2021-08-02

Ar vien tik Lukašenka suinteresuotas irakiečių vežimu į Lietuvą?

 


Migracijos krizė Lietuvoje tampa sunkiai suvaldoma. Šiandien pranešta, kad lėktuvai su migrantais į Minską skraidys ne tik iš Irako sostinės Bagdado, bet ir iš Basros, o taip pat iš Arbil ir Suleimanijos miestų. Turistinės kelionės, kurioms Baltarusijoje taikomas bevizis režimas, yra „pažintinės“, arba tikslu skiepytis nuo Covid-19. Vien per praėjusią parą ir pirmadienio pusdienį iš Baltarusijos atėjo virš 600 nelegalių imigrantų.Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė šiandien pareiškė, kad dėl iš Baltarusijos plūstančių neteisėtų migrantų sukeltos krizės Seimui greičiausiai reikės susirinkti į neeilinę sesiją.

O dabar pažvelkime į Irako žemėlapį. Irako teritorija iki Eufrato yra planuojamo „Didžiojo Izraelio“ teritorija (žiūr. žemiau), iš kurios stumiami arabai, miestai Arbil ir Suleimanija - kurdų apgyvendinti miestai. Kurdai palaikė JAV antiteroristinę koaliciją, kovojusią su islamo valstybės teroristais. Mainais kurdams buvo žadėta jų gyvenamoje teritorijoje įkurti nepriklausomą kurdų valstybę. JAV pažadų neįvykdė, o tik užgrobė Irako šiaurėje esančius milžiniškus naftos telkinius ties Kirkuko miestu.

JAV ir Izraelio interesai sutampa su Baltarusijos prezidento Lukašenkos interesais. Mes kaltiname Aleksandrą Lukašenką, kad jis organizavo migraciją, bet pažvelkime į tai plačiau ir aiškėja, kad šia migracija į ES suinteresuoti daug galingesni tarptautinės politikos subjektai.

Apie situaciją Lietuvos pasienyje, šiandien paskelbtą ypatingos padėties režimą, operatyviai informavo vokiečių DW.
Arabų išvarymas į Europą: strategai ir vykdytojai 


Bernaras Anri Levi, Abu Bakr al-Bagdadi ir Angelą Merkel,- vieni iš daugelio įrankių, kurių rankomis buvo vykdomas arabų perkėlimas nuolatiniam gyvenimui į Europą iš tų teritorijų, kurios dviejų judėjų Įstatymų Toros ir Talmudo Dievo yra paskirtos gyventi žydams. Šiandien šios teritorijos yra vadinamos „Didžiuoju Izraeliu“.

Aš pamėginsiu pateikti visuotinai prieinamus faktus įrodančius tai, kad arabų vežimas į Europą yra sionistų vykdomas senai jų aprobuotas planas, kuris turi užtikrinti Izraelio valstybės saugumą šimtamilijoninėje geometrine progresija besidauginančių arabų jūroje. Tai labai protinga strategija žvelgiant iš Izraelio valstybės pozicijų ir fatali Europos valstybėms bei tautoms, kurios, beje, yra tokios kvailos ir trumparegės, kad savo rankomis padeda sionistams griauti savo valstybes ir „integruoti“ jas į sionistų valdomą „gojų“ valstybių sąjungą – ES.

Nereikia pamiršti, kad krikščionių valstybių sunaikinimas – tai tūkstantmetis Talmūdinio judaizmo siekis. Pagal pasikrikštijusį žydą Sikstą Sienietį, Talmudas įpareigoja kiekvieną judėją būti nuolatinėje kovos būsenoje su Krikščionių pasauliu, linkėti pražūties jo karaliams ir valdovams (Sixt Siens Bibliotheca sancti ordin. 1. Paris. P.124). Sikstas pateikia vieną iš Talmudo įstatymų: „Mes įsakome, kad kiekvienas žydas prakeiktų tris kartus per dieną visą krikščionių pasaulį ir melstų Dievo pažeminti ir išnaikinti jį su visais karaliais ir kunigaikščiais.“Odedo Inono „Didžiojo Izraelio“ planas

1982 metais buvo paskelbta Izraelio strategija, plačiau žinoma kaip „Inono planas“. Pagal plano autorių, regioninio viešpatavimo Izraelis turi siekti destabilizuodamas kaimynines arabų valstybes, tai yra jas skaldydamas. Šis planas vėliau buvo pakartotas JAV projekte „Naujieji Artimieji rytai“, kurį išdėstė Valstybės sekretorė K. Rais ir pulkininkas R. Petersas.

Pirmą kartą „Inono planas“ buvo paskelbtas „Judaizmo ir sionizmo žurnale „Kivunim“ (Keliai) (A Journal for Judaism and Zionism) Nr. 14 (5742), 1982 sausį, Redaktorius: Ioram Bek. Radaktorių komitetas: Eli Eujal, Ioram Bek, Amnon Chadari, Iochanan Manor, Eliezer Švaid. Paskelbtas Informacinio skyriaus/Pasaulio sionistų organizacija. Jeruzalė.

Šiame plane buvo numatoma, „kad visas arabų valstybes Izraelis suskaldys į mažus gabalus“ ir kad „sugriovimas Sirijos ir Irako vėliau bus į etninius arba unikalius religinius rajonus, kaip Libane, yra pagrindiniu ilgesnio periodo Izraelio tikslu rytų fronte“.

Šis dokumentas buvo kertiniu akmeniu sionistų judėjimo, kuriam atstovauja Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu (Vilniaus Gaono palikuonis) ir kuris yra paplitęs tarp karinio Izraelio elito ir šios valstybės intelektualų.

„Inono planas“ remiasi dvejomis nuostatomis, lemiančiomis Izraelio išgyvenimą: 1) jis turi tapti regionine imperine valstybe; 2) suskaldyti visą kaimyninę teritoriją į smulkias valstybes sugriaunant esančias arabų valstybes. Šių valstybių dydis priklausys nuo jų etninio arba religinio sąstato. Tuo pačiu atskyrimas valstybių religijos pagrindu taptų moraliniu legitimumu paties Izraelio.

Griovimas arabų ir musulmonų valstybių pagal „Inono planą“ bus įvykdytas iš vidaus, panaudojant vidinius religinius ir etninius prieštaravimus. IVIL (Islamo valstybė Irakas ir Levanta) planas buvo dalimi „arabų pavasario“, skirto destabilizuoti Iraką, Sudaną, Tunisą, Egiptą, Libiją Siriją ir Mali.


Izraelio rabinas Abraomas Šmulevčius apie „Didžiojo Izraelio“ sukūrimą 2011 metais yra pasakęs: „Po arabų revoliucijų Didysis Izraelis valdys Artimuosius Rytus“.

Musulmonų pasaulis pasiners į chaoso būklę ir tai bus teigiama įvykių eiga žydams. Chaosas- geriausias laikas, kad paimti situacijos kontrolę ir įjungti žydų civilizacijos sistemą. Dabar eina grumtynės dėl to, kas bus dvasiniu žmonijos lyderiu – Roma (Vakarai) ar Izraelis. Du tūkstančius metų atgal laimėjo Roma. XIX ir XX amžiais žydams dalinai pavyko paimti revanšą, stumiant idėjas pirma bolševizmo, o po to liberalizmo ir demokratijos. Dabar mes turime paimti pilną kontrolę į savo rankas. Žydų aušra vėl ateina arabų revoliucijų ugnyje“.

„Yra toks posakis: „Karas – tai Mozės žingsniai“. Hipersionisto požiūriu, viskas eina puikiai. Reiškia, Dievas mums parodo Mozės žingsnius arabų revoliucijų pavidalu, kurios turi atvesti Izraelį į viešpatavimą pasaulyje.“


Bernaras Anri Levi – chaoso šauklys

Levi suvaidino ypač svarbų vaidmenį arabų revoliucijose, kurios suteikė Izraeliui strateginį pranašumą. Ant jo sąžinės – samdinių ir ekstremistų palaikymas Afganistane, Bosnijoje, Kosove, Tunise, Libijoje ir Siijoje, o taip pat Ukrainoje, visur, kur jis tik buvo pasirodęs.

Tai ne tik būsimo kraujo provokatorius, bet ir charakteringa diagnozė. Pavyzdžiui konferencijoje, organizuotoje Prancūzų žydų organizacijų tarybos (CRIF) Levi pareiškė, kad „kaip žydas“, jis „dalyvavo politinėje avantiūroje Libijoje“. Ir , kad „aš nedaryčiau to, jeigu aš nebūčiau žydu“.


Būtent šitas Bnai Brit numylėtinis yra vienas iš chaoso ideologų, kuris generuojamas, kad pastatyti Didijį Izraelį nuo Nilo iki Eufrato. Jeigu kur nors pasirodo hiperaktyvus žydų filosofas – lauk bėdos.

Interviu laikraščiui La Pariesien į klausimą ar jis nesigaili, kad buvo Prancūzijos prezidento Nikolia Sarkozi konsultantu, o štai dabar Libija vis labiau grimzta į chaosą, Levi pasakė: „Nei kiek“.

Bosnių Sarajeve, Libijos Bengazyje – visur paskui šitą „laivės šauklį“ atskrido bombonešiai. Libijoje Anri Levi įkalbėjo Prancūzijos prezidentą pripažinti Libijos „sukilėlius“, o faktiškai Al Kaida teroristus.


„Islamo valstybės“ vadovas Abu Bakr al-Bagdadi – Izraelio agentas

„Arabų pavasario“ plano dalimi buvo IVIL projektas, skirtas destabilizuoti Iraką, Sudaną, Tunisą, Egiptą, Libiją Siriją ir Mali.

Izraelio portalas 9tv 2015 metų lapkričio 11 dieną paskelbė publikaciją pavadintą „Egipto MIP: IV vadas – žydas“. Straipsnyje rašoma, kad televizijos kanalas „Al-Chajat“ atskleidė „Islamo valstybės“ paslaptį, jo uždavinius ir tikslus.

Kaip tiesioginiame eteryje papasakojo kanalas Iman Izz ad-Din, grupuotę už amerikiečių ir britų pinigus sukūrė Izraelis „purvinam darbui“, o taip pat, kad susilpninti arabų valstybes, „kad nebeliktų jokios jėgos, galinčios pasipriešinti žydams“. „Izraelio Mosadas“ buvo atsakingas už šios struktūros sukūrimą, kuri turėjo susilpninti ir atskirti kitas valstybes ir leisti Izraeliui komfortiškai įsitvirtinti regiono širdyje“, pranešė kanalas.

Angliška abbreviatūra ISIS yra šifruojama kaip „Izraelio slapta žvalgybos tarnyba“ (Israel Secret Intelligence Service).

Siužeto anonse diktorė pasakė: „Jūs matote, kad Abu Bakr al-Bagdadi iš tikrųjų yra žydas, ir jo vardas Saimonas Eliotas, jį palaiko senatorius Džonas Makkeinas“.

Nepriklausomi šaltiniai dar 2014 metų vasarą pranešė, kad tikroji pavardė „kalifo Al-Bagdadi – IVIL (Islamo valstybė Irakas ir Levanta (Sirija)), – Saimonas Eliotas (Eliotas Šimonas), jo abu tėvai yra žydai ir jis yra Mosado agentas.

Analogiški duomenys buvo gauti neva iš Edvardo Snoudeno (radio: ajyal.com). Kitas šaltinis patvirtina šį pareiškimą (saitas EGy-Press).

Irano žvalgyba irgi skelbė šiuos duomenis ir šios Mosado akcijos planą: prasiskverbti į šalies karinę ir civilinę valdžią, kad jas sunaikinti ir palengvinti kaimyninių teritorijų užvaldymą. To tikslas Didžiojo Izraelio sukūrimas.

Arabų ir musulmonų valstybių griovimas pagal „Inono planą“ bus įvykdytas iš vidaus, panaudojant vidinius religinius ir etninius prieštaravimus.

Todėl IVIL, pilnai kontroliuojamas Masado ir vadovaujamas Al-Bagdadi/ Šimonu Eliotu, valo Sirijos ir Irako teritorijas nuo arabų. Jeigu planas pavyks, Izraelis taps pasakiškai turtingu, kontroliuos naftos srautus į Europą. Todėl Izraeliečiai gydo islamo teroristus savo ligoninėse, perkelia juos per sieną tarp Izraelio ir Sirijos, maitina teroristus, ginkluoja ir vykdo jų naftos sandorius per savo sionistinius bankus.

Apie sionistinių mirties eskadronų sukūrimą arabų šalims tapo žinoma dar 2011 metais. Tuo jie realizuoja kabalistinį principą – „tvarka per chaosą“. Kad ant kraujo ir kančių pastatyti „Didijį Izraelį“.


Bnai Brit žmogus Angela Merkel vykdo arabų perkraustymą

Vokietijos kanclerė Angela Merkel visus arabus pasikvietė į Vokietiją ir pareiškė sugebėsianti visus juos priimti. „Mes tai sugebėsime“, pasakė ji.

Visų pirma, tai buvo adresuojama Sirijos ir Irako arabams, gyvenantiems būsimo Didžiojo Izraelio teritorijose.

Angelos Merkel elgesys išeina už sveiko proto ribų, todėl dėl jos buvimo valdžioje kyla keli racionalūs klausimai. Kokios jėgos padeda šiai atvirai Vokietijos ir ES griovėjai, neturinčiai palaikymo tarp Vokietijos piliečių ir nuolatos kritikuojamai net koalicijos narių, sukėlusiai prievartos bangą valstybėje, išsilaikyti valdžioje?

Kaip ir filosofą Bernarą Anri Levi  ir Vokietijos kanclerę Angelą Merkel  sieja pasaulinė žydų masonų ložė Bnai Brit (B’nai B’rith), ir tai, kad pirmasis buvo vienas iš chaoso arabų pasaulyje organizatorių, o antroji yra arabų perkėlimo iš jų tėvynės į Europą flagmanas.

2008 metais žydų kilmės Vokietijos kanclerei Angelai Merkel suteiktas Bnai Brit apdovanojimas.

Apdovanojimo metu laureatui yra įteikiamas aukso medalis, sertifikatas ir piniginė premija, kurios suma nėra skelbiama. Apdovanojimas suteikiamas įžymioms asmenybėms, kurios mažiausiai 40 metų pašventė žydų tautos gerovei, Izraelio valstybei ir pasiekė:

1. aiškiai prisidėjo prie žydų tautos tvirtumo ir vienybės kur tik jie bebūtų; 2. darbais ir dvasia palaikė Izraelio valstybę, kaip amžiną žydų tautos tėvynę; 3. kovojo ir pasisakė prieš visus antisemitizmo pasireiškimus ir prietarus; 4. simbolizavo pripažinimą aukščiausių žydų vertybių, etikos, valstybingumo ir kultūros; 5. nenuilstamai rėmė laisvę, demokratiją ir taiką tarp visų žmonių ir visada teikė to viltį; 6. nuosekliai demonstravo gilų rūpestį ir interesą žydų tautai, o taip pat jos būsimoms kartoms, gyvenančioms diasporoje; 7. buvo sektinu pavyzdžiu ir žydų tautos balsu visame pasaulyje, demonstruojant išskirtinį asmeninį charakterį, vyriškumą ir toliaregiškumą.

Apie Bnai-Brit organizacijos esmę galima spręsti iš to, kad dauguma jos skyrių vadinami „Maimonido ložė“. Maimonidas, vienas iš pačių odiozinių judėjų lyderių „sinagogos erelis“, – buvo ideologas žydų „išskirtinumo“ ir „išrinktumo“, pasaulinio viešpatavimo įtvirtinimo ir sunaikinimo visų nepaklusnių ne judėjų, visų pirma krikščionių. Bnai-Brit (ivr. בְּנֵי בְּרִית‎ bnei brit‎) — viena iš labiausiai žinomų žydų visuomeninių organizacijų. Ji turi savo skyrius daugiau nei 40 šalių. Įkurta Niujorke 1843 metų spalio 13 dieną išeivių iš Vokietijos iš pradžių vadinosi „Bundesbruder“ („Sąjungos broliai“). Iki 1850 metų organizacijos dokumentai buvo tvarkomi vokiečių kalba. Emblema „Bnai-Brit“ – menora (septynių žvakių žvakidė).

Pirmąja masoniška struktūra atsiradusia TSRS M.Gorbačiovo valdymo ir valstybės sugriovimo metu, tarpininkaujant vienam iš Bnai Brit ordino vadovų Henriui Kizindžeriui ir Gorbočiovui asmeniškai leidus, kaip tik ir buvo tarptautinė žydų masonų ložė Bnai Brit. 1989 metais žydų leidinys Paryžiuje „L’Arche“ pranešė, kad Maskvoje 1988 metų gruodžio 23- 29 dienomis viešėjo delegacija Prancūzijos Bnai Brit skyriaus su jos vadovu Marku Aronu priešakyje. Jo vizito metu buvo įkurta pirmoji ordino ložė. Į ją įėjo 63 nariai. Tuo metu buvo įkurtos Bnai Brit ložės Vilniuje ir Rygoje. Gal čia ir slypi atsakymas, kodėl taip sėkmingai griaunama Lietuvos valstybė?

Padėdama kuriamam „Didžiajam Izraeliui“ išsivalyti nuo žydams nereikalingų arabų, Angela Merkel tuo pačiu vykdo ir šėtonišką sionisto, ir tikrų tikriausio fašisto, Paneuropinė sąjungos „krikštatėvio“ Coudenhove-Kalergi planą. Grafas Coudenhove-Kalergi pirmasis iškėlė suvienytosios Europos idėją 20-aisiais praėjusio šimtmečio metais. Jis palaikė pilną sienų likvidavimą ir atskirų nacijų atskyrimą nuo valstybės. Tvirtino, kad egzistuoja „kiekybės žmonės“ (liaudies masės) ir „kokybės žmonės“ (dvarininkija ir žydija, kaip „dvasinė aristokratija“). Skaitė, kad pasaulį turi valdyti „kilminga rasė“, viršpasaulinis elitas. O nacijas ir tautas reikia sumaišyti, kad gauti vieningą eurazijinę-negroidinę rasę, kuriai vadovaus „kokybės žmonės“- ilgainiui vien tik žydai. Coudenhove-Kalergi laikomas Europos dvasiniu tėvu ir multikultūralizmo idėjos įkvėpėju. Atminimo medaliu, įsteigtu jo garbei, apdovanota Angela Merkel, Ronaldas Reiganas, Helmutas Kolis. D.A., ir …. Vytautas Landsbergis (2015)!


Matomai už sėkmingą Lietuvos valstybės griovimą, milijono lietuvių išvarymą į Reichą darbams, prezidentė Dalia Grybauskaitė 2013 metais buvo apdovanota Karolio Didžiojo premija. Pirmieji apdovanotieji šia premija buvo ES tėvai – kūrėjai, pradedant Paneuropos idėjos autoriumi grafu Richardu Coudenhove–Kalergi.

Globalus migracijos paktas – įsiveržimo į Europą legitimizacija. Už jo stovintys tarptautiniai nusikaltėliai


Vakar Šveicarijos Bundesratas atsisakė pasirašyti globalų migracijos paktą, apie tai pranešė Neue Zuricher Zeitung. Šveicarija prisijungė prie vis didėjančio būrio Europos ir pasaulio valstybių, kurios supranta Globalaus migracijos pakto (GMP) žalą. Lietuvos Seimas šiam paktui pritarė 73 balsais "už" 2018 m. gruodžio 4 d. (žiūr. žemiau).

Šiuo metu sveikas protas nugalėjo ir pasirašyti šią valstybes žudančią sutartį atsisakė: JAV, Austrija, Vengrija, Australija, Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Lenkija, Izraelis, Šveicarija. Eilė valstybių abejoja dėl tikslingumo pasirašyti tokią sutartį: Slovėnija, Danija, Japonija, Italija, Vokietija.Lietuvą valdantis Grybauskaitės režimas ketina dalyvauti valstybei pražūtingame pakte. Apie tai pareiškė Lietuvos URM.

Eilė visuomeninių organizacijų pasisakė prieš URM sprendimą, išplatino pareiškimą ir peticiją prieš tokį URM pražūtingą nutarimą.Lapkričio 22 dieną grupė seimo narių paskelbė rezoliuciją dėl nepritarimo šiai sutarčiai. Rezoliucijos tekste reiškiamas susirūpinimas dėl viešumo ir teisinių bei politinių diskusijų apie rengiamos Jungtinių Tautų Pasaulinės saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos sutarties nuostatas stokos. Kartu dokumente Vyriausybė ir Respublikos Prezidentė raginamos nepritarti minėtai sutarčiai tol, kol jos poveikis Lietuvos ekonominiam, socialiniam ir nacionaliniam saugumui bus išsamiai išanalizuotas, aptartas ir sulauks plataus politinio pritarimo.Nusikaltėlių tendemas: Angela Merkel ir Louise Arbour

Maiklas Bergeris portale Pi-news rašo, kad kuo labiau silpsta Merkel pozicijos jos vadovaujamoje partijoje Krikščionių demokratų sąjungoje (KDS), tuo garsesni balsai prieš jos numatomą pasirašyti pražūtingą Globalios migracijos paktą, nuo kurio su kiekviena diena atsisako vis daugiau Europos valstybių. Akivaizdu, kad šis paktas skirtas ne stabdyti nelegalią imigraciją, bet ją skatinti, nes ekonominiai migrantai sulyginami su karo ir politiniais pabėgėliais, jų teisės sulyginamos su priimančių valstybių piliečių teisėmis. Prieš paktą pasisako KDS Saksonijos ir Bavarijos skyriai. Maištas prieš Merkel Vokietijoje plečiasi.

Kaip melagingai aiškinama GMP atsiradimo istorija

Viena iš šio Europai mirtino GMP autorių yra Kanados žydė Luiza Arbur (Louise Arbour ,1947), turtingų viešbučių tinklo savininkų duktė. Vyriausia JTO žmogaus teisių komisarė 2004-2008 metais. Ji yra Kanados advokatė, prokurorė ir teisininkė. 

2017 m. Kovo 9 d. JT Generalinis Sekretorius António Guterresas paskyrė Arbur savo specialiuoju tarptautinės migracijos atstovu. Ji vadovauja JTO veiksmams, susijusiems su migracijos aspektais ir vykdo derybas dėl JTO globalaus migracijos pakto pasirašymo. Pakto autorės tautybė, matomai, lėmė talmudistiškai painų šio pakto teksto stilių, su daugybe pasikartojimų ir tų pačių sąvokų interpretacijomis.

dr.Siegfried von Hohenhau rašo„Globalų migracijos paktą sunku skaityti ir dar sunkiau suprasti dėl begalinės pasikartojimų painiavos. Būtent todėl jis slepia daug dalykų, kurie neturėtų būti paslėpti: Vokietija, jį pasirašydama, praras teisę į nepriklausomą migracijos politiką.“

Pi-news cituoja Arbur pasisakymą dėl GMP atsiradimo aplinkybių. Jos žodžiais, iniciatyva išplaukė iš 2015 metų Europos migracijos krizės ir JTO „susidarė įspūdis, kad vyriausybės negali kontroliuoti savo sienų.“

Įdomu, ar ne tiesa. Angela Merkel atidaro Europos sienas ordoms nelegalų, o jos tautietė, dirbanti JTO, nedelsiant sureaguoja ir ateina jai į pagalbą, ima ruošti migracijos paktą, kad pribaigti Europą!

Arbur sako: „Iniciatyva tam išplaukė iš Europos 2015 metų krizės. Europa tada kreipėsi į JTO (gal alkoholikas Junkeris?) dėl migracijos srautų, kurie buvo chaotiški, nesutvarkyti, pavojingi. Todėl, kad jie sudarė įspūdį, kad vyriausybės negali kontroliuoti savo sienų.“

JTO paktas legitimizuoja Angelos Merkel nusikaltimą, kurį ji padarė atidarydama Šengeno zonos sienas ir sukeldama migracijos chaosą. Šitas migrantų įsiveržimas buvo gerai organizuotas. Merkel šio nusikaltimo prieš Europą yra viena iš dalyvių, o kita šio nusikaltimo dalyvė yra JTO atstovė Arbur.

Pi-news rašoma, kad „Merkel nori gauti legitimaciją per JTO paktą.“ Dabar ji naikinamai vokiečių tautai meluoja, kad šis paktas yra „nacionalinis interesas“.

Bet aš jiems priminsiu, kaip jie planavo šį Lietuvos sunaikinimą iš anksto.

GLOBALUS MIGRACIJOS PAKTAS


Alternatyva Vokietijai (AfD) frakcijos Bundeatage pirmininkas Aleksandras Gauland, kalbėdamas apie Globalų migracijos paktą, citavo Otto fon Bismarko žodžius„jeigu kažkur tarp dviejų valstybių sudaromas dar toks nekaltas paktas, reikia iš karto savęs paklausti, kas čia turi būti nužudytas“.

http://www.pi-news.net/2018/11/gauland-deutschland-soll-zum-siedlungsgebiet-werden/

2018 metų gruodžio 4 dieną Lietuvos seimas, 73 balsais – „už“, šiam Lietuvai mirtinai žalingam susitarimui pritarė. Šio pakto lobistas Žygimantas Pavilionis, seime pristatęs pritarimo paktui projektą, parlamentarams ir visuomenei melavo, kad jis „nėra įpareigojantis.“ Maždaug trečdalis ES šalių nepritarė šiam migracijos paktui. Kategoriškai prieš Globalų migracijos paktą pasisakė pretendentas į Lietuvos prezidento postą dr. Arvydas Juozaitis.


73 Lietuvos duobkasiai, kurie pritarė JTO migracijos paktui:

Ačienė Vida, Alekna Virgilijus, Anušauskas Arvydas, Armonaitė Aušrinė, Bacvinka Kęstutis, Bakas Vytautas, Baublys Juozas, Baura Antanas, Bernatonis Juozas, Budbergytė Rasa, Burokienė Guoda, Čmilytė-Nielsen Viktorija, Degutienė Irena, Gaidžiūnas Aurimas, Gailius Vitalijus, Gelūnas Arūnas, Gentvilas Eugenijus, Gentvilas Simonas, Haase Irena, Jarutis Jonas, Jovaiša Eugenijus, Jovaiša Sergejus, Juknevičienė Rasa, Juozapaitis Vytautas, Juška Ričardas, Kernagis Vytautas, Kindurys Gintautas, Kirkilas Gediminas, Kreivys Dainius, Kubilienė Asta, Kubilius Andrius, Kupčinskas Andrius, Landsbergis Gabrielius, Liesys Jonas, Masiulis Kęstutis, Matelis Bronislovas, Matulas Antanas, Mažeika Kęstutis, Miliūtė Rūta, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Navickas Andrius, Navickienė Monika, Nevulis Petras, Norkienė Aušrinė, Olekas Juozas, Pavilionis Žygimantas, Popovienė Raminta, Pranckietis Viktoras, Pupinis Edmundas, Rastenis Vytautas, Razma Jurgis, Rimkus Juozas, Sabatauskas Julius, Sinkevičius Rimantas, Sysas Algirdas, Skaistė Gintarė, Skardžius Artūras, Skvernelis Saulius, Smirnovas Kęstutis, Starkevičius Kazys, Strelčiūnas Algis, Šakalienė Dovilė, Šalaševičiūtė Rimantė, Šarknickas Robertas, Šiaulienė Irena, Šimonytė Ingrida, Širinskienė Agnė, Tomilinas Tomas, Valiūnas Petras, Varkalys Jonas, Veryga Aurelijus, Vingrienė Virginija, Zingeris Emanuelis.Šie paktai buvo pasirašomi gruodžio 10-11 dienomis Maroke. Globalaus pabėgėlių pakto tekstą galima perskaityti čia: https://www.unhcr.org/5b3295167

Kai kurie iš punktų, įtrauktų į pabėgėlių paktą, yra šie:

*Pabėgėlių koncepcija apima žmones, paliestus klimato pokyčiu ir sugriovimu supančios aplinkos (punktas 12).

*Kas keturi metai, pradedant 2019 metais, globalus forumas pabėgėlių klausimais tikrins ir nustatys indeksą to, kaip kiekviena šalis vykdo įsipareigojimus pagal susitarimą (punktai 17 -19).

*Bus sukurtas globalus Akademinis tinklas su universitetais, akademinėmis asociacijomis ir mokslo-tiriamaisiais institutais siekiant sukurti galimybes pabėgėliams švietimo, mokslinių tyrimų ir stipendijų srityje (punktas 43). *Skatinti pozityvų požiūrį į pabėgėlius, perkeltiems iš vienos valstybės į kitą (punktas 90).

*Ne tiktai JTO aktyviai dirba siekiant pakeisti migracijos klausimus, bet ir ES ir kiti dalyvaujantys asmenys. Svarbiu dokumentu yra ES dokumentas, kuris liečia pagalbą perkėlimui pabėgėlių valstybėse-narėse.

Dokumente naudojami tokie terminai, kaip „privaloma priemonė“, teisinis dokumentas ir griežtas poveikis, kas kalba apie privalomą dokumento charakterį ir, kad jo autoriai pripažįsta sunkumus įtikinant visuomenę dėl savo pasiūlymų.

Šiame JTO dokumente taip pat apskaičiuota maksimali absorbcijos galimybė kiekvienai iš ES valstybių. Pavyzdžiui, jų skaičiavimais Vokietijoje gali tilpti dar 274 milijonai pabėgėlių, Švedijoje – 440 milijonų (Lentelė 12). Lietuvos maksomali absorbcijos galimybė – 61,6 milijonų!JTO migracijos pakto tekstas anglų ir vokiečių kalbomis:

https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2018/07/migration.pdf

http://www.un.org/depts/german/migration/A.CONF.231.3.pdf

Štai kas kalbama pakte:

Globalus migracijos paktas (Migration Works for All):

– pareiškia, kad migracija tai gėris, kurio privalo norėti kiekviena šalis; 

– nori sukurti programas, kad padaryti migraciją populiaria ir pageidaujama priimančiose šalyse; 

– sako, kad migracija yra geriausias demografijos problemų sprendimas Europai ir sprendžia darbo jėgos trūkumo problemą;

– numato įsipareigojimus suteikti migrantams visa tai kas būtina oriai migracijai be kliūčių;

– nedaryti skirtumų tarp karo pabėgėlių, klimato pabėgėlių, persekiojamų dėl religijos, politinių, etninių ir ekonominių pabėgėlių;

– pasisako už priėmimą kiekvieno migranto nepriklausomai jo teisinio statuso; 

– įpareigoja valstybes-nares priimti migrantus, nepriklausomai nuo to, ar jie turi dokumentus, asmens pažymėjimus, ar ne;

– įpareigoja, kad migrantai galėtų naudotis tomis pačiomis teisėmis, kaip ir priimančios šalies piliečiai; reikalauja uždrausti migrantų išsiuntimą, pareiškia, kad priimančios šalys turi padėti susijungti migrantų šeimoms;

– rekomenduoja vertinti kaip dezinformaciją tvirtinimus, kad migracija yra grėsmė;

– nurodo, kad saugumo priemonės yra migrantų sujaudinimo šaltinis ir kelia migrantams grėsmę (!);

kalbama, kad tie, kurie negali būti laikomo pabėgėliais, bet susiduria su neįveikiamais sunkumais grįžtant į savo kilmės šalį, turi naudotis ta apsauga, kaip ir pabėgėliai.Tokiu būdu, JTO paktas sukurtas išimtinai migrantams ir tam, kad sunaikinti vakarų valstybes. Priimančių valstybių gyventojų teisės, jų saugumas, jų norai, jų planai pilnai ignoruojami, paneigiami. Vieninteliai, kurie nukentės nuo šio pakto realizavimo, taps Vakarų gyventojai, kurie susidurs su pasikeitimu gyventojų sudėties savo šalyse, praras identitetą, kultūrą, gyvenimo būdą etc.

Neišvengiamu to rezultatu taps krachas, chaosas, skurdas ir, gali būti, pilietinis karas, kaip Libane 1975-1990 metais. Lietuva, ji pasirašydama, prarado teisę į nepriklausomą migracijos politiką.

Vilniaus universiteto profesoriaus Vytauto Daujočio nuomone, Globalios migracijos sutartis prilygsta Europos susinaikinimo aktui.

Profesorius pasakė: „... apmaudu, kad apie šią sutartį Lietuvoje kalbama tik dabar, nors Europos parlamente jis buvo svarstomas jau pernai, metų viduryje. Ar mes gavome apie tai žinių iš savo europarlamentarų? Tai kam mes juos renkam? Kad jie sočiai pagyventų?.. Įdėmiai perskaičius šį dokumentą, jo esmę galima nusakyti keliais sakiniais: - Migracija yra žmogaus teisė, tokia pati, kaip ir žmogaus teisė į gyvybę, laisvę, asmens saugumą ir pan. - šiuo dokumentu migraciją norima išstumti į tokį lygmenį. Čia nekalbama apie pabėgėlius - dėl jų viskas aišku - yra tarptautinės sutartys, juridinės normos, kaip su jais tvarkytis, kaip padėti, - čia kalbama apie tuos, sakykime, ekonominius migrantus, apie meduoliu reguliuojamą migraciją: kur šauna į galvą, ten ir vyksti, bet geriau ten, kur geriau maitina. Nors Globalios migracijos sutartis nėra teisiškai saistantis dokumentas, bet bus daromas saistantis.“


Seimo Lietuvos regionų frakcijos nariai Petras Gražulis ir Valdemaras Valkiūnas pasiūlė atšaukti praėjusios kadencijos Seimo 2018 m. gruodžio 4 d. priimtą rezoliuciją „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“ ir taip pat ragina atšaukti Lietuvos parašą Globalios migracijos pakte Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje. Parlamentarai įregistravo tai siūlantį rezoliucijos projektą, kuriame siūloma nedelsiant įpareigoti vidaus reikalų ministrę Agnę Bilotaitę atšaukti buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno parašą Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje Marakeše 2018 m. gruodžio 10 d. patvirtintame Globalios migracijos pakte ir tuoj pat pradėti taikyti baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą sienos perėjimą.

Tęsinys: 

https://lebionka.blogspot.com/2021/08/kas-finansuoja-musulmonu-isiverzima-i.html

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą