2018-07-10

Švedų tautos genocidas: 44% pradinių klasių vaikų yra iš imigrantų šeimų


Portale Voice of Europe rašoma, kad migrantų skaičius Švedijoje sparčiai auga. Apie 44% pradinių klasių mokinių miestų mokyklose yra iš imigrantų šeimų, kuriems švedų kalba nėra gimtoji.

Tyrimai parodė, kad beveik pusė 7-16 metų amžiaus vaikų iš Švedijos miestų mokyklų kalba tautinių mažumų kalbomis. Visos šalies vidurkis - 27,6 procentai, Stokhome, Gioteborge ir Malmėjė – 44,1 procento.Šiuos tyrimus atlikęs tyrinėtojas Tobias Hübinette savo bloge pažymi, kas „...Švedija dabar yra viena iš labiausiai daugiakalbių šalių Vakarų pasaulyje“. Tai autorius vadina „hiper-modernizmu“, nors, mano manymu, daug labiau tiktų tai vadinti „hiper-idijotizmu“.

Tobias Hübinette tyrimų rezultatai paremti Nacionalinės švietimo agentūros statistiniais duomenimis, kuriuose nurodoma apie dalį mokinių, kuriems švedų kalba nėra gimtoji šeimoje.

Kai kuriose trijų Stokholmo rajonų savivaldybėse, šis skaičius viršija 50 ir net 70 procentų.

Gauti tyrimų rezultatai patvirtino ankstesnes Tobias Hübinette prognozes, kad iki 2028 metų trečdalis vaikų Švedijoje gims ne etninių švedų šeimose.

Toks reiškinys, kai etniniai gyventojai yra tikslingai išstūmiami į šalį vežamų imigrantų, JTO yra pripažintas genocidu. Ši tarptautinė nuostata buvo įtvirtinta JTO rezoliucija, kai Irakas 1990 okupavo Kiuveitą ir ėmė keisti jo etninę gyventojų sudėtį.


Genocido apibrėžimas. Pagal Tarptautinį baudžiamąjį teismą tai baudžiamoji veika, padaryta siekiant sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių kokiai nors nacionalinei, etninei, rasinei ar religinei grupei (TBTS 6 straipsnis):
  • tokios grupės narių žudymas;
  • sunkūs kūno sužalojimai ar psichinės traumos;
  • tyčinis tokių gyvenimo sąlygų tai grupei sudarymas, dėl kurių visi jos nariai ar dalis jų žūtų;
  • priemonių, ribojančių tai grupei priklausančių žmonių gimstamumą, taikymas;
  • prievartinis vienos grupės vaikų perdavimas kitai grupei.
Pagal Ženevos konvenciją – planuoti veiksmai, skirti tam tikros tautos arba gyventojų grupės sunaikinimui įgyvendinti, naikinant kultūrą, finansinę ir politinę bazę, sveikatos apsaugą ir t. t., siekiant, kad ta grupė žmonių ilgainiui išnyktų.

Visame pasaulyje Europiečiai jau dabar yra absoliuti etninė mažuma. Pagal SNO 1990 metų rezoliuciją dėl Irako, kuris užpuolė Kiuveitą, rašoma Pi-News, šis užpuolimas buvo įvardintas kaip bandymas sunaikinti Kiuveito tautą kitų tautų gyventojų migracijos į šią šalį būdu. Vokietija, kaip ir kitos ES valstybės, pritarė šiai rezoliucijai.

Rezoliucijoje kalbama: SNO saugumo taryba smerkia Irako bandymą pakeisti suverenios Kiuveito valstybės demografinę situaciją ir gyventojų sudėtį.

ES politikai, kurie per prievartą įvedinėja multikultūralizmą ir naikina vokiečių, prancūzų ir kitas Europos senąsias tautas, pasmerkė Kinijos vykdomą Tibeto tautos etnokultūrinį naikinimą.

Bundestagas savo nutarimu 13/4445 nuo 23.4.1996 pasmerkė Kinijos Veiklą Tibete.

Vokietija tada pareikalavo nutraukti šią Kinijos vykdomą politiką ir kiniečių perkėlimą į Tibetą.

O kodėl vežami azijatai ir afrikiečiai, kurie tiesiog mūsų akyse keičia Europos etnokultūrą?

SNO standartai, kurie galioja Kiuveitui ir Tibetui, turi galioti ir Lietuvai ar Švedijai. 

Nuorodos:
https://lt.wikipedia.org/wiki/Genocidas
http://www.pi-news.net/2017/04/gericht-abschiebeverbot-nach-bulgarien/#more-562581Komentarų nėra:

Rašyti komentarą