2020-10-19

Verigomis surakinti, į antikristo karalystę vedami. LRT lietuvius pavadino Lietuvos okupantais!

 

Simboliška, kad žmogus, vykdantis globalistinę savo tautos ir valstybės naikinimo programą, vadinama „koronaviruso pandemija“, turi pavardę, kuri daugelyje Europos tautų kalbų turi tą pačią reikšmę: veriga - grandinė ir pančiai. Labai simboliška. Kad „i“ pakeista į „y“ - menka bėda. Kūmai ir kunigai įvairiai pavardes užrašydavo.

Kurlink mus veda tomis verigomis supančioję, veršių banda pavertę? Dabar ir į tai turime atsakymą – į elektroninį konclagerį, kur kiekvienas „išrinktosios tautos“ atstovas turės po 2800 vergų, štai tokių veršių gojų kaimenę. Visi paklusnūs, su antsnukiais, mikroschemomis paskiepyti, į 5G gardus uždaryti. Jei gerai elgsis – gaus ėdalo, jei blogai – badaus...

Mūsų valdžios taip mylima Ukraina toliausiai nužengė konclagerio keliu. Dabar jų žydų tautybės prezidentas Vladimiras Zelenskis, vienintelis pasaulyje prezidentas, mokantis fortepijonu groti su peniu, sprendžia pagrindinę valstybinės reikšmės problemą – narkotikų legalizavimą. O kaip gi kitaip, juk nukvaišinti narkotikais ukrainietiški veršiai galvos, kad ne į skerdyklą yra žydų valdžios vedami, o tiesiai į dangų.Gal Vladimiras Zelenskis yra Aušrinės Armonaitės koks pusbrolis? Kaip gi taip vienu metu skirtingose galvose kylą tos pačios narkotinės idėjos?

Juokauti bandau, bet joks čia ne juokas, tiesiog Ukraina yra simbolis, kaip gali svetimtaučių valdoma valstybė, labiausiai išsivysčiusi postsovietinė respublika, tragiškai degraduoti.

Man, kurio prosenelis iš mamos pusės Jakovas Karibskis, krikštytas žydas, gyvenęs prie Dniepro upės Žlobine, labai įdomu, kas gi prie šios upės krantų vyksta mūsų dienomis. Apie tai papasakojo garsus Ukrainos publicistas Eduardas Chodos, irgi krikštytas žydas. Jis nuolatos įdomybių papasakoja apie Ukrainą. Gaila tik, kad YouTube daugelį Chodoso įdomybių ištrina. Nemėgsta YouTube tiesos, į elektroninio konclagerio prižiūrėtojus su Facebook ir Twitter besitaikanti.

Paskutiniame savo video Chodosas pasakoja apie grandiozinius Mošiacho žingsnius Ukrainoje, Diepro (buvęs Dniepropetrovskas) mieste.

 

Prieš metus 20-tame savo brifinge Eduardas Chodosas papasakojo, kad Dniepro mieste (iš šio regiono kilo Ukrainos prezidentas V.Zelenskis ir jo sponsorius I.Kolomojskis) yra pastatyta didžiausia pasaulyje Baid Chabad sinagoga „Menora“, kurią sudaro septynių dangoraižių kompleksas (žiūr.nuotrauką). Chabado bendruomenei to buvo ne gana ir imtas statyti milžiniškas pastatas „Baid Mošiach“ (Mošiacho namai). Baid Mošiacho plotas 11930 kvadratinių metrų.

Priminsiu, kad krikščionims Mošiachas yra antikristas. Dniepro mieste nesenai buvo pastatytas 7 metrų bronzinis milžinas, kuris, skulptorių dėdės Aleksandro Ziguros, irgi žinomo Ukrainos skulptoriaus žodžiais, „eina į sinagogą Baid Chabad apsipjaustyti“. Žemiau pateikiu du video: Aleksandro Ziguros, su jo komentarais, ir Eduardo Chodoso, kurio video pirmoje dalyje yra ištrauka iš Ziguros filmo su Chodoso komentarais.
Eduardas Chodos pažymi, kad Dniepropetrovskas yra tarp milijoną gyventojų turinčių miestų labiausiai išmirštantis pasalyje. Šis bronzinis irstantis žmogus - tai puikus paminklas mirštančiam miestui.

Autorius nurodo savo video Nr.61(2) „Triumfas ir tragedija“, kuriame vyriausias Dniepro rabinas Kameneckis pasakoja apie laimingą žydų gyvenimą Ukrainoje.Jeigu Dniepras – greičiausiai išmirštantis pasaulio miestas, tai Lietuva ir lietuvių tauta - greičiausiai išmiršta pasaulyje.

Pagalvokim kartu, ką reiškia tokie sutapimai?

Prisiminiau frazę iš reklamos LRT laidai „Zachor“. Joje buvo sakoma, kad lietuviai „okupavo žydų teritorijas“. Man šis posakis pasirodė labai simbolišku, nes išeina, kad lietuviai – Lietuvos okupantai. Fantastika! Gal todėl, gal remiantis šia logika. lietuviai vejami iš Lietuvos?

Lietuvos pilietybės jau išdalintos kelioms dešimtims žydų palikuonių. Lietuviams gi negalima turėti dvigubos pilietybės. Lietuviai – Lietuvos okupantai !!! Tai deklaruojama LRT eteryje !!!

- Aleksandra, paklausiau žmonos, berods tavo senelis buvo žydas, o tu pagal Izraelio 1956 metų įstatymą turi teisę repatrijuoti į Izraelį? Puiku, reiškia mūsų LRT nepavadins Lietuvos „okupantais“!
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą