2022-01-21

Apie priverstinį nuosavybės perskirstymą prisidengiant "didžiuoju pertvarkymu". Prof.V.Katasonovas

 

Naujųjų ekspropriatorių portretas

Klauso Švabo paskelbtame "Didžiojo pertvarkymo" plane numatoma smarkiai pertvarkyti visą pasaulio tvarką, įskaitant nuosavybės santykius.


Pasirengimas šiam planui prasidėjo 1971 m. įkūrus Pasaulio ekonomikos forumą (PEF). 2016 m. lapkričio mėn. WEF interneto svetainėje pasirodė trumpas vaizdo įrašas ir tekstas "8 prognozės pasauliui 2030 m.". (8 prognozės pasauliui 2030 m.). Trumpai išvardysiu šias prognozes.

1. Nuosavybės institutas išnyks. Žmonės taps tik įvairių daiktų naudotojais.

2. Produktams, kurių anglies dioksido pėdsakas yra didelis, bus nustatytos didelės kainos. Pasaulinė ekonomika iš esmės keisis ir pereis prie pramonės šakų, kurios negamina šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

3. JAV dominavimas pasaulyje baigsis. Pasaulį valdys daugiau nei viena pasaulio galybė.

4. Medicinoje įvyks revoliuciniai pokyčiai. Ypač svarbus bus perėjimas prie plačiai naudojamų žmogaus kūno "atsarginių dalių", kurios bus gaminamos naudojant biologinio "spausdinimo" technologiją.

5. Mėsos vartojimas bus sumažintas iki minimumo.

6. Vyks masinis žmonių judėjimas iš vienos planetos dalies į kitą.

7. Bus pereita nuo senųjų Vakarų vertybių prie naujųjų.

8. Į Marsą bus vykdomos žmonių misijos.

Gana keistas rinkinys. Tačiau verta išsamiai išnagrinėti visus aštuonis punktus. Nuo prognozės paskelbimo praėjo daugiau nei penkeri metai, ir kai kurie jos punktai šiandien yra aiškesni. Tampa aišku, kad 2016 m. WEF paskelbė ne prognozę, o planą, kuris jau įgyvendinamas.

Apsiribosiu tik pirmuoju WEF prognozės punktu: "Visi produktai taps paslaugomis. Aš nieko neturiu. Neturiu automobilio. Aš neturiu namo. Neturiu nei prietaisų, nei drabužių", - rašo Danijos parlamento narė Ida Auken. 2030 m. mieste, kuriame žmonės naudojasi švaria energija ir su savimi pasiima tai, ko jiems reikia, apsipirkinėjimas yra tolimas prisiminimas.

Dabar pradėta taikyti nauja sąvoka – bendro naudojimo ekonomika (arba bendro vartojimo ekonomika). Anglų kalboje šis modelis išreiškiamas terminais sharing economy, collaborative consumption, collaborative economy.

2020 m. Švabas savo knygoje "COVID-19: Didysis perkraustymas" atvirai pareiškė, kad privati nuosavybė yra anachronizmas. Ateities visuomenėje (kuri iš esmės bus sukurta iki 2030 m. ir vadinsis "inkliuziniu kapitalizmu" arba "suinteresuotųjų šalių kapitalizmu") žmonės turi savanoriškai atsisakyti "privačios nuosavybės prietarų".

Savo laiku Marksas, Engelsas, Leninas ragino panaikinti privačią gamybos priemonių nuosavybę, nes gamyklų, fabrikų, gamtinių išteklių telkinių ir kitų materialinių gamybinių jėgų elementų (gamybinio kapitalo) nuosavybė suteikia jų savininkams galimybę išnaudoti kitus žmones. Tai yra kapitalistinio išnaudojimo ir viso kapitalizmo esmė. "Privati nuosavybė yra disponavimas kitų žmonių darbo jėga, o darbo pasidalijimas su darbdavių privilegijomis ir samdomų darbininkų engimu yra neigiama privačios nuosavybės esmė", - rašė K. Marksas ir F. Engelsas knygoje "Vokiečių ideologija" (1846 m.). Jie niekada neragino naikinti privačios nuosavybės.

Švabas daugiausia dėmesio skiria būtent privačios nuosavybės naikinimui, tačiau apeina patį svarbiausią gamybos priemonių privačios nuosavybės klausimą. Nesiūloma, kad stambusis kapitalas būtų atleistas nuo privačios nuosavybės į gamyklas, fabrikus, infrastruktūrą, žemę ir kitą materialųjį ir nematerialųjį turtą. Juk kapitalizmo nėra be kapitalo.

"Didžiojo persitvarkymo" tikslas - skatinti kapitalo koncentraciją vis mažesnėse rankose (pramonės ir prekybos įmonių, bankų, finansinių holdingų). Tai vadinama kapitalo koncentracija ir centralizacija. Jau dabar "COVID-19 pandemija" tarnauja kaip dūmų uždanga, kuria siekiama nuslėpti mažųjų ir vidutinių įmonių naikinimą. O tie, kurie turėjo vertingo turto bankroto metu, bus priversti jį perduoti keliems verslo milžinams.

Vienas iš pagrindinių "Didžiojo pertvarkymo" tikslų - gamybos ir ekonomikos "dekarbonizacija", tariamai siekiant išgelbėti žmoniją nuo "šiluminės mirties". Šiuo atveju taip pat susiduriame su "dūmų uždanga", kuria siekiama pridengti "integracinio kapitalizmo" įvedimą. Viena vertus, anglies dioksido išmetimo mažinimu siekiama užtikrinti, kad būtų sunaikinta dalis planetos gamybinių jėgų. Kita vertus, ji turėtų palengvinti vertingiausio ekonomikos turto perdavimą privačiai pasaulio milžinų nuosavybei. Rykliai turėtų valgyti kitas žuvis.


Ir pradedame geriau suprasti kai kuriuos WEF 2030 m. plano-prognozės punktus. Pavyzdžiui, penktajame punkte teigiama, kad netolimoje ateityje mėsos vartojimas bus sumažintas iki minimumo. Šiandien vieni teigia, kad mėsa didina vėžio riziką, kiti rekomenduoja atsisakyti mėsos, kad išvengtume... sunkaus kovido, dar kiti sako, kad galvijai gamina daug mėšlo, kuris savo ruožtu sukelia "šiltnamio efektą". Billas Gatesas, Jeffas Bezosas, Richardas Bransonas jau investavo milijonus dolerių į "Nature's Fynd", "Memphis Meats" ir kitas pradedančiąsias įmones, kurios turi keletą patentų dėl produktų, atrodančių kaip tikra mėsa.

O kas slypi už pigaus spektaklio "Šalin mėsą!"? Tik tiek, kad būrys "Didžiojo persitvarkymo" organizatorių nori kuo greičiau užgrobti žemę planetoje. Gyvulininkystei reikia didelių žemės plotų. Pirma, teritorija, skirta gyvuliams ganyti. Antra, plotai pašarams auginti. Tik pasaulio duomenimis, daugiau nei trys ketvirtadaliai planetos žemės ūkio paskirties žemės naudojama gyvuliams ar pašarams auginti (40 mln. kvadratinių kilometrų), likusi dalis - žmonėms vartoti skirtiems augalams auginti (11 mln. kvadratinių kilometrų). Būtent dėl šių 40 milijonų kvadratinių kilometrų gyvulininkystei naudojamų žemės plotų organizuojamas spektaklis "Šalin mėsą". Tai banalus godumas, noras kuo greičiau užvaldyti didžiulius planetos plotus. Tai tik vienas pavyzdys, rodantis: privati nuosavybė pagal Švabo ir į jį panašių žmonių planą-prognozę, panaikinama milijardams eksproprijuojamų paprastų žmonių, kad padidinti privačią „auksinio milijono“ nuosavybę – naudos gavėjų „Didžiojo pertvarkymo“.


https://www.fondsk.ru/news/2022/01/21/o-prinuditelnom-pereraspredelenii-sobstvennosti-pod-vidom-velikoj-perezagruzki-55370.htmlKomentarų nėra:

Rašyti komentarą