2021-03-17

Prasidėjo antri genocido metai. 2d.


Pradžia.

PSO paskelbus apie COVID-19 pandemiją, mokslininkai pareiškė savo nuomonę apie viruso kilmę.

Nobelio premijos laureatas Luc Antoine Montagnier, kuriam ši premija suteikta 2008 metais, už jo 1983 metais atrastą ŽIV virusą, balandžio vidury pareiškė, kad SARS-CoV-2 sukurtas laboratorijoje.

„Jis ne natūralios kilmės, tai molekulinių biologų darbas“, – mano mokslininkas. Montagnier nieko nekaltino ir nežino, kas galėjo „surinkti“ naują virusą. „Gali būti, jie norėjo sukurti vakciną prieš AIDS“, – pasakė jis.

Mainstriminė MIP ėmė šaipytis iš mokslininko, įžeidinėti, o kai kurie kolegos jo nuomone neigti. Gegužės 24 dieną Cold Springs Harbos laboratorijos preprintų serveryje Biorxiv kinų mokslininkų kolektyvas paskelbė straipsnį, patvirtinantį, kad Sars-CoV-2 genome yra „ŽIV insercijos“. Būtent tai, ką anksčiau tvirtino ŽIV viruso atradėjas Luc Antoine Montagnier. Šis tyrimas patvirtina, kad COVID-19 yra dirbtinai sukurtas virusas! Jis naudoja tą pačią strategiją, kaip ir ŽIV, kad įveikti žmogaus imuninę sistemą.


2020 m. spalio 25 d. Arkivyskupas Carlo Maria Viganò su atviru laišku kreipėsi į JAV prezidentą Donaldą Trampą.Laiške arkivyskupas rašė (visas laiškas čia ir čia originalas):

„ (…) Kasdien suvokiame, kaip daugėja tų, kurie nori sunaikinti patį visuomenės pagrindą: natūralią šeimą, pagarbą žmogaus gyvenimui, meilę Tėvynei, švietimo ir verslo laisvę. Matome, kad valstybių vadovai ir religiniai lyderiai talkina šiai Vakarų kultūros ir jos krikščioniškos sielos savižudybei, tuo metu kai pagrindinės piliečių ir tikinčiųjų teisės yra paneigiamos vardan sveikatos apsaugos kritinės padėties, kuri vis labiau atsiskleidžia kaip priemonė įsitvirtinti nežmonišką beveidę tironiją.

Vykdomas pasaulinis planas, vadinamas „Didžiuoju perkrovimu“ (Great Reset). Jo architektas yra pasaulinis elitas, norintis pakenkti visai žmonijai, įvedant prievartos priemones, kuriomis būtų galima kardinaliai apriboti individualias ir visų gyventojų laisves. Keliose valstybėse šis planas jau patvirtintas ir finansuotas; kitose tai dar tik ankstyvoje stadijoje. Už pasaulio lyderių, kurie yra šio pragariško projekto bendrininkai ir vykdytojai, yra nesąžiningi veikėjai, kurie finansuoja Pasaulio ekonomikos forumą ir 201 renginį, propaguodami savo darbotvarkę.

„Didžiojo perkrovimo“ tikslas yra įvesti sveikatos diktatūrą ir liberticidines priemones, paslėptas už viliojančių pažadų užtikrinti visuotines pajamas ir panaikinti individualias skolas. Šių Tarptautinio valiutos fondo nuolaidų kaina bus privataus turto atsisakymas ir vakcinacija nuo Covid-19 ir Covid-21 programos laikymasis, kurią skatina Billas Gatesas bendradarbiaudamas su pagrindinėmis farmacijos grupėmis. Be didžiulių ekonominių interesų, kurie motyvuoja „Didžiojo perkrovimo“ propaguotojus, skiepijimas bus reikalingas kartu su sveikatos pasu ir skaitmeniniu asmens tapatybės pažymėjimu, pagal kurį bus galima atsekti viso pasaulio gyventojų kontaktus. Tie, kurie nesutinka su šiomis priemonėmis, bus uždaryti į areštines arba jiems bus skirtas namų areštas, o visas jų turtas bus konfiskuotas.

Pone Prezidente, aš manau, kad jūs jau žinote, kad kai kuriose šalyse „Didysis perkrovimas“ bus įjungtas nuo šių metų pabaigos iki pirmojo 2021 m. ketvirčio. Šiuo tikslu planuojamas tolesnis blokavimas, kurį oficialiai pateisins tariama antroji ir trečioji pandemijos banga. Jūs gerai žinote apie priemones, kurios buvo panaudotos panikai pasėti ir įteisinti drakoniškus individualių laisvių apribojimus, meniškai išprovokuojančius pasaulio ekonomikos krizę. Jos architektų ketinimu, ši krizė pasitarnaus tam, kad tautos priimtų „Didįjį perkrovimą“ negrįžtamai, taip suduodant paskutinį smūgį pasauliui, kurio egzistavimą ir atmintį jie nori visiškai panaikinti. Bet šis pasaulis, pone Prezidente, apima žmones, meilę, institucijas, tikėjimą, kultūrą, tradicijas ir idealus: žmones ir vertybes, kurie neveikia kaip automatai, kurie nepaklūsta kaip mašinos, nes yra apdovanoti siela ir širdimis, nes juos sieja dvasinis ryšys, kuris semiasi jėgų iš dangus, iš to Dievo, kurį mūsų priešininkai nori užginčyti, lygiai taip pat, kaip Liuciferis laikų pradžioje padarė su savo „non serviam“. (…) „Dar prieš keletą mėnesių buvo lengva „sąmokslo teoretikais“ vadinti tuos, kurie smerkė šiuos baisius planus, kurie dabar, kaip matome, įgyvendinami iki smulkmenų. Iki praėjusio vasario niekas negalėjo pagalvoti, kad visuose mūsų miestuose piliečiai bus areštuojami jei norės tiesiog eiti gatve, kvėpuoti, norės išlaikyti savo verslą, norės sekmadienį eiti į bažnyčią. Vis dėlto dabar tai vyksta visame pasaulyje, net ir atvirukų Italijoje, kurią daugelis amerikiečių laiko maža užburta šalimi, kurioje yra senovės paminklų, bažnyčių, žavių miestų, savitų kaimų. Kol užsibarikadavę rūmuose politikai skelbia dekretus, tokius kaip persų satrapai, verslas žlunga, parduotuvės uždaromos, o žmonėms neleidžiama gyventi, keliauti, dirbti ir melstis. Jau pastebimos pražūtingos psichologinės šios operacijos pasekmės, pradedant savižudybėmis nusivylusių verslininkų ir mūsų vaikų, atskirtų nuo draugų ir klasiokų, kuriems liepia mokytis, sėdint vienatvėje namie prie kompiuterio.

Šventajame Rašte šventasis Paulius kalba mums apie „tą, kuris priešinasi“ kaltės slėpinio apraiškai - kathekkonui (2 Tes 2: 6–7). Religinėje srityje ši blogio kliūtis yra Bažnyčia, o ypač popiežius; politinėje srityje būtent tie, kurie trukdo įkurti Naująją pasaulinę tvarką.

Kaip dabar aišku, tas, kuris užima Petro kėdę, nuo pat pradžių išdavė savo vaidmenį, siekdamas apginti ir skatinti globalistinę ideologiją, palaikydamas giluminės bažnyčios darbotvarkę, pasirinkusią jį iš savo gretų. (...)

„Šiam „Didžiajam perkrovimui“ lemta žlugti, nes jį planavę nesupranta, kad vis dar yra žmonių, pasirengusių išeiti į gatvę ginti savo teisių, ginti savo artimųjų, suteikti ateitį savo vaikams ir anūkams. Globalizmo projekto nenuoseklus nežmoniškumas žlugs drąsaus Šviesos vaikų pasipriešinimo akivaizdoje. Priešo pusėje šėtonas, kuris moka tik nekęsti. Tačiau mūsų pusėje yra Viešpats Visagalis, armijų mūšiui sutelkėjas Dievas ir Švenčiausia Mergelė, kuri sutraiškys senovinės gyvatės galvą. "Jei Dievas yra už mus, kas gali būti prieš mus?" (Rom 8:31).“

Kovo 15 d. savo FB paskyroje Gintaras Furmanavičius parašė:

„Nėra to blogo, kas nepakliūtų į internetą. Ir nėra tos ylos, kuri neišlįstų iš maišo. Kol mus Moteriausybė maitina pasakomis apie saugias vakcinas, realybė tolsta nuo pasakų. Štai tarnybiniam naudojimui skirta informacija apie liūdnai pagarsėjusią ir daugelyje šalių jau nepageidaujamą AstraZeneca vakciną, įrodanti, kad visi skiepijamieji dalyvauja eksperimente:

„Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Tai daugiadoziai flakonai, kuriuose yra po 8 arba 10 dozių, flakone yra 0,5 ml (žr. 6.5 skyrių).

Vienoje dozėje (0,5 ml) yra: ne mažiau kaip 2,5 × 108 infekcinių vienetų (Inf.V) šimpanzės adenoviruso, koduojančio SARS-CoV-2 spyglio (angl., spyke, S) glikoproteiną (ChAdOx1-S)*.

* Gaminamas genetiškai modifikuotose žmogaus embriono inkstų (angl. human embryonic kidney, HEK) ląstelėse Nr. 293, rekombinantinės DNR technologijos būdu. Šio vaistinio preparato sudėtyje yra genetiškai modifikuotų organizmų (GMO).”

Daugiau informacijos PDF formatu: https://www.ema.europa.eu/.../covid-19-vaccine...


Tam, kad sklandžiau vykdyti Lietuvių tautos genocidą, į valdžią 2020 metais buvo atvesti absoliutūs durniai, konformistai ir sorošininkai, idealiai tinkantys Tautos budelių vaidmeniui.

Neadekvati, kaip visi per kelis mėnesius įsitikinome, premjerė Ingrida Šimonytė atvirai pasakė, kad jai vadovauja užsienio jėgos.

Kokio pobūdžio ši „pandemija“ išsitarė premjerė Šimonytė. Ši pandemija, jos žodžiais, kuriama pašalinių jėgų, kurios įsakinėja mūsų valdžiai.

Portale Moteris lt., su nuoroda į ELTA, apie vyriausybės sausio 27 d. pasitarimą rašo:

Vyriausybė trečiadienį nusprendė pritarti Sveikatos apsaugos ministerijos siūlymui sugriežtintą karantiną pratęsti iki vasario 28 dienos. Kartu nuspręsta iki vasario pabaigos pratęsti ir judėjimo tarp savivaldybių ribojimą. (…) „Akivaizdu, kad vien karantinu iki Mindaugo karūnavimo dienos ar kada gausime užduotį suvakcinuoti visą populiaciją, tikrai problemos spręsti nepavyks, todėl reikės ir kitų sprendimų, ir kito režimo“, – kalbėjo ji. Didesnių kvailių ir parsidavėlių Lietuvos valdžioje dar nebuvo pastaruosius 31 metus!Nuorodos: 

https://lebionka.blogspot.com/2021/03/prasidejo-antri-lietuviu-tautos.html

https://lebionka.blogspot.com/2020/05/15minlt-ir-delfilt-vykdo-neteiseta.html
Rimantao Radisausko paveikslas "Sielų laboratorija".

Tęsinys:http://lebionka.blogspot.com/2021/03/blog-post_23.html

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą