2020-10-08

Nacionalinio susivienijimo kreipimasis į rinkėjus


 Spalio 11-oji gali tapti istorinio lūžio diena. Tik nuo Jūsų drąsos ir ryžto priklauso, ar pavyks pakeisti į istorinę nebūtį slenkančios mūsų tautos ir valstybės likimą. Pirmą kartą Jūs turite galimybę pasirinkti Nacionalinį susivienijimą – vienintelę tikrai antisisteminę ir sąjūdinę politinę jėgą.

Šiai dienai mes ruošėmės daug metų. Nesiveržėme kuo greičiau patekti į valdžią, bet kantriai dirbome piliečių politinio ugdymo darbą. Niekada nedarėme kompromisų su sąžine ir neišdavinėjome ir nepardavinėjome mūsų Lietuvos – savo tautos ir valstybės. Mūsų rinkiminiame sąraše nėra asmenų, kurie būtų griovę ir naikinę Lietuvą kaip aktyvūs ir įtakingi sisteminių partijų nariai ir veikėjai. 

Nebuvome ir ,,antisisteminiais“ save vadinantys apsimetėliai, iš tikrųjų tarnavę sistemai skelbdami populistinius ir neįgyvendinamus šūkius. Niekada nemėginome tuščiais pažadais apgaudinėti daugybę kartų apviltų rinkėjų, kad jų balsais patektume į Seimą, o po to nuolankiai vykdytume sisteminių partijų vadų nurodymus.

Ilgai telkėme ir kruopščiai atrinkinėjome Lietuvai ištikimus ir įsipareigojusius protingus ir sąžiningus žmones. Todėl šiandien rinkėjams galime pasiūlyti autoritetingų, aukštais doros standartais besivadovaujančių ir duoto žodžio piliečiams niekada nesulaužysiančių kandidatų sąrašą.

Drąsiai galime teigti, kad parengėme rinkimų programą, leidusią mums tapti pirmąja tautine ir krikščioniška politine jėga, privertusia rinkiminių debatų metu mus gerbti net priešiškai nusiteikusius ir siekusius pažeminti laidų vedėjus ir komentatorius. Tai yra ne tik mūsų, bet visų Lietuvos patriotų pergalė – nuo šiol niekas nedrįs mūsų vadinti tamsuoliais, atsilikėliais ir marginalais.

Per neįtikėtinai trumpą laiką mes sukūrėme sąjūdinę – gyvą, veiklią, nuolatos augančią – Lietuvos atgimimui sunkiai dirbančių entuziastų partiją. Esame laisvi nuo įsipareigojimų tariamiems geradariams, kurie, mums patekus į Seimą, reikalautų atsilyginti už suteiktą paramą priiminėjant šaliai ir jos piliečiams nenaudingus įstatymus. Todėl rinkimų kampaniją finansuojame tik iš partijos narių ir geranoriškų rėmėjų skiriamų kuklių aukų. Skleisdami savo idėjas visuose Lietuvos kampeliuose sugebėjome nuveikti labai daug tik todėl, kad visur savanoriškai, neprašydami jokio atlygio, pasiaukojamai triūsia partijos nariai ir jos ištikimi talkininkai.

Šiandien esame visapusiškai pasirengę naujam sąjūdiniam žygiui už Lietuvos išlikimą ir geresnę ateitį. Tvirtai sakome, kad nesudarinėsime jokių sandorių su nomenklatūrinėmis partijomis ir neleisime, kad pasikartotų kadaise padaryta klaida, kai buvo išduoti ir ciniškai sutrypti Sąjūdžio ir Kovo 11-osios Respublikos idealai.

Liko paskutinis žingsnis – įveikti rinkiminį barjerą. Mūsų dalyvavimo Europos parlamento rinkimuose patirtis neleidžia abejoti, kad tai įmanoma. Prieš vienerius metus buvome nepalyginamai silpnesni negu esame dabar. Į šiuos rinkimus atėjome smarkiai išaugę ir subrendę, sukaupę neįkainojamos patirties. Padaryta viskas, kas įmanoma, kad ateitų siekiančios išlikti, gyventi ir klestėti Lietuvos istorinės pergalės akimirka. Netikėkite sociologais besivadinančių šarlatanų ir sukčių skelbiamomis melagingomis apklausomis! Jų rezultatai klastojami siekiant bet kokiomis priemonėmis sustabdyti Nacionalinį susivienijimą ir suklaidinti Jus mėginant įtikinti, kad atiduotas balsas už mus bus veltui išmestas. Atiduodami savąjį balsą prisiminkite – jau Europos parlamento rinkimuose surinkome daugiau kaip 42000 patriotiškų piliečių balsų. Mums pritrūko labai nedaug, kad jau tada peržengtume rinkiminį barjerą.

Tačiau šią pergalę galite atnešti tik Jūs – gerbiami Lietuvos piliečiai ir rinkėjai. Kreipiuosi į Jus visus: 

jeigu Jūs nebenorite toliau gyventi apvaginėjami, skurdinami ir nesibaigiančių nepriteklių keliamos nevilties masiškai varomi iš Tėvynės; 

jeigu Jūs pavargote būdami žeminami ir niekinami tik už tai, kad norite būti ir išlikti lietuviais, jeigu nesutinkate toliau būti vadinami tamsuoliais ir runkeliais – pakelkite galvas ir atsitieskite! 

Netikėkite žiniasklaidos Jums peršama išankstine nuostata, mums etiketes klijuojančiais ,,ekspertais“ ir jų prognozėmis, patikėkite savimi, savo sąžine ir tokia Lietuva, kurioje visada norės gyventi Jūsų vaikai ir vaikaičiai;

Išdrįskite būti savimi! Susigražinkite savo žmogišką orumą, tautinę savastį ir Jūsų kova ir triūsu sukurtą ir tik Jums turinčią priklausyti valstybę! Vėl tapkite savo gyvenimo ir likimo šeimininkais! 


Balsuokite už Nacionalinį susivienijimą – vienintelę antisisteminę jėgą! 

Susitelkime dar kartą vardan Lietuvos. Už visų mūsų pergalę!

Tepadeda mums Dievas!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą