2022-06-23

Trispalviai – atkūrė Lietuvą, spalviai – ją naikina

 


Lietuva skylo į dvi pagrindines stovyklas: trispalvius ir spalvius. Pastarieji deda visas pastangas, kad Lietuvos valstybę sunaikinti, o trispalviai, ją atkūrę, stengiasi ją išsaugoti.

Spalviai aiškiai laimi. Jų karvedys, dar vadinamas „Anūku“, neriasi iš kailio, kaip kuo labiau pakenkti Lietuvos valstybei. O kaip geriausiai ją sunaikinti? Geriausiai – paskelbti karą daug kartų galingesniam kaimynui. Čia verta prisiminti Herodoto istoriją, Lidijos karalių Krezą, nutarusį užpulti kaimynus.

Šias Anūko pastangas nuodugniai aptarė dr.Ignas Vėgėlė straipsnyje „Respublikoje“ „Kaliningrado dalinė blokada gali turėti lemtingų pasekmiųLietuvai, visai Europai, o gal ir pasauliui.“

Autorius pažymi, kad „... Karaliaučiaus dalinė blokada, tiksliau, draudimas vežti apie 40-50 proc. rusiškų ne karo paskirties prekių tranzitu per Lietuvą iš Rusijos į Rusijos Kaliningradą“ yra veiksmas „galintis turėti lemtingų pasekmių ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai, o gal ir pasauliui. Jo galimas pasekmes sunku lyginti net su diletantiškais Taivano ar avantiūristiniais Baltarusijos užsienio politikos pasekmėmis, nors jos buvo itin žalingos: konfliktas su Kinija atnešė milžiniškus ekonominius nuostolius, pagal Rusijos scenarijų Baltarusiją įstūmėme į Rusijos glėbį.“

Jei koncentruotai: anūkas yra karo provokatorius. Pirmieji valstybės asmenys, tuo tarpu, kalba paikystes ir išsisukinėja. Ypač begėdiškai elgiasi PIŠ. Ne ką padoriau už ją pasirodė ir mūsų Tautos „narcyzas“. Šie spalviai arba neturi vaikų, dėl kurių ateities kiekvienas normalus žmogus niekada negeis karo, o kiti iš jų yra eksportavę vaikus į užsienį. Ateitis parodys, kokių paskatų vedini šie žmonės geidžia Lietuvos pražūties, kodėl tapo jos priešais, kodėl parduodą Tėvynę sėtonui.

Buvęs Ukrainos ilgametis parlamentaras Olegas Cariovas mano, kad pagrindinis Rusijos kariuomenės puolimas koncentruosis link Odesos uosto. Taip būtų palaidotas britų-lenkų „Trimarium“ projektas.


https://youtu.be/MgW7LhtxrhQ

Kas galėtų paneigti, kad mūsų „spalviai“ deda pastangas, kad iš šio projekto būtų išjungtas ir Klaipėdos uostas. Šiandien apie Klaipėdos problemą kalbėjo signataras dr.Zigmas Vaišvilą. Jo nuomone, Seimas turi nieko nelaukdamas denonsuoti prieškarinius Vokietijos-Lietuvos susitarimus, užfiksavusius Klaipėdos krašto grąžinimą Vokietijai. Aš noriu tikėti, kad trispalvių gretos su kiekviena diena augs, nes jų pusėje protas ir Tiesa.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą