2023-01-29

Strazbūro teismas atakuoja šeimos institutą

 


Jerzy Kwaśniewski, Ordo Iuris direktorius, laiške rašo:

Ponios ir ponai,

Sausio 17 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas padarė perversmą žmogaus teisių aiškinimo srityje ir nusprendė, kad Europos Tarybos valstybės, tarp kurių yra ir Lenkija, privalo "teisiškai pripažinti ir apsaugoti tos pačios lyties asmenų sąjungas". Kad būtų sunkiau kritikuoti akivaizdžiai ydingą sprendimą, Strasbūro teismo teisėjai šias revoliucines tezes įtraukė į savo sprendimą prieš Rusiją.

Teisėjai, žinoma, žinojo, kad Rusija, kuri buvo pašalinta iš Europos Tarybos už karo prieš Ukrainą pradžią, nepaisys šio sprendimo. Tačiau nuosprendis bus privalomas kitoms 46 Europos Tarybos šalims, kurios net negalėjo pasisakyti procese, nes nebuvo jo šalimis. Į tai atkreipė dėmesį Lenkijos teisėjas profesorius Krzysztof Wojtyczek, kuris nepritarė Teismo sprendimui ir kartu su kitais dviem teisėjais pateikė atskirąją nuomonę byloje.


Jei nesureaguosime, šis sprendimas privers Lenkiją įregistruoti tos pačios lyties asmenų sąjungas ir suteikti joms privilegijas. Tai taip pat atvers kelią reikalauti teisėtos namų pasirinkimo galimybės.

Teismas taip pat pastato mūsų teisininkus į itin sunkią padėtį. Kelerius metus dalyvavome keliose bylose, kurias prieš Lenkiją iškėlė LGBT aktyvistai. Kiekviename iš jų jie reikalauja pripažinti, kad Lenkijos įstatymai ir konstitucija pažeidžia žmogaus teisių sistemą, nes tos pačios lyties poroms nesuteikia teisės į santuokines privilegijas. Iki šiol Lenkija nepralaimėjo nė vienos bylos. Dabar mūsų užduotis Teismui tapo gerokai sunkesnė.

Pagrįsdami sprendimą EŽTT teisėjai remiasi viešąja nuomone ir įvairių šalių įstatymais. Taip yra todėl, kad jie negalėjo tiesiogiai remtis Europos žmogaus teisių konvencijos turiniu. Taip yra todėl, kad nė vienoje dokumento nuostatoje, įskaitant cituojamą Konvencijos 8 straipsnį, kuriuo europiečiams garantuojama teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, neminima pareiga institucionalizuoti tos pačios lyties asmenų santykius. Be to, EŽTK 12 straipsnyje aiškiai nurodoma "vyrų ir moterų teisė tuoktis", išreiškianti savaime suprantamą tiesą, kad santuoka yra vyro ir moters sąjunga.

"Ordo Iuris" ekspertai, veikdami koalicijoje, kurią kūrėme ne vienerius metus, įtikins Europos šalių valdžios institucijas nepritarti Strasbūro teismo sprendimui.

Jau rengiame išsamią sprendimo analizę, kurioje įrodysime, kad Teismo sprendimas neturi pakankamai tvirto teisinio pagrindo. Pabrėšime, kad EŽTT taikant "evoliucinį" Konvencijos aiškinimą bus sukurtos tolesnės ideologinės "žmogaus teisės", nesusijusios su Konvencijos nuostatomis, kurių krypties šiandien neįmanoma nuspėti.

Kartu rengiame memorandumą, kuriame Lenkijos vyriausybei nurodysime, kokių teisinių priemonių reikėtų imtis, kad būtų išreikštas privalomas prieštaravimas ideologiniam Strasbūro teismo sprendimui. Bendradarbiaudami su užsienio partneriais įtikinsime kitų mūsų regiono šalių vyriausybes priimti EŽTT sprendimo aiškinamąsias deklaracijas, kuriomis užkirsime kelią radikalams įteisinti tos pačios lyties asmenų santykius.

Tačiau Strasbūro teismas turi daug ką pasakyti ir kitais svarbiais gyvenimo, šeimos ir laisvės klausimais.

Pirmenybę teikiame Lenkijos abortistų skundams, kuriais siekiama, pasitelkus EŽTT sprendimus, panaikinti Lenkijos Konstitucinio Teismo sprendimą, kuriuo eugeniniai abortai pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai. Taip yra todėl, kad abortų šalininkai teigia, jog ... negimusių vaikų gyvybės apsauga prilygsta "kankinimui ir nežmoniškam elgesiui" su moterimis. Sunku būtų rasti labiau karikatūrišką gražios motinystės ir tėvystės idėjos iškraipymą. Žiniasklaidos duomenimis, Strasbūre iškelta daugiau kaip tūkstantis tokių bylų.

Nors Teismas jau atmetė pirmuosius penkis skundus, nurodydamas daugybę formalių abortų atlikėjų aplaidumo atvejų, turime išlikti budrūs, nes likusiose bylose pareiškėjai gali tikėtis ištisų teisininkų komandų paramos. Kiekvienoje iš šių bylų gavome Teismo sprendimą, kuriuo pritariama, kad Ordo Iuris institutas pateiktų "teismo draugo" nuomonę. Mūsų balsas dažnai būna vienintelis, kuris primena mums apie prigimtinį ir neatimamą žmogaus gyvybės orumą ir vertę. Mes vieninteliai pabrėžiame, kad jokia tarptautinės teisės nuostata negarantuoja moters teisės į abortą, nors daugelis jų kiekvienam žmogui garantuoja teisę į gyvybę.

Ne kartą mūsų advokatų atkaklumas leido mums įtikinti Teismo teisėjus priimti racionalius ir teisingus sprendimus. Taip atsitiko buvusios profesoriaus Bogdano Chazano pacientės, kuriai gydytojas atsisakė atlikti eugeninį abortą, skundo atveju. Teismo teisėjams išsiuntėme "teismo draugo" nuomonę, kurioje nurodėme, kad abortų reglamentavimas priklauso vadinamajai valstybių narių diskrecijos teisei, t. y. valstybės narės savo nuožiūra sprendžia, ar leisti, ar uždrausti abortus. Todėl priminėme, kad Lenkija pasinaudojo šia teise, siekdama užtikrinti teisinę gyvybės apsaugą visais jos etapais ir leido abortus tik išimtiniais atvejais. Mūsų dalyvavimas lėmė, kad moters skundas buvo atmestas.


Ordo Iuris nuomonę EŽTT teisėjai taip pat palaikė dešimtyse bylų prieš Norvegijos "Barnevernet", kuri paimdavo vaikus iš tėvų ir atimdavo galimybę bendrauti su giminaičiais. Į mūsų patirtį taip pat buvo atsižvelgta surogatinės motinystės bylose, kuriose tos pačios lyties poros, įsigijusios vaikus iš surogatinių motinų, norėjo, kad Teismas įpareigotų suverenias valstybes vaikų gimimo liudijimuose įrašyti arba du tėvus, arba dvi motinas.

Nuolatinės rėmėjų ir draugų paramos dėka "Ordo Iuris" ekspertai gali ryžtingai ginti tokias vertybes kaip gyvybė, santuoka, šeima ar tikėjimas Europos Žmogaus Teisių Teisme vykstančiuose procesuose.

Tačiau šiandien mums tenka spręsti itin sudėtingą užduotį. Strasbūro teismo Didžioji kolegija priėmė sprendimą, nukreiptą prieš Lenkijos teisinę tvarką - prieš "santuoką kaip vyro ir moters sąjungą". Sustabdyti šį išpuolį prieš normalumą ir suverenumą bus įmanoma tik tuo atveju, jei įtikinsime daugybę sąjungininkų tai padaryti.

Mes jau pradedame savo darbą. Šiandien ypač prašau jūsų paremti mūsų pastangas.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą