žemvaldžių, tokių kaip media magnatas John C. Malone, kuris su 2,2 milijonais akrų fermų ir miškų užima pirmą vietą, ar su CNN įkūrėjo Ted Turner, kuriam priklauso 2 milijonai akrų žemės. Amazon savininkas Jeff Bezos irgi aktyviai dideliu mastu investuoja į žemę.


Kipras

Danijos investicinis bankas Saxo Bank prognozuoja, kad Amazon, kurios savininkas yra žydas Jeff Bezos, „perka Kiprą“. COVID-19 pandemija buvo labai naudinga stambioms IT-kompanijoms. „COVID-19 pandemija – geriausia, kas kada nors įvyko su Amazon kompanija. Žmonės visame pasaulyje buvo priversti likti namuose, dirbti nuotoliniu būdu, kas sukėlė veržlų online pardavimų augimą...“ Amazon kapitalizacijos rodiklis 2020 metų pavasarį buvo 1 trilijonas eurų.

Nuotraukoje V.Maškovič

Rusija

Tarp didžiausių Rusijos žemvaldžių aptinkamos ir dviejų žydų pavardės. Broliai dvyniai Viktoras ir Aleksandras Linnik, manoma, giminės Svetlanos Medvedevos (mergautinė pavardė Linnik, buvusio Rusijos prezidento ir ilgamečio premjero D.Medvedevo žmona), valdo 1 milijoną hektarų žemės centriniame Rusijos regione. 609000 hektarus žemės valdo žydas Vadimas Maškovič (žiūr. nuotrauką).


Ukraina

Ukrainą, kaip ir Rusiją, žydai valdo nuo 1917 metų. Buvusią TSRS Edurdas Hodosas vadina Trečiuoju chazarų kaganatu. Šiuo metu Ukrainą valdo žydų tautybės prezidentas Zelenskis, o jos parlamente dominuoja žydų kapitalo valdomų partijų atstovai, tarp kurių neproporcingai daug žydų.

Vokiečių portale „Deutsche Wirtschafts Nachrichten“ rašoma, kad Urainoje yra trečdalis pasaulio juodžemio. Jis domina ne tik vokiečių žemės technikos gamintojus. Šia žeme domisi Europos rekonstrukcijos ir vystymo bankas, Europos investicijų bankas, Tarptautinės finansinės korporacijos ir t.t. 2020 metų kovo mėn. Ukrainos Rada priėmė įstatymą, leidžiantį šalies žemę pardavinėti užsienio fiziniams asmenims. Buvusi Ukrainos premjerė Julija Timošenko pasakė „Mums paskolins kelis milijardus, o paims neįkainojamą resursą“.

Nesunku numatyti, kad Ukrainos žemė greitai bus visa supirkta žydų kapitalo, nes kaip tik šios šalies juodžemio zonoje žydai planuoja atkurti Chazarų kaganatą.

Po operacijos „COVID-19: Great Reset“, kelis metus ekonomikos sustabdymo, Lietuva taps bankrotu ir ilgainiui bus galutinai išparduota žydų valdomiems bankams ir investicinėms kompanijoms.


Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą