2022-06-09

Prof.Geert Vanden Bossche: Turiu svajonę... kad epidemiologai nebereikštų savo nuomonės dėl masinio skiepijimo C-19...


Vieną iš linksmesnių straipsnių apie bandos imunitetą ir skiepus, su kuriuo teko susidurti, vėlgi parašė epidemiologas: https://www.abc.net.au/news/2022-06-03/herd-immunity-dropped-as-solution-to-covid-pandemic/101123292

Šis vyriškis juokauja iš žmonių, kurie "buvo prisirišę prie dabar jau diskredituotos idėjos leisti pavojingam virusui prasiveržti per populiaciją, kad būtų pasiektas kritinis populiacijos imuniteto lygis, reikalingas užkratui sumažinti". Ironiška, kad šis epidemiologas drįsta taip teigti, nes iš jo neraštingų kalbų greitai tampa visiškai aišku, kad jis net nesupranta, kas yra bandos imunitetas.

Ūmių, savaime limituojančių virusinių infekcijų, kurios gali plisti besimptomiškai (pvz., SARS-CoV-2), atveju nėra jokio kito imuninio mechanizmo, išskyrus sterilizuojantį imunitetą, kuris galėtų lemti "galimą SARS-CoV-2 pašalinimą ar išnaikinimą", apie kurį užsimena šis vėjavaikis. Kadangi nė viena iš C-19 vakcinų (įskaitant ir tas, kurios yra ruošiamos) negali sukelti sterilizuojančio imuniteto, o SARS-CoV-2 gali plisti asimptomiškai, jo mintis, kad "kai jos bus prieinamos ir vartojamos pakankamu kiekiu, [vakcinos] galėtų užgniaužti viruso plitimą", yra visiškai beprasmiška. Toliau jis daro tokią didelę klaidą, kad mane tai labai glumina: jis sieja padidėjusį skiepijimų skaičių su didesniu bandos imunitetu (HI) ir mažesniu gyventojų imlumu infekcijai! Štai analogija, kurią jis naudoja (tiesiogine prasme) bandos imunitetui apibūdinti: "Iš tiesų, panašiai kaip krūmynų gaisras užgęsta, kai pritrūksta deginamo kuro, taip ir epidemija pradeda mažėti, kai virusui pritrūksta imlių žmonių, kuriuos jis galėtų užkrėsti." Akivaizdu, kad jis visiškai nežino tikrų mokslo žinių, kurios pateikia įtikinamų įrodymų, kad paskiepytieji yra ne mažiau, o daugiau imlūs infekcijai! Deja, net ir ši informacija vargu ar padėtų jam suprasti populiacijos lygio imuninio spaudimo ir viruso evoliucinės dinamikos sąveiką. Jis tiki, kad mažiau veiksmingos vakcinos (prie kurių, kaip suprantu, priskiriamos vakcinos, kurios, nors ir apsaugo nuo sunkių ligų, didina skiepytųjų imlumą infekcijai) paprasčiausiai reikalauja paskiepyti daugiau žmonių, kad būtų pasiektas imunitetas ("Trumpai tariant, kuo užkrečiamesnis virusas ir kuo mažiau veiksminga vakcina, tuo daugiau žmonių reikia paskiepyti, kad būtų pasiektas bandos imunitetas" arba: "kuo didesnė gyventojų dalis paskiepyta, tuo sunkiau virusui plisti"). Pasak autoriaus, nesvarbu, kad HI nepasiekiamas - žemą HI lygį galime kompensuoti "kitomis elgesio ir aplinkos priemonėmis"! Kaip paviršutiniškai galima suprasti šią viruso ir šeimininko imuninę ekosistemą, kad net nesuprastum, jog sumažėjęs viruso plitimas ne visada reiškia sumažėjusį viruso užkrečiamumą (arba, šiuo atveju, sumažėjusį populiacijos imlumą ar padidėjusį HI, nes visa tai yra sinonimai)? Sumažėjęs viruso perdavimas yra lygus padidėjusiam HI tik tuo atveju, jei intervencija, kuria siekiama sumažinti viruso perdavimą, nepadidina viruso užkrečiamumo! Ypač atsiradus "Omicron", C-19 skiepijimas paskatino populiacijos dalies, turinčios infekciją stiprinančių antikūnų (t. y. ne neutralizuojančių antikūnų), padidėjimą, dėl kurio dabar padidėja skiepytųjų (bet ne neskiepytųjų) imlumas infekcijai ir (lengvoms ar vidutinio sunkumo) ligoms. Kaip, po velnių, galima net įsivaizduoti, o juolab siūlyti, kad šis trūkumas (t. y. HI nebuvimas) galėtų būti kompensuoti "kitomis elgsenos ir aplinkos priemonėmis (pavyzdžiui, fiziniu atsiribojimu, kaukių dėvėjimu ir ventiliacijos gerinimu)"?

Vėlgi, dabartinės vakcinos, mažinančios SARS-CoV-2 perdavimą skiepytiems asmenims, nesumažina viruso užkrečiamumo populiacijos lygmeniu! Taip yra todėl, kad dėl vyraujančio labiau užkrečiamų variantų plitimo (tiesioginė masinio skiepijimo pasekmė!) ir padidėjusio skiepytųjų imlumo užsikrėsti tais pačiais variantais virusinė infekcija ir (lengvo ar vidutinio sunkumo) susirgimų dažnumas gerokai viršija tai, ką gali kompensuoti sumažėjęs viruso perdavimas skiepytiems asmenims, net jei būtų taikomos kitos elgesio ir aplinkosaugos priemonės. Kitaip tariant, mažinti virusų plitimą (tarp skiepytųjų) yra visiškai nenaudinga, jei tai reiškia, kad padidėja šios populiacijos dalies jautrumas dominuojančiam cirkuliuojančiam variantui. Tai analogiška nuolatiniam dulkių valymui savo miegamajame taip, kad vis labiau kauptųsi tik ta dulkių dalis, kuriai tapote labiausiai alergiški. Ar dėl šios valymo operacijos tapsite mažiau jautrūs alerginei reakcijai? Ne, nesumažins - priešingai, dabar būsite veikiami tik tos rūšies dulkių, kurioms tampate vis labiau alergiški!

Epidemiologas toliau teigia, kad "remiantis tuo, ką žinome apie šiuo metu cirkuliuojančius virusų variantus, šiandien bandos imunitetas skiepijant yra matematiškai neįmanomas". Akivaizdu, kad pasikliovimas skiepais siekiant HI pandemijos metu neturi nieko bendra su matematika - tai susiję tik su supratimu, kad "skystos", "netobulos" vakcinos neišvengiamai veikia visiškai priešingai, nei HI, t. y. didina (o ne mažina) infekcijai imlių žmonių dalį. Todėl masinis skiepijimas C-19 vakcina didina bandos imlumą, o ne bandos imunitetą.

Tad kodėl epidemiologai, neturintys nė menkiausio supratimo apie imunologiją ar imuninės atrankos spaudimą, rašo straipsnius apie masinį skiepijimą ir bandos imunitetą? Jie nesupranta, kad masinis skiepijimas per visą šios pandemijos laikotarpį lėmė virusų perdavimo ir užkrečiamumo atotrūkį tokiu pat mastu, kokiu virusinės infekcijos rodikliai buvo atskirti nuo virusinio sergamumo rodiklių. Dėl šios priežasties jų indėlis turėtų būti giliai diskredituotas. Bjauru, kad tai, jog jie nesupranta šios sudėtingos ekosistemos, neatgraso jų nuo skatinimo plačiajai visuomenei laikytis pavojingos mantros, kad "daugiau skiepų padės suvaldyti C-19 pandemiją ir kartu apsaugos gyventojus nuo sunkių ligų". Remiantis šio docento neinformuotu požiūriu, šis pagrindinis Kovid vakcinacijos tikslas bus pasiektas tęsiant masinio skiepijimo kampanijas kartu su kitomis elgesio ir aplinkosaugos priemonėmis. Jis mažai žino, kad masinė vakcinacija negali sumažinti virusų plitimo, jei ilgainiui nepadidės virusų užkrečiamumas, ir mažai supranta, kad masinė vakcinacija nesumažins virusinės ligos, jei ilgainiui nepadidės viruso virulentiškumas. Tik tada, kai tokie žmonės kaip jis ir kiti neišmanėliai šiais klausimais sužinos (deja, "sunkiuoju būdu") apie pražūtingas savo klaidingų patarimų pasekmes būsimam sergamumui ir mirtingumui, jie galbūt pradės suvokti savo nekompetencijos ir kvailumo lygį.

Apibendrinant, jo baigiamąsias pastabas perfrazuoju taip (paryškintu šriftu pažymėtą dalį pakeičiau): "Dabar, žiemos pradžioje ir esant nedaug COVID apribojimų, dar niekada nebuvo taip svarbu užtikrinti, kad ......išsilaikytumėte atokiau nuo vakcinų.

https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/scientific-blog/i-have-a-dream-that-epidemiologists-would-no-longer-voice-their-opinions-on-c-19-mass-vaccination

P.S.

Lietuvos ekspertai, ne tie, žinoma, kur su snargliu ar morka panosėje, pritaria Prof. Geert Vanden Bossche nuomonei ir teigia, kad C-19 skiepų vajus buvo klaida.

 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą