2022-03-17

Interviu su JAV ekonomistu Paulu Craigu Robertsu: Ar Rusijos centrinio banko vadovas yra "priešiškas užsienio agentas", sąmoningai sabotuojantis Rusijos ekonomiką?Mike Whitney interviu su žinomu JAV ekonomistu Paul Craig Roberts pradeda Rusijos Akademiko Segejaus Glazjevo citata:

"Galėtume visiškai kompensuoti neigiamas finansinių sankcijų pasekmes, jei Rusijos bankas vykdytų savo konstitucinę pareigą užtikrinti stabilų rublio kursą, o ne Vašingtono finansinių organizacijų rekomendacijas.... Būtent Centrinio banko nuolaidžiavimas lėmė tai, kad Rusijai ir jos pramonei buvo nuleistas kraujas ir ji negalėjo vystytis." (Išsamiai apie tai S.Glazjevo interviu.)

"Žmogus turi stebėtis, kodėl Rusija nesiėmė nė vieno iš šių žingsnių, kurie akimirksniu sukeltų kvailų Vakarų agoniškus šūksnius ir nedelsiant nutrauktų visas sankcijas bei rusofobišką propagandą. Rusija gali diktuoti sąlygas. Kodėl ji atsisako šios galios?" - Paulas Craigas Robertsas.

Klausimas Nr. 1. Ar sutinkate, kad Vašingtono sankcijų Rusijai motyvas - parklupdyti šalį ant kelių, pašalinti ją kaip konkurencingą JAV varžovę Centrinėje Azijoje ir priversti V. Putiną pasitraukti iš posto?

Paulas Craigas Robertsas - Galbūt. Vašingtonas yra pakankamai kvailas, kad taip galvotų. Kad sankcijos turėtų žalingą poveikį Rusijai, reikia, kad Rusija priimtų blogus sprendimus, tokius, kokius priima Rusijos centrinis bankas. Vakarai neturi nieko, ko reikia Rusijai, tačiau Vakarų šalys yra labai priklausomos nuo Rusijos energijos ir naudingųjų iškasenų. Rusija į sankcijas galėtų atsakyti atsakomosiomis sankcijomis, pavyzdžiui, išjungti naftą, gamtines dujas ir naudingąsias iškasenas. Vakarai netrukus maldautų pasigailėjimo ir sutiktų su viskuo, ką nurodys Rusija.

Rusija nesugeba pasinaudoti didžiule savo galia Vakarų atžvilgiu, nes Rusijos ekonomistams ir centriniam bankui amerikiečių neoliberalūs ekonomistai išplovė smegenis, kad Rusijai reikia užsienio valiutos, kad ji galėtų vystytis. Tai yra nuostabi nesąmonė, kaip įrodžiau savo neseniai paskelbtoje skiltyje.


Iš tiesų, Maiklas Hadsonas ir aš ne kartą tai aiškinome rusams. Jei manote, kad jūsų likimas priklauso nuo užsienio valiutos, jūs ir toliau palaikote savo priešą gyvą, parduodami jam savo strateginį turtą.

Manau, kad Vašingtonas iš tikrųjų naudojasi Kremliaus lėtu karu, kad sumažintų civilių aukų skaičių. Tai suteikia Vašingtonui laiko vykdyti psichologinę kampaniją, kuri stiprina neapykantą Rusijai visame Vakarų pasaulyje ir bet kurioje kitoje Vakarų žiniasklaidai jautrioje pasaulio dalyje. Iš esmės tai pastangos apsaugoti Vašingtono kontrolę Europoje nuo Europos derybų su Rusija. Vašingtonas, padedamas prezidento atstovų, iškelia Rusiją už ribos, todėl Europos bendravimas su ja tampa neleistinas.

Iš tikrųjų tai atitinka Rusijos interesus, nes taip nugalima vidinė Rusijos penktoji kolona - atlantiniai integracininkai, kurie nori paaukoti Rusijos suverenitetą globalizmui ir buvimui Vakarų dalimi.

Uždraudus Rusijai įsileisti užsienio kapitalą, Rusijos centrinis bankas turės atlikti savo darbą ir finansuoti Rusijos vidaus plėtrą. Užsienio investicijos Rusijoje tik skurdina šalį, nes pajamos repatrijuojamos į užsienį ir išvežamos iš šalies. Iš tiesų sankcijos ir Rusijos bankų indėlių areštai yra puiki priežastis Rusijai susigrąžinti savo išteklių nuosavybę nacionalizuojant visas užsienio investicijas Rusijoje. Neaišku, ar Kremlius yra pakankamai išprusęs, kad tai suprastų.

2-as klausimas: Ar sutinkate, kad Rusijos centrinis bankas, didindamas palūkanų normas (20 %), leisdamas prekiauti rubliu užsienio valiutų biržoje ir nefinansuodamas vidaus verslo spausdinant pinigus, daro būtent tai, kas netinkama, netinkamu laiku?

Paulas Craigas Robertsas - Taip, sutinku. Rusijos centrinis bankas, kuriam praplautos smegenys, pats to nesuprasdamas tarnauja Vakarams ir Vakarų sankcijų sėkmei. Rusija turėtų atsiskaityti už energiją ir naudingąsias iškasenas rubliais, taip palaikydama savo valiutą, o ne priešų valiutas, ir turėtų įvesti valiutų keitimo kontrolę, kad neleistų valiutos spekuliantams trumpai parduoti rublio.


***


Daugiau apie Rusijos centrinį banką - ankstesniame Paulo Craigo Robertso straipsnyje:

"Rusijos centrinis bankas netgi mano, kad jis negali sukurti rublių investiciniams projektams finansuoti, jei rubliai nebus paremti užsienio valiuta. Dėl to centrinis bankas skolinasi pinigų, kurių jam nereikia ir už kuriuos jis moka palūkanas. Kitaip tariant, Rusijos centrinio banko politika yra beprasmiška ir tarnauja Vakarų interesams Rusijos sąskaita.

Rusai galėtų uždaryti Vakarų pramonę, jei Rusija nustotų eksportuoti energiją ir naudingąsias iškasenas, tačiau bijo tai daryti dėl užsienio valiutos nuostolių....

Rusijai nereikia užsienio valiutos. Jai nereikia importuoti energijos ir naudingųjų iškasenų. Rusija turi daug inžinerijos ir mokslo ir gali pasigaminti viską, ko jai reikia. Centrinis bankas gali finansuoti visus vidaus projektus. Bet kadangi amerikiečiams pavyko išplauti smegenis Rusijos ekonomistams, rusai negali pasinaudoti turimu galingu ginklu, kad parklupdytų Vakarus ant kelių maldaudami pasigailėjimo. Be to, rusų ekonomistams neužtenka proto reikalauti, kad už energiją ir naudingąsias iškasenas būtų mokama rubliais. Tai sustiprintų jų pačių, o ne priešų valiutą. Kodėl Rusijos centrinis bankas atsisako galimybės panaudoti Rusijos eksportą Rusijos valiutai stabilizuoti?

Peršasi išvada, kad sankcijų žaidime rusai turi visas kortas, bet nežino, kaip jomis žaisti.

Vakarai neturi nieko, ko reikia Rusijai, tačiau Vakarai negali išgyventi be Rusijos energijos ir naudingųjų iškasenų." ("Vašingtonas ir Maskva varžosi dėl kvailumo prizo", Paul Craig Roberts tinklalapis)


***


Klausimas Nr. 3 - Jūsų požiūriu, ar Centrinio banko vadovė Elvira Nabiullina, vykdydama politiką, kuri akivaizdžiai kenkia Rusijos finansinei padėčiai ir labai sustiprina sankcijų poveikį, veikia kaip priešiška užsienio agentė?

Paulas Craigas Robertsas - Nemanau, kad ji supranta, jog taip elgiasi, bet taip, ji taip ir daro. Rusija vis dar parduoda strateginius išteklius Vakarams ir priima mokėjimus doleriais ir eurais, o tai stiprina Rusijos priešų valiutas ir silpnina rublį. Tiksliau tariant, Rusijos centrinis bankas subsidijuoja Vakarų sankcijų sėkmę. Tai yra beprasmiška.


***


Daugiau apie Rusijos centrinį banką - ankstesniame Polo Kreigo Robertso (Paul Craig Roberts) straipsnyje:

"Rusija turi sankcijų sukurtą galimybę ištaisyti savo tragišką strateginę klaidą, kai leido užsieniečiams supirkti jos gamybinį turtą. Rusija gali nacionalizuoti sankcijas taikančių šalių įmonėms priklausantį turtą. Sankcijas taikančios šalys vagia Rusijos bankų indėlius, todėl Rusija turėtų atsakyti grobdama jų realų turtą.

Tenka stebėtis, kodėl Rusija nesiėmė nė vieno iš šių žingsnių, kurie iš karto sukeltų kvailų Vakarų agoniškus šauksmus ir nedelsiant nutrauktų visas sankcijas bei rusofobišką propagandą. Rusija gali diktuoti sąlygas. Kodėl ji atsisako šios galios? .....

Jei Rusija nusilpnins save, atsisakydama žaisti savo laiminčiomis kortomis, ją sužlugdys jos pačios kvailumas, o ne Vakarų sankcijos." ("Vašingtonas ir Maskva varžosi dėl kvailumo prizo", Paul Craig Roberts Web Site)


***


4 klausimas - Rusija dabar yra daugiausiai sankcijų pasaulyje sulaukusi šalis. Šios sankcijos buvo įvestos savavališkai, jų neperžiūrėjo PPO, nepatvirtino Jungtinių Tautų Saugumo Taryba ir nebuvo atsižvelgta į tinkamą procesą. Rusija neturėjo jokios galimybės gintis teisme ar pateikti savo argumentus tarptautiniu mastu patvirtintame teisme. Kaip paaiškinti tai, kad dauguma amerikiečių entuziastingai pritaria šiam antidemokratiniam piktnaudžiavimui valdžia, kuriuo aiškiai siekiama sukelti kuo didesnį skausmą Rusijos žmonėms?

Paulas Craigas Robertsas - Amerikiečiams, kaip ir kanadiečiams bei europiečiams, trūksta nepriklausomos ir sąžiningai informuojančios žiniasklaidos. Vietoj to Vakarai gauna iš valdančiojo elito perduotą pasakojimą, kurį žmonėms į galvas įbruka spaudos atstovai, kurie kartodami melą paverčia tiesa, o fikciją - faktu.

Nėra jokių tribunolų ar tarptautinių įstatymų, kuriuos būtų galima taikyti prieš Vakarus. Rusijos klaida yra ta, kad ji atsako į kaltinimus. Ji turėtų juos ignoruoti ir užsiimti savo reikalais. Tai, ką ji turėtų paaiškinti, nėra faktai, nes Vakarų pasaulyje faktai nesvarbūs. Ji turėtų aiškiai nustatyti savo raudonąsias linijas ir parodyti, kad jų laikosi, iš karto sunaikindama kiekvieną, kuris jas peržengia. Tik taip Rusija sustabdys Vakarų provokacijas ir pasaulyje įsivyraus taika.

5 klausimas Džordžo Floido mirtis sukėlė antirasistinių protestų bangą visoje šalyje. Demokratų partija priėmė šias demonstracijas ir niekino visus, kurie dvejojo, ar neabejotinai jas palaikyti. Dabar tie patys netikri liberalai atvirai reiškia nežabotą neapykantą viskam, kas rusiška. Kaip paaiškinti šią etninės neapykantos bangą, užplūdusią amerikiečius, ypač tuos žmones, kurie nesiliauja mums priminti, kokie jie yra antirasistai ir dorybingi?

Paulas Craigas Robertsas - liberalai ar konservatoriai, jie yra tie patys.

Amerikiečius lengva priversti nekęsti Rusijos, nes jie prie to pripratę per XX a. šaltąjį karą. Amerikiečiai įpratę, kad rusai yra priešai. Vakaruose blokuojama galimybė pristatyti rusiškąją istorijos pusę. Taigi vienintelė informacija, kurią turi žmonės Vakaruose, yra oficialus pasakojimas.

Šaltinis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą