2022-01-08

Dr.Danutė Rachlevičienė in memoriam

 

Sausio 9 d. 13 val. iš Laidojimo rūmų Olandų gatvėje (Vilniuje) į Kairėnų kapines palydėsime mūsų kaimynę Dr.doc.Danutę Rachlevičienę, nuėjusią 90 metų trukusį gyvenimo kelią.

Gerb.Rachlevičienę pažįstu nuo 1991 metų, kai iš Vilniaus centro persikėliau su šeima į Petro Vileišio gatvės Nr. 15 daugiabutį. Vienoje laiptinėje su velione gyvenome per 30 metų, dažnai susitikę pasikalbėdavome.

Turėjome savo mokslininkę, šildymo sistemų specialistę, su kuria galėdavome konsultuotis sprendžiant namo šildymo problemas.

Kaimynė Danutė buvo labai šiltas, geras žmogus, suprantantis humorą. Kartu su kaimyne parėmėme Nacionalinio Susivienijimo partijos steigimą. Su prof. Vytautu Radžvilu buvome atvykę pas ją į namus, supažindinome su steigiamos partijos programa. Kiek neprigirdinčiai ir neprimatančiai Danutei Radžvilas taip karštai aiškino partijos programą, kad priklaupė beaiškindamas ant kelio. Aš tuomet pajuokavau, kad prieš gražias moteris visi vyrai klaupiasi ir profesoriai, ir partijų pirmininkai. Nesunku buvo įtikinti ponią Danutę, nes jos žentas a.a. Faustas Latėnas palaikė Vilniaus Forumą iš kurio ir išaugo partija Nacionalinis Susivienijimas.

Kartą sutikau kaimynę, o ji pasiskundė, kad nebegali gyventi, nes prie valgomojo lango augančioje eglėje lizdą susisuko varnos:

Žinai, kaimyne, kranksi tos varnos per dieną, vis lizdą krauna, ir į mane piktom akim žiūri. Nežinau ką daryti, tarytum mano mirties lauktų“.

Problemą padėjau išspręsti meškerikočio pagalba. Atidarėme langą ir aš tą visą lizdą iš ketvirto aukšto aukščio nutupdžiau žemyn. Varnoms nepatiko, kai nusileidau išmesti tą varnų konstrukciją į šiukšlyną, jos mėgino atakuoti mane. Po kurio laiko nulūžo varnų fekalijų pažeista eglės viršūnę, o per arti prie namo (arčiau 5 metrų nuo pastato) užaugusią eglę nupjovė seniūnija. Taip nuo varnų antpuolio pavyko apginti kaimynę Danutę.

Didelis smūgis, manau, kaimynei buvo jos anūko Kristupo, Fausto Latėno ir dukters Ramutės sūnaus žūtis. Geras buvo anūkas, dažnai močiutę lankydavo. Ryt močiutė jau bus greta anūko šeimininiame kape Kairėnų kapinėse.

Dažnai Danutę lankydavo žentas Faustas Latėnas. Ne kartą jį mačiau liūdintį prie sūnaus ir uošvio kapo Kairėnuose.

Gerb. kaimynės sūnus žurnalistas Vidas Rachlevičius pastaruoju metu gyvena Anglijoje. Vaikų emigracija - daugelio Lietuvos senų tėvų tragedija. Mus Vidas lepina savo aktualiais straipsniais, tėvams straipsnių nepakanka.

Iki pasimatymo anapilyje, gerb. kaimyne Danute. Kairėnuose palaidota dauguma mūsų išėjusių kaimynų. Gal dar susitiksime...


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą