2021-08-06

Juodaodžiai atėjūnai pakels Lietuvos ekonomiką ir pagerins genofondą?

 Iš 4110 atėjūnų (08.5 d.), prasibrovusių iš Baltarusijos į Lietuvą, 577 yra negrai, atsibastę iš regiono piečiau Sacharos. Iš jų: Kongo-200; Kamerūno-131; Gvinėjos-79; Nigerijos-30; Togo-25; Dramblio kaulo kranto-23; Kongo demokratinės respublikos -19; Malio-19; Gambijos-18; Somalio-17; Senegalo-16.Svetimųjų kontroliuojamos Lietuvos MIP mums ėmė rodyti iš Etiopijos kilusią Eskedar Maštavičienę, kažkada į Lietuvą atsibasčiusią paskui NATO karį lietuvį. Ji liberastinėms MIP tapo iškaba: „žiūrėkite, kokie darbštūs ir kūrybingi afrikiečiai, gali mokytis, prekiauti kava“. Visų pirma, ši moteris yra iš Etiopijos, kur keli tūkstančiai metų gyveno viena iš juodaodžių judėjų genčių ir etiopai mažai ką turi bendro su dabar į Lietuvą atvykusiais afrikiečiais. Dabar vykstanti migracija kas kita, tai gyventojų pakeitimas, kuris JTO buvo pripažintas Irako-Kiuveito karo metu genocidu.


Genocido apibrėžimas. Pagal Tarptautinį baudžiamąjį teismą tai baudžiamoji veika, padaryta siekiant sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių kokiai nors nacionalinei, etninei, rasinei ar religinei grupei (TBTS 6 straipsnis):

  • tokios grupės narių žudymas;

  • sunkūs kūno sužalojimai ar psichinės traumos;

  • tyčinis tokių gyvenimo sąlygų tai grupei sudarymas, dėl kurių visi jos nariai ar dalis jų žūtų;

  • priemonių, ribojančių tai grupei priklausančių žmonių gimstamumą, taikymas;

  • prievartinis vienos grupės vaikų perdavimas kitai grupei.

Pagal Ženevos konvenciją – planuoti veiksmai, skirti tam tikros tautos arba gyventojų grupės sunaikinimui įgyvendinti, naikinant kultūrą, finansinę ir politinę bazę, sveikatos apsaugą ir t. t., siekiant, kad ta grupė žmonių ilgainiui išnyktų.

Visame pasaulyje Europiečiai jau dabar yra absoliuti etninė mažuma. Pagal SNO 1990 metų rezoliuciją dėl Irako, kuris užpuolė Kiuveitą, šis užpuolimas buvo įvardintas kaip bandymas sunaikinti Kiuveito tautą kitų tautų gyventojų migracijos į šią šalį būdu. Vokietija, kaip ir kitos ES valstybės, pritarė šiai rezoliucijai.

Rezoliucijoje kalbama: SNO saugumo taryba smerkia Irako bandymą pakeisti suverenios Kiuveito valstybės demografinę situaciją ir gyventojų sudėtį.

ES politikai, kurie per prievartą įvedinėja multikultūralizmą ir naikina vokiečių, prancūzų ir kitas Europos senąsias tautas, pasmerkė Kinijos vykdomą Tibeto tautos etnokultūrinį naikinimą.

Bundestagas savo nutarimu 13/4445 nuo 23.4.1996 pasmerkė Kinijos Veiklą Tibete. Vokietija tada pareikalavo nutraukti šią Kinijos vykdomą politiką ir kiniečių perkėlimą į Tibetą. O kodėl vežami azijatai ir afrikiečiai, kurie tiesiog mūsų akyse keičia Europos etnokultūrą?

SNO standartai, kurie galioja Kiuveitui ir Tibetui, turi galioti ir Lietuvai.

Tkimės, kad juodaodžiai patrauks į Vakarus, sugrįž namo? Veltui.Vakar Italų dienraštis Il Giornale parašė, kad devyni iš dešimties nelegalių imigrantų lieka Italijoje. 2020 m. buvo repatrijuota tik 9,8 proc. Italija sulaiko didžiąją dalį atvykstančių migrantų. O repatriacija ir perkėlimas yra tik blefas, kuris slegia italų kišenes. Duomenys kalba patys už save: nuo 2019 m. spalio mėn. iki 2021 m. kovo mėn. pagal taip liaupsinamus Maltos susitarimus buvo perkelta tik 990 žmonių iš 44 300, kurie per tą patį laikotarpį išsilaipino Italijoje, arba 2,2 %. Ne ką geresnė padėtis ir repatriacijos srityje. 2020 m. iš 34 133 migrantų, atvykusių į Italiją, buvo repatrijuoti tik 3 351, t. y. tik 9,8 proc. visų migrantų. Pirmaisiais šių metų mėnesiais jų buvo 1 097.

2020 m. grąžinimo išlaidos sudarė 4,684 mln. eurų, o 2021 m. (iki balandžio mėn.) - 2 mln. 89 tūkst. eurų. Vidutinės išlaidos vienam imigrantui 2021 m. sieks 1 095 eurus, o 2020 m. - 1 398 eurus (įskaitant juos lydinčių asmenų kelionės išlaidas).

Europos Parlamento narė Susanna Ceccardi pažymi, kad repatriacija vyksta išimtinai Italijos mokesčių mokėtojų sąskaita, o ES nesugeba išspręsti šių problemų. Parlamentarė sako:"Iš karto pasakėme, kad ši Briuselio vykdoma politika bus nesėkminga, tačiau jie mus apkaltino viskuo. Tačiau skaičiai įrodo, kad buvome teisūs. Prie srautų valdymo problemos prisideda dar viena rimta problema: į mūsų krantus atvykstančių pabėgėlių kontrolė vykdoma skubos tvarka, o tai neleidžia mums tiksliai įvertinti išlaidų, kaip Audito Rūmai yra nurodę anksčiau, nes visada dirbame su neplanuotomis ir į biudžetą neįtrauktomis išlaidomis."

Apskaičiuota, kad priverstinio grąžinimo procedūra vienam asmeniui Italijoje ir Vokietijoje kainuoja 2000 eurų, o savanoriško grąžinimo procedūra mūsų šalyje kainuoja 975 eurus, o Vokietijoje - 3200 eurų.

Net 95 procentai migrantų atvyksta į Italiją, kad gyventi šioje šalyje parazitų gyvenimą ir gauti socialinę paramą.

Tokia pati situacija su nelegalais ir Graikijoje. Apie tai išsamiai papasakojo Laisvūnas Šopauskas straipsnyje „Nelegalių migrantų antplūdis ir migracijos politika: Lietuvai ruošiamas Graikijos scenarijus“.

Pasirodo, net Izraeliui sunkia sekasi taikyti juodaodžių „išspaudimo“ politiką. Skirtumas nuo Europos tas, kad Izraelyje negrai dirba, o ne parazituoja socialinę sistemą, kaip ES.https://www.youtube.com/watch?v=UeZHnWr0l0k

Iton.tv rašoma, kad Izraelio politikai jau daug metų nesutaria, kaip elgtis su migrantais iš Afrikos, kurie tiesiogine ir perkeltine prasme nelegaliai atvyko į Izraelį, užėmė pietinę Tel Avivo dalį, su policijos nuolaidžiavimu daro bjauriausius nusikaltimus ir be Izraelio paso neišvyksta iš žydų valstybės. Izraelio žurnalistai mano, kad bus sunku teisiškai atsikratyti šio "pūlinio"?

Nesenai JAV gyvenantis rašytojas Valdas Anelauskas dienraščio „Respublika“ puslapiuose papasakojo apie juodaodžių išpplitimo JAV katastrofiškus padarinius. Žiūr. straipsnį „Amerikos dekadansas“ 1 ir 2 dalys.

Straipsnio 2 dalyje rašoma:

„Dar viena daugmaž viską čia netolimoje ateityje apspręsianti aplinkybė - rasinė problema, rasiniai konfliktai. Vienas iš JAV tėvų-įkūrėjų Tomas Džefersonas buvo labai aiškiai pasakęs, kad juodieji vergai turi būti išlaisvinti, tačiau tai jokiu būdu nereiškia, jog juodi ir balti žmonės galėtų gyventi kartu vienoje valstybėje. Paskui, kai prezidentas Abraomas Linkolnas juodaodžius išlaisvino iš vergovės, irgi labai aiškiai pasakė, kad buvę vergai turėtų būti repatrijuoti atgal į Afriką. Taip neįvyko, todėl dabar Amerikoje yra, kaip yra. Teisus buvo ir Tomas Džefersonas, sakydamas, kad juodoji rasė - atspari civilizacijai. Todėl būsimasis pilietinis karas tikriausiai bus dar ir rasinis. Dabartinė realybė yra tokia juoda, kad šitokią ją tada vargu kas net susapnuoti būtų galėjęs...“Jared Taylor apie situaciją JAV rašo: „Amerikiečiai negali nustoti kalbėti apie rasę ir rasizmą. Kodėl? Nes juodaodžiams sekasi ne taip gerai kaip baltaodžiams. Jie skurdesni, dažniau sėdi kalėjime, yra storesni, dažniau turi nesantuokinių vaikų, o juodaodžiai visada gyvena blogiausioje miesto dalyje. T ai yra tik vienas oficialus paaiškinimas. Dėl to kalti baltieji. Tačiau rasinė diskriminacija jau daugiau kaip pusę amžiaus yra neteisėta. Dabar juodaodžiams yra įdiegtos privilegijos, vadinamos pozityviais veiksmais ir įvairovės tikslais. Todėl kritinė rasių teorija dabar teigia, kad baltieji engia juodaodžius, norime to ar nenorime. Tokia mūsų prigimtis“.

Autorius toliau sako: „Kalbėti apie rasinius intelekto skirtumus yra daug didesnis tabu, tačiau skirtumų įrodymų yra daug. Nereikia būti ekspertu, kad tai suprastumėte. Pavyzdžiui, niekur pasaulyje - Afrikoje ar Karibų jūros regione, pavyzdžiui, Haityje - nėra nė vienos juodaodžių šalies, kuri nebūtų skurdi. Ar visos šios šalys, nepaisant jų labai skirtingos istorijos, yra lygiai tokios pačios rasizmo aukos?“

Prisiminkim dar vieną pavyzdį – Liberiją. Izraelio rabinas Finkelis pasakė: „Vergovė buvo panaikinta 1965 metais. Abraomas Linkolnas pasiūlė išvaduotiems juodaodžiams vergams išvykti atgal į Afriką. Daugelis išvyko. Taip buvo organizuota valstybė Liberija. Ką pirmiausiai padarė sugrįžę buvę vergai? Jie įvergino buvusius ten ir sukūrė savo vergiją.https://www.youtube.com/watch?v=F33G0MrZCyk

Amerikoje atsirado kultūra, skelbianti, kad visi baltieji – priešai ir visi baltieji nori tik blogo“. (…)

Per pastaruosius 50 metų universitetuose atsirado liberalaus profesoriaus įvaizdis. Jie su Trockio fanatizmu ėmė dėstyti apie baltųjų kaltę ir iš tiesų juodiesiems įskiepijo, kad jie amžinai priekaištautų dėl vergijos ir jūs nieko negalite su tuo padaryti, o mes niekaip negalite atsilyginti už praeities nuodėmes.

Prieš 20 metų buvo pradėta politika, kuri veikia iki šiol, reiškianti, kad net jei juodas studentas neišlaiko egzaminų, tai jį priima, nors gabesnių baltųjų studentų į tą vietą nepriima.“

Laidos vedėjo replika: „Tai štai iš kur atsirado prezidentas Obama!“

„Tai veikia visuose amerikiečių filmuose, yra privalomas juodas aktorius, kur tik leidžia istoriškumas, o jo negalima neimti. Kino kompanija bus apkaltinta rasizmu.“

„Jei mes pažiūrėsime į PAR istoriją, tai ten buvo siaubingas baltųjų rasizmo režimas. Šiandien ten juodųjų rasizmas. Tai yra jokios lygybės nėra, viskas atvirkščiai. Viskas vyko priešingai: neapykanta, rasizmas, šovinizmas.

Amerikoje viskas yra surežisuota už pinigus, kaip aš skaitau, žmonių surištų su Džordžu Sorošu, be abejonės. Demokratų partija bando diskredituoti Trampą ir parodyti jį kaip impotentą, nieko negalintį.“

Bus tęsinys.

Nuotraukos Klaipėdos diena ir Il Girnale.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą