2023-01-12

Neužmirštuolė: ką apie šį simbolį rašo Rusijos masonų mišrus tarptautinis ordinas LE DROIT HUMAIN + A.Orlausko video

 


Masonų simbolis „neužmirštuolė“ Lietuvoje dienos šviesą išvydo 2014 metais, Sausio 13 išvakarėse. Iniciatyvos „garbė“ buvo suteikta jauniesiems konservatoriams. „Neužmirštuolę“ tuojau pat parėmė tuometinė Prezidentė Dalia Grybauskaitė, galimai buvusi sovietinė KGB agentė. 2022 metais konservatoriai, jų okupuota LRT ir kita „šunauja“ po Trijų Karalių „pasipuošė“ šia masonų simbolika.Konservatorių vykdoma užsienio politika rodo, kad ši „šaika“ dirba Rusijai. Jų pastangomis Baltarusija įbrukta į Putino glėbį, o Rusijos uostai gavo krovinių srautą iš Baltarusijos ir Kinijos, kuris keliavo per Klaipėdos uostą. Lietuvai Landsbergių „šaikos“ dėka padaryti daugiamilijardiniai nuostoliai.


Simbolišką, kad keli metai prieš „neužmirštuolei“ pasirodant Lietuvoje (2014m.) Rusijoje (2012m.) buvo įkurta masonų ložė – Masonų mišrus tarptautinis ordinas LE DROIT HUMAIN ("Žmogaus teisė").


Apie neužmirštuolės simboliką Rusijos masonų ordino oficialiame puslapyje rašoma:


Užmirštuolė - neoficialus gėlės Myosotis (lot. Myosótis, iš graikų kalbos žodžio "pelės ausis") pavadinimas. Paprastai tai nedidelis žiedas su penkiais mėlynais arba violetiniais žiedlapiais. Istoriškai jis aptinkamas Wadswortho ir Thoreau poezijoje, viduramžių vokiečių legendose, krikščioniškoje ikonografijoje ir Anglijos politinėje istorijoje. Masonams neužmirštuolė yra simbolis, primenantis mums apie atsparumą ir pasipriešinimą, meilę Brolijai ir jos principams net sunkiais ir persekiojimo laikais.

Nuo pat savo veiklos pradžios 1933 m. nacistinė Vokietija daug dėmesio skyrė propagandai ir siekė, kad visuomenė teigiamai suprastų jos ideologinius tikslus. Tai apėmė teisinius, politinius ir civilinius apribojimus režimo oponentams ir tiems, kurie tapo griežtos rasinės ir socialinės ideologijos aukomis. Kartu su žydais, homoseksualais, fiziškai ir protiškai neįgaliaisiais, katalikais ir Jehovos liudytojais masonai buvo persekiojami baudžiamąja tvarka ir išstumiami iš visuomenės. Tai buvo daroma įvairiais būdais. 1933 m. buvo išleistas įstatymas, leidžiantis priimti vyriausybės dekretą, pagal kurį kitais metais visos masonų ložės Trečiajame reiche buvo oficialiai panaikintos, jų turtas konfiskuotas, o su masonerija susijusiems asmenims oficialiai uždrausta stoti į nacių partiją. 1934-1935 m. Gynybos ministerija paskelbė, kad kareiviai, karininkai ir civiliai negali būti masonų nariais, o Hitleris paskelbė pergalę prieš "tarptautinę žydiją", kurioje antisemitizmą susiejo su sąmokslo teorijomis apie masonus. Vokietijos koncentracijos stovyklų sistemoje masonai buvo laikomi politiniais kaliniais, todėl privalėjo nešioti apversto raudono trikampio formos raištį.

SS žvalgybos padalinio SD vadovas Reinhardas Heydrichas masonus vadino "nesutaikomais vokiečių rasės priešais". Vėliau jis pareikalavo, kad Vokietija "išnaikintų iš kiekvieno vokiečio "netiesioginę žydų dvasios įtaką" - "žydų, liberalų ir masonų užkratą, kurį nesąmoningai savyje slepia daugelis žmonių, visų pirma akademinio ir intelektualinio pasaulio atstovų". SS turėjo du atskirus padalinius, kurių užduotis buvo inventorizuoti masonų turtą ir tirti pačius masonus - šis procesas tęsėsi visą karą, įskaitant šalis, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliavo Vokietija. Valdant Viši vyriausybei, Prancūzija paskelbė masonus "valstybės priešais", o fašistinėje Italijoje Musolinis pasisakė prieš žydų, bolševikų ir masonų sąmokslus.

Naciams valdant prieš masonus nukreipta veikla pasireiškė įvairiomis formomis, tiek individualiomis, tiek kolektyvinėmis, tiek oficialiomis, tiek neoficialiomis. Populiariausi kaltinimai buvo sąmokslas ir ryšiai su žydais. Tai reiškia, kad masonerija esą buvo susijusi su įvairiais nacių priešais - komunizmu, tarptautine spauda ir žydais. Šie kaltinimai buvo metami partiniuose laikraščiuose ir literatūroje, politinėse kalbose ir ideologiniuose renginiuose, pavyzdžiui, muziejų parodose. Pavyzdžiui, buvo rengiamos parodos, kuriose buvo demonstruojami skeletai su masonų regalijomis ir žydiškais simboliais arba kompasas ir adata virš šešiakampės Dovydo žvaigždės. Žymių masonų portretai buvo eksponuojami šalia Toros ritinio, o plakatuose, tariamai palaikančiuose radikalias Europos politines revoliucijas, buvo pavaizduotas masoniškas zaponas.

Toliau remti masonų susirinkimus nacių kontroliuojamose šalyse buvo pavojinga. Tačiau buvo brolių ir seserų, kurie net tokiomis sunkiomis aplinkybėmis nebuvo pasirengę atsisakyti savo masoniškos tapatybės. Pavyzdžiui, koncentracijos stovykloje, o vėliau Österwegeno kalėjimo stovykloje Belgijos politiniai kaliniai įkūrė ložę "Liberté chérie" ("Saldžioji laisvė") ir 1943-1944 m. rengė slaptus susirinkimus bei ritualus.

1926 m. Vokietijos Didžioji ložė surengė metinę asamblėją Brėmene, šiaurės Vokietijoje. Jos emblema tapo mėlynas užmirštuolės ženklelis, pagamintas vietos gamykloje. Sutapimas, kad 1938 m. ta pati gamykla užsakė Nacionalsocialistinei liaudies labdaros draugijai pagaminti mėlyną užmirštuolės ženklelį Winterhilfswerk atminimui. Šis ženkliukas buvo įteiktas donorams. Tačiau sklando legenda, kad masonai šią gėlę karo metu taip pat naudojo vieni kitiems atpažinti. Nežinia, ar tai tiesa, ar ne, tačiau po karo mėlyna neužmirštuolė tapo masonijos simboliu - simboliu, skirtu prisiminti visus masonus, mūsų seseris ir brolius, kurie žuvo tuo siaubingu laikotarpiu. Prisiminkime juos.


Nuorodos:

https://alkas.lt/2014/01/12/neuzmirstuole-sausio-13-aja-spjuvis-kulturos-darbuotojams-ir-pagarba-masonams/

https://co-masonry.ru/droit-humain-masonstvo-v-rossii/

https://co-masonry.ru/zodcheskie-raboty/simvolizm-nezabudki/

P.S.


Masonų papuošalai Sausio 13 aukoms atminti?
LRT darbuotojai jau kelios dienos „išpuošti“ masonų simboliu neužmirštuole. Sakoma, kad taip jie pažymi Sausio 13 aukas? Ne su trispalve, Vyčiu, Gedimino stulpais, bet su simboliu, galinčiu tiktai paniekinti Sausio 13 aukų prisiminimą.

Neužmirštuolės simbolis, kiekvienam protą nepraradusiam piliečiui, gali signalizuoti viena: LRT dirba slaptoms masonų organizacijoms, kurių tikslai prasilenkia su Lietuvos valstybės interesais.

Jei jau LRT, kiti vieši Lietuvos asmenys, taip nori pademonstruoti savo ištikimybę masonams, jie, manau, gali tai padaryti kur kas išradingiau. Kodėl politikams, išdavusiems lietuvių tautos interesus, nepasipuošti, pavyzdžiui, kaklaraiščiais su masonų simboliu neužmirštuole, varlytėmis, segėmis ir pan.?
Jei jau pardavinėti Lietuvą, tai bent kūribingai, su užmoju!Pateikiu konkrečią JAV masonų organizaciją, kuri Lietuvos politikus, masonų kolaborantus, aprūpins šiais masoniškais simboliais už jiems priimtiną kainą: https://masonicrevival.com/forgetmenot/ Arturo Orlausko "Trumpai": "Apie mėginimą sunaikinti mūsų Tėvynės Lietuvos istoriją".https://youtu.be/1fOrbs7hB6A


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą