2021-05-27

Politinė šizofrenija: Tautininkas-sionistas

 

Pernai „Tautininkų“ partijos likučiai prisišliejo prie „Centro partijos“ ir tapo partijos „Centro partija – Tautininkai“ dalimi. Tačiau „Tautininkų“ degradacija nesustojo, tai nesenai patvirtino partijos valdybos nario veidaknygės dekoras, kurį matote nuotraukoje, koliaže, greta „Tautininkų“ ir kitų patriotinių organizacijų atstovų, ginusių savanorio Kazio Škirpos atminimą, nuo žydaujančios Vilniaus valdžios puolimo.

Izraelio ambasadorius, kai dar rezidavo Rygoje, visus lietuvius išvadino „žydaudžių tauta“. Vėliau gavome Izraelio ambasadorių atskirai Lietuvai, bet padėtis nepasikeitė, puolimai ir pretenzijos lietuvių tautai tapo permanentiniai. Nuolatos buvo naudojama „Holokausto industrijos“ politika, juodinami Lietuvių tautos Didvyriai. Epogėjumi tapo Izraelio piliečių inicijuotos provokacijos prieš Kazio Škirpos, Jono Noreikos ir kt. Lietuvių tautos didvyrių atminimą. Paskutinysis Izraelio pasiuntinys ėmėsi tiesioginio diktato skiriant Lietuvos pareigūnus, diegiant Lietuvoje LGBT ideologiją.
Prof. Adas Jakubauskas papasakojo „Respublikai“, kas surengė jo pašalinimą iš LGGRTC direktoriaus posto. Jakubausko žodžiais, jam atėjus dirbti į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą, pas jį iš karto su vizitu atvyko Izraelio ir JAV ambasadoriai, kurie bandė spausti bei diktuoti, kaip Lietuva turi traktuoti savo istoriją.

„Buvo didžiulis spaudimas ir daugybė priekaištų dėl įvairių paminklinių ženklų, tarp jų - ir generolui Jonui Noreikai-Vėtrai. Man labai keista, kai užsienio valstybių ambasadoriai bando kištis į kitos suverenios valstybės reikalus, ypač - į istorinę atmintį. Izraelio ambasadoriui pasakiau žodžius, kurie jį privertė paraudonuoti: „Gerbiamas ambasadoriau, jūs atėjote spausti. Paspausti nepavyks, tačiau turite įsisąmoninti, kad Lietuvos ypatingajame archyve saugoma 17,5 kilometro bylų. Sutarkime, kad istorija yra mokslas, istorija turi būti tiriama nešališkai, nepolitizuotai. Jei tarp tų 17,5 kilometro bylų atsiras jums nepalanki informacija, mes ją turėsime analizuoti." Po šių žodžių buvo kelių sekundžių pauzė, diplomatas paraudo, pakėlė galvą ir pasakė: „Suprantu."

Negali svetimos valstybės diktuoti, kokią Lietuva turi turėti istoriją,“ - pasakojo Jakubauskas.

Jis pažymėjo, kad „pokario pasipriešinimas yra labai sudėtingas reiškinys, negalima demonizuoti arba, atvirkščiai, išbalinti kai kurių įvykių ar veikėjų, neatsižvelgiant į visus turimus faktus“.

Prof.A.Jaukubauskas apgailestavo, kad, „kalbant apie generolą Vėtrą, nebuvo atsižvelgta į kunigo Borevičiaus liudijimus, nebuvo nuvažiuota į Vokietijos archyvus“, o „neatsižvelgus į visus faktus, priimamas sprendimas, kad tas žmogus - juodas. Taip negalima. Negalima prisidengiant kilniais tikslais perrašyti istoriją. Ir perrašyti neteisingai, politizuotai“.

„Abiem ambasadoriams sakiau: „Labai gaila, kad KGB karininkų veikalais remiamasi iki šiol, nors jų alkūnės yra kraujyje. Karininkų knygos apie partizaninį judėjimą, žiūrint iš KGB taško..." Keista, kad kai kurios JAV ir Izraelio institucijos remiasi šitais veikalais,“ - aiškino profesorius. Jis priminė, kad prof.Valdas Rakutis „turėjo pasitraukti iš Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininko pareigų vien todėl, kad priminė istorinį faktą - „holokausto vykdytojų netrūko ir tarp pačių žydų, ypač getų savivaldos struktūrose".

Prof.A.Jakubauskas nurodė, kad Lietuvoje yra kelios draudžiamos diskusijai temos: žydų istorija, Stambulo konvencijos kritika, LGBT...

Ką reiškia tokie draudimai? Aš manau, kad tai reiškia vieną: Lietuvą yra Izraelio ir JAV kolonija de facto, nors de jure priklauso ES.

Prieš kurį laiką premjerė Ingrida Šimonytė prasitarė, kad dėl svarbių valstybei nutarimų ji laukia komandų iš šalies. Dabar mes žinome, kieno komandų ji laukia.

Gegužės 18 d. Centro partija – Tautininkai pareiškė protestą prieš Užsienio ambasadorių spaudimą Seimui priimti Partnerystės įstatymą. Tarp 15 ambasadorių buvo ir Izraelio atstovas.Ar ne keista, kad šios partijos valdybos narys Marius Kundrotas maždaug tuo metu paskelbia, kad jis „Stoja už Izraelį“!

Maždaug tuo metu 138 JAV Atstovų rūmų demokratai parašė laišką JAV prezidentui Joe Bidenui, prašydami imtis ryžtingų veiksmų, kad būtų nutrauktos kovos tarp Izraelio ir palestiniečių grupuočių Gazos ruože. Apie tai parašė "The Jerusalem Post" gegužės 20 d.

"Per daug žmonių jau žuvo ir dar daugiau žus be reikalo, jei Amerika nesiims skubių veiksmų", - rašė įstatymų leidėjai, priklausantys Amerikos lyderio partijai.


Gegužės 26 d. 74-osios Pasaulio sveikatos asamblėjos (PSA) delegatai didele balsų dauguma priėmė rezoliuciją dėl sveikatos padėties okupuotose Palestinos teritorijose. Dokumentas buvo priimtas nepaisant Izraelio ir keleto kitų jam artimų šalių, įskaitant JAV ir Jungtinę Karalystę, pasipriešinimo.

"Neseniai "Izraelio" įvykdytų beatodairiškų išpuolių taikiniu vėl tapo ligoninės, klinikos, gydytojai ir pacientai", - savo kalboje susitikime sakė Turkijos nuolatinis atstovas prie JT biuro Ženevoje Sadiqas Arslanas.

Jis sakė, kad Palestinos žmonės susiduria su rimtomis problemomis daugelyje sričių, įskaitant sveikatos priežiūros sektorių. Jis griežtai kritikavo tuos, kurie nepritarė rezoliucijos projektui, primindamas jų atstovams, kad per pastaruosius įvykius okupuotose palestiniečių teritorijose "Izraelis" žiauriai nužudė šimtus palestiniečių. Už rezoliuciją balsavo 83, prieš - 14, o 39 šalys susilaikė.

Ar šiame fone „tautininko“ M.Kundroto pozicija nėra šizofrenijos diagnozė?

Aš Kundrotui siunčiu Aleksandro Rozenbaumo dainą „Šabesgoj“. Jam turėtų patikti.


https://www.youtube.com/watch?v=DeFG2UZ2uMo

Rašytojas Valdas Anelauskas iš JAV apie minėtą Kundrotą parašė:

„Su tuo Kundrotu tai aš jau seniai, turbūt prieš kokia 10 metų, buvau susidūręs, po ko ir nutraukiau galutinai bet kokius ryšius su tautininkais. Paskui dar, aišku, prisidėjo ir jų pozicija Ukrainos atžvilgiu. Kundrotas tai iš tiesų yra kažkoks sektantas, iš tų kur žydus ir Izraelį visada palaiko, taip kad čia nieko naujo. Žodžiu, tiesiog krikščionis sionistas ir tiek.“
Kas tie Krikščionys-sionistai?

Izraelis Šamiras tvirtino, kad „Krikščionys sionistai“ – tai tie, kas pardavė Išgelbėtoją už 30 šekelių.

V.Anelauskas dar 2016 metais man rašė: „Čia visai netoli mūsų yra kažkokia „Biblijos kolegija”, tai ten kieme stovi didžiulis kryžius (kuris naktį priedo dar ir šviečia), o šalia jo plevėsuoja Izraelio vėliava.

Tie krikščioniški sionistai Amerikoje iš tiesų tai turi net didesnę įtaką, negu patys žydai. Jei jų nebūtų čia tiek daug tai JAV taip ir Izraelio nepalaikytų. Žydų čia apie penki milijonai gyvena, o krikščionių sionistų (jie save dar vadina dispensationalistais) apie 50 milijonų. Beje, pastarųjų kelių dešimtmečių bėgyje, ta protestantų krikščionybės kryptis labai išpopuliarėjo ir Europoje. Jie net ir Bibliją nuosavą turi, vadinasi Skofieldo Biblija.“

Izraelis Šamiras apie „krikščionis sionistus“ rašo: „Aš senai pastebėjau, kad ten, kur atsiranda protestantų bažnyčios, ten beveik tuojau pat atsiranda krikščioniško sionizmo maras”.

Protestantus labai jaudina, kas įvyks su žydais, kada ateis pasaulio pabaiga, kada Apokalipsė pradės belstis į duris. Pradedant ХIХ amžiaus pradžia Anglijoje atsirado antinomistinė doktrina, kuri postuluoja, kad Kristaus atėjimas taps įmanomu per nuodėmę, per pilną judaizmo priėmimą“.

Kalbant apie „krikščioniško sionizmo“ istoriją, Šamiras priminė, kad ХХ amžiaus pradžioje šio judėjimo atstovas išleido JAV Bibliją su savo komentarais, kurią apmokėjo Amerikos sionistai. „Būtent tada jie ir sugalvojo doktriną, skelbiančią tai, kad sionizmas yra sudedamoji dalis krikščioniško mokslo, o todėl turi pilnai palaikyti žydus šiuo klausimu.“

„Jeigu sąžiningai, tai šitas judėjimas yra gauja atskalūnų, kurie egzistuoja už žydų pinigus. Šis judėjimas yra gėdingas ir pasibjaurėtinas. Nors šaknys „krikščioniško sionizmo“ galima rasti dar senais laikais, tačiau proveržis šiame judėjime įvyko prieš 20 metų. Šio proveržio istorija neįmantri: kai kurie amerikiečių evangelistai 1980 metais priėjo išvados, kad reikia pereiti nuo žydų politikos smerkimo prie jos gyrimo. Jie suprato, kad, smerkdami Izraelį, jie vargu ar pajėgūs pritraukti į save dėmesį, o štai gyrimas gali atnešti jiems realią naudą. Ir jie pasirodė esą teisūs: kai tiktai jie pradėjo girti sionizmą, prieš juos iškart atsivėrė visos durys, laikraščiai, radijas, televizija, jie gavo pinigų ir priėjimą prie visų Žemės civilizacijos gėrybių. Žinoma, paprasti tikintieji mažai ką supranta šitoje politikoje, juos tiesiog apsuko aplink pirštą, o štai jų lyderiai - tai labai niekingi žmonės, kurie pardavė Išgelbėtoją už 30 šekelių“, – rašo Šamiras.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą