2022-01-14

Jachtos bus atleistos nuo ES anglies dioksido kainų nustatymo plano

 


„Jei kam nors vis dar neaišku, kodėl ESG ir visas "žaliųjų" judėjimas yra vienas milžiniškas, verdantis melo, veidmainystės ir sukčiavimo katilas, skaitykite toliau“, - rašoma JAV portale Zerohedge.

Praėjusią vasarą Europos Komisija pasiūlė atleisti privačius lėktuvus - vieną labiausiai aplinką teršiančių transporto rūšių - nuo planuojamo ES reaktyvinių lėktuvų degalų mokesčio. Projekte buvo nurodyta, kad mokestis būtų palaipsniui įvedamas keleiviniams skrydžiams, įskaitant tuos, kuriais vežami kroviniai. Privatiems lėktuvams bus taikoma išimtis, nes "verslo aviacija" klasifikuojama kaip įmonių naudojimasis orlaiviais keleiviams ar kroviniams vežti kaip "pagalba jų verslui", jei apskritai laikoma, kad orlaiviai nėra skirti viešai nuomai. Dar geriau: dar viena išimtis taikoma "pramoginiams" skrydžiams, kai orlaivis naudojamas "asmeniniais ar pramoginiais" tikslais, nesusijusiais su verslu ar profesine veikla. Neseniai paskelbtoje ataskaitoje nustatyta, kad 2005-2019 m. privačių lėktuvų išmetamo CO2 kiekis Europoje padidėjo 31 %, o skrydžių į populiarias vietas skaičius pastebimai išaugo vasaros atostogų metu. Taigi, jei Europa iš tiesų būtų susirūpinusi dėl išmetamo CO2 kiekio mažinimo, ji ribotų didžiausius teršėjus.


Privačiais lėktuvais dažniausiai skraido milijardieriai ir itin turtingi žmonės, o tiems patiems milijardieriams ir itin turtingiems žmonėms paprastai netaikomos likusiems jų vergams taikomos taisyklės (kurias paprastai rašo politikai, kuriuos itin turtingi žmonės prieš tai papirko arba nupirko), tai vargu ar buvo didelė staigmena.

Naujoje Transporto ir aplinkosaugos (T&E) ataskaitoje "ES laivybos pasiūlymų išimčių poveikis klimatui“ sakoma, kad daugiau nei pusei Europos laivų būtų netaikomas Europos Komisijos parengtas anglies dioksido kainų nustatymo planas, skirtas laivybos sektoriui. Tarp jų - labai taršios, bet Monte Karlo lankytojų itin pageidaujamos jachtos.

Kaip teigiama pranešime, 2021 m. liepos mėn. Europos Komisija paskelbė pasiūlymus dėl jūrų sektoriaus dekarbonizavimo. Tačiau čia nutylima, kad siūloma anglies dioksido kainos nustatymo sistema (ETS) ir mažo išmetamųjų ŠESD kiekio degalų standartas (FuelEU Maritime) bus taikomi tik laivams, kurių BT viršija 5 000, ir neapims kelių tipų laivų, pavyzdžiui, atviroje jūroje plaukiojančių laivų, žvejybos laivų ir.... jachtų.


Manoma, kad laivų dydžio riba buvo įvesta vėliau, būtent tam, kad jachtos būtų priskiriamos prie laivų, kuriems reglamentas netaikomas. Problema ta, kad nustačius tokią aukštą ribą, laivams, kurie išmeta beveik 20 % ES laivybos išmetamų teršalų, būtų taikomas dvigubai didesnis reikalavimas nei iš pradžių Komisija teigė, kad išimtis bus taikoma.

T&E rašo: "ES laivybos pasiūlymai atleidžiami nuo taršos tiek, kiek Danija iš viso per metus išmeta CO2".

Pažymima, kad ES klerkai neriasi iš kailio, kad pagyvenę Europos oligarchai galėtų pasikviesti savo dvidešimtmetes rusų meilužes į savo jachtas, išmetusias inkarus šalia Monte Karlo.

Ataskaitoje "T&E" rašoma, kad išanalizavusi dabartinius pasiūlymus ji nustatė, jog per daug teršalų išmetančių laivų būtų atleisti nuo atsakomybės. Vietoj to T&E "rekomenduoja taikyti sistemą, kuri būtų pagrįsta išmetamų teršalų ribine verte, o ne dydžiu. Tai apimtų daugiau išmetamų teršalų, o pramonei nebūtų užkraunama papildoma administracinė našta".

Žinoma, to niekada nebus, nes tokia sistema nebeatleistų jachtų. O kadangi pagrindinis viso žaliųjų ir ESG farso principas yra sukurti du taisyklių rinkinius: vieną - 0,001 %, kitą - visiems kitiems, todėl vergams bus liepta su tuo susitaikyti... o jei protestuodami jie išdrįs nusiimti kaukes, bus išsiųsti tiesiai į Australijos koncentracijos stovyklas, atleiskite, 5 žvaigždučių karantino įstaigas, ironizuoja Zerohedge.

Nuorodos:

https://www.zerohedge.com/markets/yachts-be-exempt-eus-carbon-pricing-plan

https://www.zerohedge.com/markets/eu-proposes-exempt-private-jets-cargo-jet-fuel-tax

https://www.transportenvironment.org/discover/climate-impacts-of-exemptions-to-eus-shipping-carbon-pricing/

https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2022/01/Climate_Impacts_of_Shipping_Exemptions_Report-1.pdf

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą