2020-11-21

Pakelk galvą, globalistų kvailinamas lietuvi, išgirsk JAV arkivyskupo Carlo Maria Viganò žodžius

 


Arkivyskupas Carlo Maria Viganò prieš JAV prezidento rinkimus (spalio 25 d.) parašė atvirą laišką Trumpui.

DONALDUI J. TRUMPUI

2020 m. Spalio 25 d., Sekmadienis

Kristaus Karaliaus sekmadienis


Pone Prezidente,

Leiskite man kreiptis į jus šią valandą, kai viso pasaulio likimui gresia visuotinis sąmokslas prieš Dievą ir žmoniją. Rašau jums kaip arkivyskupas, kaip apaštalų įpėdinis, kaip buvęs apaštalinis nuncijus Jungtinėse Amerikos Valstijose. Rašau jums tylint tiek civilinėms, tiek religinėms valdžioms. Priimkite šiuos mano žodžius kaip „šaukiančio dykumoje balsą“ (Jn 1, 23).

Kaip sakiau, kai rašiau jums savo laišką birželio mėnesį, šis istorinis momentas rodo, kad blogio jėgos telkiasi negailestingoje kovoje prieš gėrio jėgas; blogio jėgos, kurios atrodo galingos ir organizuotos, kai jos priešinasi šviesos vaikams, kurie yra dezorientuoti ir dezorganizuoti, apleisti jų pasaulietinių ir dvasinių lyderių.

Kasdien suvokiame, kaip daugėja tų, kurie nori sunaikinti patį visuomenės pagrindą: natūralią šeimą, pagarbą žmogaus gyvenimui, meilę Tėvynei, švietimo ir verslo laisvę. Matome, kad valstybių vadovai ir religiniai lyderiai talkina šiai Vakarų kultūros ir jos krikščioniškos sielos savižudybei, tuo metu kai pagrindinės piliečių ir tikinčiųjų teisės yra paneigiamos vardan sveikatos apsaugos kritinės padėties, kuri vis labiau atsiskleidžia kaip priemonė įsitvirtinti nežmonišką beveidę tironiją.

Vykdomas pasaulinis planas, vadinamas „Didžiuoju perkrovimu“ (Great Reset). Jo architektas yra pasaulinis elitas, norintis pakenkti visai žmonijai, įvedant prievartos priemones, kuriomis būtų galima kardinaliai apriboti individualias ir visų gyventojų laisves. Keliose valstybėse šis planas jau patvirtintas ir finansuotas; kitose tai dar tik ankstyvoje stadijoje. Už pasaulio lyderių, kurie yra šio pragariško projekto bendrininkai ir vykdytojai, yra nesąžiningi veikėjai, kurie finansuoja Pasaulio ekonomikos forumą ir 201 renginį, propaguodami savo darbotvarkę.„Didžiojo perkrovimo“ tikslas yra įvesti sveikatos diktatūrą ir liberticidines priemones, paslėptas už viliojančių pažadų užtikrinti visuotines pajamas ir panaikinti individualias skolas. Šių Tarptautinio valiutos fondo nuolaidų kaina bus privataus turto atsisakymas ir vakcinacija nuo Covid-19 ir Covid-21 programos laikymasis, kurią skatina Billas Gatesas bendradarbiaudamas su pagrindinėmis farmacijos grupėmis. Be didžiulių ekonominių interesų, kurie motyvuoja „Didžiojo perkrovimo“ propaguotojus, skiepijimas bus reikalingas kartu su sveikatos pasu ir skaitmeniniu asmens tapatybės pažymėjimu, pagal kurį bus galima atsekti viso pasaulio gyventojų kontaktus. Tie, kurie nesutinka su šiomis priemonėmis, bus uždaryti į areštines arba jiems bus skirtas namų areštas, o visas jų turtas bus konfiskuotas.

Pone Prezidente, aš manau, kad jūs jau žinote, kad kai kuriose šalyse „Didysis perkrovimas“ bus įjungtas nuo šių metų pabaigos iki pirmojo 2021 m. ketvirčio. Šiuo tikslu planuojamas tolesnis blokavimas, kurį oficialiai pateisins tariama antroji ir trečioji pandemijos banga. Jūs gerai žinote apie priemones, kurios buvo panaudotos panikai pasėti ir įteisinti drakoniškus individualių laisvių apribojimus, meniškai išprovokuojančius pasaulio ekonomikos krizę. Jos architektų ketinimu, ši krizė pasitarnaus tam, kad tautos priimtų „Didįjį perkrovimą“ negrįžtamai, taip suduodant paskutinį smūgį pasauliui, kurio egzistavimą ir atmintį jie nori visiškai panaikinti. Bet šis pasaulis, pone Prezidente, apima žmones, meilę, institucijas, tikėjimą, kultūrą, tradicijas ir idealus: žmones ir vertybes, kurie neveikia kaip automatai, kurie nepaklūsta kaip mašinos, nes yra apdovanoti siela ir širdimis, nes juos sieja dvasinis ryšys, kuris semiasi jėgų iš dangus, iš to Dievo, kurį mūsų priešininkai nori užginčyti, lygiai taip pat, kaip Liuciferis laikų pradžioje padarė su savo „non serviam“.

Daugelį žmonių, kaip mes gerai žinome, erzina ši nuoroda į gėrio ir blogio susidūrimą ir „apokaliptinių“ obertonų naudojimą, kurie, pasak jų, jaudina dvasią ir stiprina susiskaldymą. Nenuostabu, kad priešą pykdo tai, kad jį aptiko, kaip tik tada, kai jis mano pasiekęs citadelę, kurią nori netrukdomas užkariauti. Vis dėlto stebina tai, kad nėra kam skambinti aliarmą. Giluminės valstybės reakcija į tuos, kurie smerkia jos planą, yra neveikianti ir nenuosekli, tačiau suprantama. Kai tik bendrininkaujant pagrindinėms žiniasklaidos priemonėms pavyko perėjimą prie Naujosios pasaulio tvarkos padaryti beveik neskausmingu ir nepastebėtu, paaiškėja visokių apgavysčių, skandalų ir nusikaltimų.Dar prieš keletą mėnesių buvo lengva „sąmokslo teoretikais“ vadinti tuos, kurie smerkė šiuos baisius planus, kurie dabar, kaip matome, įgyvendinami iki smulkmenų. Iki praėjusio vasario niekas negalėjo pagalvoti, kad visuose mūsų miestuose piliečiai bus areštuojami jei norės tiesiog eiti gatve, kvėpuoti, norės išlaikyti savo verslą, norės sekmadienį eiti į bažnyčią. Vis dėlto dabar tai vyksta visame pasaulyje, net ir atvirukų Italijoje, kurią daugelis amerikiečių laiko maža užburta šalimi, kurioje yra senovės paminklų, bažnyčių, žavių miestų, savitų kaimų. Kol užsibarikadavę rūmuose politikai skelbia dekretus, tokius kaip persų satrapai, verslas žlunga, parduotuvės uždaromos, o žmonėms neleidžiama gyventi, keliauti, dirbti ir melstis. Jau pastebimos pražūtingos psichologinės šios operacijos pasekmės, pradedant savižudybėmis nusivylusių verslininkų ir mūsų vaikų, atskirtų nuo draugų ir klasiokų, kuriems liepia mokytis, sėdint vienatvėje namie prie kompiuterio.

Šventajame Rašte šventasis Paulius kalba mums apie „tą, kuris priešinasi“ kaltės slėpinio apraiškai - kathekkonui (2 Tes 2: 6–7). Religinėje srityje ši blogio kliūtis yra Bažnyčia, o ypač popiežius; politinėje srityje būtent tie, kurie trukdo įkurti Naująją pasaulinę tvarką.

Kaip dabar aišku, tas, kuris užima Petro kėdę, nuo pat pradžių išdavė savo vaidmenį, siekdamas apginti ir skatinti globalistinę ideologiją, palaikydamas giluminės bažnyčios darbotvarkę, pasirinkusią jį iš savo gretų.

Pone Prezidente, jūs aiškiai pareiškėte, kad norite apginti tautą – vieningą Dievo tautą, pagrindines laisves ir nediskutuotinas vertybes, kurios šiandien paneigiamos ir prieš kurias kovojama. Tai jūs, gerbiamas Prezidente, esate tas, kuris priešinasi „Giluminei valstybei“, paskutinei tamsos vaikų atakai.

Dėl šios priežasties būtina, kad visi geros valios žmonės būtų įtikinti apie artėjančių rinkimų epochinę svarbą: ne tiek dėl tos ar kitos politinės programos, kiek dėl bendro jūsų veiksmų įkvėpimo, kuris geriausiai įkūnija - šiame konkrečiame istoriniame kontekste - tą pasaulį, mūsų pasaulį, kurį jie nori sunaikinti izoliacijos pagalba. Jūsų priešininkas yra ir mūsų priešininkas: tai yra žmonių giminės priešas, tas, kuris „nuo pat pradžių yra žudikas“ (Jn 8, 44).Aplink jus su tikėjimu ir drąsa susirinko tie, kurie jus laiko paskutiniu garnizonu prieš pasaulinę diktatūrą. Alternatyva yra balsuoti už žmogų, kuriuo manipuliuoja „Giluminė valstybė“, labai susikompromitavusį skandalais ir korupcija, kuris padarys Jungtinėms Valstijoms tai, ką Jorge Mario Bergoglio daro Bažnyčiai, ministras pirmininkas Conte Italijai, prezidentas Macronas Prancūzijai, ministras pirmininkas Sanchezas Ispanijai ir pan. Dėl šantažuojamo Joe Bideno pobūdžio - kaip ir Vatikano „stebuklingojo rato“ prelatų - bus galima jį naudoti be skrupulų, leidžiant neteisėtoms galioms kištis tiek į vidaus politiką, tiek į tarptautinę pusiausvyrą. Akivaizdu, kad tie, kurie juo manipuliuoja, jau turi pasiruošę blogesnį už jį, su kuriuo jie jį pakeis, kai tik atsiras galimybė.

Ir vis dėlto, šiame niūriame nesustabdomo „Nematomo priešo“ puolimo paveikslo viduryje atsiranda vilties elementas. Priešininkas nemoka mylėti ir nesupranta, kad nepakanka užsitikrinti visuotines pajamas ar anuliuoti hipotekas, kad pavergti mases ir įtikintų jas pasiženklini kaip galvijams. Ši tauta, kuri per ilgai kentė piktnaudžiavimą nekenčiamos ir tironiškos valdžios, vėl atranda, kad turi sielą; ji supranta, kad nenori iškeisti savo laisvės į savo tapatybės homogenizavimą ir panaikinimą; ji pradedama suprasti šeimos ir socialinių ryšių vertę, tikėjimo ir kultūros ryšius, kurie vienija sąžiningus žmones.

Šiam „Didžiajam perkrovimui“ lemta žlugti, nes jį planavę nesupranta, kad vis dar yra žmonių, pasirengusių išeiti į gatvę ginti savo teisių, ginti savo artimųjų, suteikti ateitį savo vaikams ir anūkams. Globalizmo projekto nenuoseklus nežmoniškumas žlugs drąsaus Šviesos vaikų pasipriešinimo akivaizdoje. Priešo pusėje šėtonas, kuris moka tik nekęsti. Tačiau mūsų pusėje yra Viešpats Visagalis, armijų mūšiui sutelkėjas Dievas ir Švenčiausia Mergelė, kuri sutraiškys senovinės gyvatės galvą. "Jei Dievas yra už mus, kas gali būti prieš mus?" (Rom 8:31).

Pone pirmininke, jūs puikiai žinote, kad šią lemiamą valandą Jungtinės Amerikos Valstijos laikomos gynybine siena, prie kurios šiandien vyksta globalizmo šalininkų paskelbtas karas. Pasikliaukite Viešpačiu, sustiprintas apaštalo Pauliaus žodžiais: „Aš viską galiu tame, kuris mane stiprina“ (Fil 4, 13). Būti dieviškojo Apvaizdos įrankiu yra didžiulė atsakomybė, už kurią jūs tikrai gausite visas jums reikalingas valstybės malones, nes jas karštai meldžia daugybė žmonių, kurie jus palaiko savo maldomis.

Su šia dangiška viltimi ir maldos už jus, už pirmąją ledi ir jūsų bendradarbius užtikrinimu, visa širdimi siunčiu jums palaiminimą.Telaimina Dievas Jungtines Amerikos Valstijas!

+ Carlo Maria Viganò

Tit. Ulpiana Arkivyskupas

Buvęs Jungtinių Amerikos Valstijų apaštalinis nuncijus

Šaltinis:

https://rmx.news/article/article/catholic-archbishop-%20Carlo-Maria-Vigano-warns-trump-that-forces-of-evil-working-against-him-to-execute-a-great-reset

Tucker Carlson apie Carlo Maria Vigano laišką:https://youtu.be/x2oVPyjX9eAOriginalus tekstas:


DONALD J. TRUMP

Sunday, October 25, 2020

Solemnity of Christ the King


Mr. President,

Allow me to address you at this hour in which the fate of the whole world is being threatened by a global conspiracy against God and humanity. I write to you as an Archbishop, as a Successor of the Apostles, as the former Apostolic Nuncio to the United States of America. I am writing to you in the midst of the silence of both civil and religious authorities. May you accept these words of mine as the “voice of one crying out in the desert” (Jn 1:23).

As I said when I wrote my letter to you in June, this historical moment sees the forces of Evil aligned in a battle without quarter against the forces of Good; forces of Evil that appear powerful and organized as they oppose the children of Light, who are disoriented and disorganized, abandoned by their temporal and spiritual leaders.Daily we sense the attacks multiplying of those who want to destroy the very basis of society: the natural family, respect for human life, love of country, freedom of education and business. We see heads of nations and religious leaders pandering to this suicide of Western culture and its Christian soul, while the fundamental rights of citizens and believers are denied in the name of a health emergency that is revealing itself more and more fully as instrumental to the establishment of an inhuman faceless tyranny.

A global plan called the Great Reset is underway. Its architect is a global élite that wants to subdue all of humanity, imposing coercive measures with which to drastically limit individual freedoms and those of entire populations. In several nations this plan has already been approved and financed; in others it is still in an early stage. Behind the world leaders who are the accomplices and executors of this infernal project, there are unscrupulous characters who finance the World Economic Forum and Event 201, promoting their agenda.

The purpose of the Great Reset is the imposition of a health dictatorship aiming at the imposition of liberticidal measures, hidden behind tempting promises of ensuring a universal income and cancelling individual debt. The price of these concessions from the International Monetary Fund will be the renunciation of private property and adherence to a program of vaccination against Covid-19 and Covid-21 promoted by Bill Gates with the collaboration of the main pharmaceutical groups. Beyond the enormous economic interests that motivate the promoters of the Great Reset, the imposition of the vaccination will be accompanied by the requirement of a health passport and a digital ID, with the consequent contact tracing of the population of the entire world. Those who do not accept these measures will be confined in detention camps or placed under house arrest, and all their assets will be confiscated.

Mr. President, I imagine that you are already aware that in some countries the Great Reset will be activated between the end of this year and the first trimester of 2021. For this purpose, further lockdowns are planned, which will be officially justified by a supposed second and third wave of the pandemic. You are well aware of the means that have been deployed to sow panic and legitimize draconian limitations on individual liberties, artfully provoking a world-wide economic crisis. In the intentions of its architects, this crisis will serve to make the recourse of nations to the Great Reset irreversible, thereby giving the final blow to a world whose existence and very memory they want to completely cancel. But this world, Mr. President, includes people, affections, institutions, faith, culture, traditions, and ideals: people and values that do not act like automatons, who do not obey like machines, because they are endowed with a soul and a heart, because they are tied together by a spiritual bond that draws its strength from above, from that God that our adversaries want to challenge, just as Lucifer did at the beginning of time with his “non serviam."Many people – as we well know – are annoyed by this reference to the clash between Good and Evil and the use of “apocalyptic” overtones, which according to them exasperates spirits and sharpens divisions. It is not surprising that the enemy is angered at being discovered just when he believes he has reached the citadel he seeks to conquer undisturbed. What is surprising, however, is that there is no one to sound the alarm. The reaction of the deep state to those who denounce its plan is broken and incoherent, but understandable. Just when the complicity of the mainstream media had succeeded in making the transition to the New World Order almost painless and unnoticed, all sorts of deceptions, scandals and crimes are coming to light.

Until a few months ago, it was easy to smear as “conspiracy theorists” those who denounced these terrible plans, which we now see being carried out down to the smallest detail. No one, up until last February, would ever have thought that, in all of our cities, citizens would be arrested simply for wanting to walk down the street, to breathe, to want to keep their business open, to want to go to church on Sunday. Yet now it is happening all over the world, even in picture-postcard Italy that many Americans consider to be a small enchanted country, with its ancient monuments, its churches, its charming cities, its characteristic villages. And while the politicians are barricaded inside their palaces promulgating decrees like Persian satraps, businesses are failing, shops are closing, and people are prevented from living, traveling, working, and praying. The disastrous psychological consequences of this operation are already being seen, beginning with the suicides of desperate entrepreneurs and of our children, segregated from friends and classmates, told to follow their classes while sitting at home alone in front of a computer.

In Sacred Scripture, Saint Paul speaks to us of “the one who opposes” the manifestation of the mystery of iniquity, the kathèkon (2 Thess 2:6-7). In the religious sphere, this obstacle to evil is the Church, and in particular the papacy; in the political sphere, it is those who impede the establishment of the New World Order.

As is now clear, the one who occupies the Chair of Peter has betrayed his role from the very beginning in order to defend and promote the globalist ideology, supporting the agenda of the deep church, who chose him from its ranks.

Mr. President, you have clearly stated that you want to defend the nation – One Nation under God, fundamental liberties, and non-negotiable values that are denied and fought against today. It is you, dear President, who are “the one who opposes” the deep state, the final assault of the children of darkness.

For this reason, it is necessary that all people of good will be persuaded of the epochal importance of the imminent election: not so much for the sake of this or that political program, but because of the general inspiration of your action that best embodies – in this particular historical context – that world, our world, which they want to cancel by means of the lockdown. Your adversary is also our adversary: it is the Enemy of the human race, He who is “a murderer from the beginning” (Jn 8:44).Around you are gathered with faith and courage those who consider you the final garrison against the world dictatorship. The alternative is to vote for a person who is manipulated by the deep state, gravely compromised by scandals and corruption, who will do to the United States what Jorge Mario Bergoglio is doing to the Church, Prime Minister Conte to Italy, President Macron to France, Prime Minster Sanchez to Spain, and so on. The blackmailable nature of Joe Biden – just like that of the prelates of the Vatican’s “magic circle” – will expose him to be used unscrupulously, allowing illegitimate powers to interfere in both domestic politics as well as international balances. It is obvious that those who manipulate him already have someone worse than him ready, with whom they will replace him as soon as the opportunity arises.

And yet, in the midst of this bleak picture, this apparently unstoppable advance of the “Invisible Enemy,” an element of hope emerges. The adversary does not know how to love, and it does not understand that it is not enough to assure a universal income or to cancel mortgages in order to subjugate the masses and convince them to be branded like cattle. This people, which for too long has endured the abuses of a hateful and tyrannical power, is rediscovering that it has a soul; it is understanding that it is not willing to exchange its freedom for the homogenization and cancellation of its identity; it is beginning to understand the value of familial and social ties, of the bonds of faith and culture that unite honest people. This Great Reset is destined to fail because those who planned it do not understand that there are still people ready to take to the streets to defend their rights, to protect their loved ones, to give a future to their children and grandchildren. The leveling inhumanity of the globalist project will shatter miserably in the face of the firm and courageous opposition of the children of Light. The enemy has Satan on its side, He who only knows how to hate. But on our side, we have the Lord Almighty, the God of armies arrayed for battle, and the Most Holy Virgin, who will crush the head of the ancient Serpent. “If God is for us, who can be against us?” (Rom 8:31).

Mr. President, you are well aware that, in this crucial hour, the United States of America is considered the defending wall against which the war declared by the advocates of globalism has been unleashed. Place your trust in the Lord, strengthened by the words of the Apostle Paul: “I can do all things in Him who strengthens me” (Phil 4:13). To be an instrument of Divine Providence is a great responsibility, for which you will certainly receive all the graces of state that you need, since they are being fervently implored for you by the many people who support you with their prayers.

With this heavenly hope and the assurance of my prayer for you, for the First Lady, and for your collaborators, with all my heart I send you my blessing.

God bless the United States of America!

+ Carlo Maria Viganò

Tit. Archbishop of Ulpiana

Former Apostolic Nuncio to the United States of America


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą