2022-09-12

ADVOKATO DR. ANTANO BARTUSEVIČIAUS LAIŠKAS LIETUVĄ MELŽIANČIAM „IGNIČIUI“LIETUVOS RESPUBLIKOS ADVOKATŪRA

ADVOKATO DR. ANTANO BARTUSEVIČIAUS KONTORA

„IGNITIS“

Viršuliškių skersgatvis 34, Vilnius

Urbi et Orbi

2022 m. rugsėjo 11 d.

Vilnius

Mielas "Igniti", gavau Jūsų šeštąjį laišką elektroniniu paštu, kad aš, Antanas Bartusevičius a/k ...0333, /kliento kodas: 84192442/ nedeklaravau rodmenų iki paskutinės 2022 m. liepos ir rugpjūčio mėnesio dienos. Siūlote deklaruoti skaitiklio parodymus iki rugsėjo mėnesio pabaigos.

Naują sąskaitą ketinate pateikti už 2022 m. rugsėjo mėnesį pagal faktinį suvartojimą iki 2022 m. spalio 10 dienos.

Ketvirtą kartą informuoju Jus, kad sodyboje-objekte Užukalnio k., Stakliškių sen.,59366 Prienų r. sav., nesinaudoju nei "Ignitis", nei kitų elektros tiekėjų paslaugomis, nes 2022 m. birželio mėnesio 29 d., pardaviau sodybą pagal "Žemės sklypų, žemės sklypo su statiniais pirkimo-pardavimo sutartį" Osvaldui Stripeikiui a/k...0173. Šie duomenys registruoti Registrų centre.


Todėl nuo pardavimo momento už man neteikiamas elektros tiekimo paslaugos mokėti už 2022 m. liepos, rugpjūčio ar kitus mėnesius 43,60 Eur ar kitas Jūsų išgalvotas sumas melagingai teigiant, kad „turite skolą“ neprivalau, nes tam nėra jokio faktinio ir teisinio pagrindo, nei šiuo metu, nei ateityje.

Šį kartą noriu Jums aiškiai pabrėžti, kad Jūsų neteisėti reikalavimai ir sensus communis nepagrįsti sprendimai nepateisinami jokia logika. Teisingai pastebėjo Algimantas Rusteika: „Ar tai durnumas, ar visiškas cinizmas, daromas tyčia?“ (In: Fb, 2022 m. rugsėjo 11 d.)

Neabejotinai, tai, kaip akcentavo veidaknygėje Margarita Starkevičiūtė: „Nusikalstamas režimas“. Tai vykdoma tiesioginė tyčinė veika, viešai „nepriklausomiems tiekėjams“ meluojant mums - „nepriklausomiems vartotojams“. Beje, nėra jokių „nepriklausomų“ elektros energijos tiekėjų ir „nepriklausomų“ elektros vartotojų. Visi mes esame priklausomi nuo generuojančių elektrą generatorių. Lietuva yra pajėgi generuoti elektros energiją sau. Lenkijoje elektros kilovatvalandės kaina 10 euro centų, tai Lietuvoje sveiko proto ribose ji turėtų būti apie 18 centų. Jeigu parduoti normalia kaina, nes dabar pelnai už realių pelnų ribos, tai nusikalstamu būdu įgyti viršpelniai. Įžūliai meluojant “nepriklausomiems vartotojams”, kad Lietuva neturi elektros generavimo pajėgumų. Kaip žinia, turi, bet visi jie “konservų” užkonservuoti. Sukurtas įvairių “baubų” Lietuvos valstybei ir žmonėms dvasinti “burbulas”, dangstomas karu, kuro kainomis, kremliumi, karalienės mirtimi ar krepšiniu. Vadinasi, galimai ši Vyriausybė realiai negali valdyti valstybės, nes jos paprasčiausiai nevaldo, o tik nusikalstamai vykdo nuolat gaunamus nurodymus “iš šalies”. Tokiu būdu naikinama Valstybė. Kaip kitaip paaiškinti Jūsų melą? Kodėl sakote netiesą, meluojate? Juk turime elektros generavimo pajėgumus ir galime turėti pigesnę elektrą ne rytoj, o vakar. Tik nereikia dangstytis kvailai uždaryta Ignalinos elektrine ar melu apie Kaliningrado tranzito lietuviškus ypatumus ar liežuvmalystės pagalba Ukrainai.

Vietoje epilogo, pateikiu fragmentinius inžinieriaus-analitiko Algimanto Rusteikos, teisininko Gintaro Furmanavičiaus, advokato Alvio Mozerio, advokato, profesoriaus Igno Vėgėlės apibendrintus kai kuriuos pastebėjimus. Linkėčiau susimąstyti ir įjungti “sensus communis”.

„Kyla pagrįstas klausimas: kam reikėjo iš dalies privatizuoti Lietuvos tinklus, didžiausius elektros gamintojus ir tiekėjus bei skirstytojus? Oficialus paaiškinimas: per artimiausius metus reikėjo pritraukti 5–6 milijardus eurų „Ignitis grupei“. O su ta papildoma akcijų emisija arba daliniu privatizavimu pritraukta... 450 milijonų. Išverčiu: privatiems investuotojams buvo sudaryta galimybė įsigyti beveik 27 procentus Lietuvos energetikos sektoriaus už 450 milijonų eurų. Tarp privačių AB „Ignitis grupė“ akcininkų – tiesiogiai ar netiesiogiai – Lietuvoje veikiantys bankai SEB ir „Swedbank“ bei investicijų valdymo bendrovė „Invalda“, taip pat keletas fizinių asmenų. Tarp privačių investuotojų nemažai „užsieniečių“ (tiesiogiai ar netiesiogiai): „The Bank of New York Mellon“, „Avaron“ ir „Avaroni“, „State Street Bank and Trust company“ ir kiti (norintys sužinoti tikruosius Lietuvoje registruotų juridinių asmenų naudos gavėjus, šią informaciją gali rasti Registrų centro valdomoje sistemoje JANGIS). AB „Ignitis grupė“ pajamos per pastaruosius metus šoko į neregėtas aukštumas. Vien per šį pusmetį jos apyvarta paaugo 134 procentais, beveik 1 milijardu eurų. Pasaka, o ne verslas. Ir vyšnia ant torto. „Privatizuota“ ne tik elektros gamyba, tiekimas ir paskirstymas, bet ir patys elektros (skirstomieji) tinklai.

Tiesa, kol kas labai nedidele dalimi, bet – jau iš dalies privatūs. Akcinės bendrovės „LITGRID“, kurios vadovas – Rokas Masiulis, valdančios aukštos įtampos skirstomuosius tinklus, įskaitant strateginius tarptautinių jungčių „NordBalt“ (Lietuva–Švedija) ir „LitPol Link“ (Lietuva–Lenkija) projektus, 97,5 procento akcijų priklauso valstybei, o štai 2,5 procento – jau privačiose rankose. Kokiu tikslu įleistas privatus kapitalas į strategiškai svarbiausių energetikos tinklų valdymą? Akivaizdu, kad ne dėl papildomo kapitalo pritraukimo, kaip buvo skelbiama AB „Ignitis grupės“ atveju, nes už 2,5 proc. akcijų jokio reikšmingo finansavimo negausi. Nuo to momento, kai valstybei priklausiusi įmonė tampa privati, nors keliomis akcijomis, ji, kaip ir kiekvienas privatus verslo subjektas, privalo veikti siekdama svarbiausio tikslo – pelno. Valstybės įmonių tikslas nėra pelno siekimas – jos teikia paslaugas, gamina produkciją visų pirma atsižvelgdamos į viešąjį interesą, todėl jų tikslas nėra vien pelno siekimas. Lygiai tas pats pasakytina apie įmones, kurios neturi valstybės įmonės statuso, tačiau visas akcijas valdo valstybė. Formaliai, jos veikia pagal akcinių bendrovių įstatymą ir turėtų siekti pelno.

Tačiau priimdama sprendimus valstybė kaip vienintelis akcininkas gali atsižvelgti į viešuosius interesus ir nesivaikyti vien pelno. Vienas akcininkas – valstybė – gali nesibaiminti, kad kiti akcininkai reikalaus maksimalizuoti pelningumą: tiesiog nėra kam kelti tokio pobūdžio reikalavimų akcininkų susirinkimuose ar teisminiu keliu (dėl ir taip ilgo teksto kreditorių teises palieku nuošalyje). Pavyzdžiui, prieš keletą dienų Estijos premjerė pranešė, kad ketveriems metams bus nustatytos elektros kainos ribos visiems buitiniams vartotojams, siekiant apsaugoti juos nuo didelių kainų. Vienas iš šio sprendimo įgyvendinimo kelių – apriboti Estijos valstybinės įmonės „Eesti Energia“ pelną. Ši įmonė valstybės sprendimu gali veikti nesiekdama pelno, visą pelningumą perleisdama vartotojams. O Lietuvoje to atlikti neįmanoma, nes privatus investuotojas reikalaus investicijų grąžos: bet kokia privati bendrovė, kokia šiuo metu yra AB „Ignitis grupė“, privalo veikti siekdama pelno. Užteks vieno jos akcininko pasikreipimo į teismą dėl, pavyzdžiui, galimo jo teisėtų lūkesčių pažeidimo. Ir nereikia pykti ant tų privačių akcininkų: jie yra verslas, siekiantis gauti savo investicijos grąžą.


Kelti klausimus reikia tiems, kurie leido sukurti visą šią privataus elektros energijos monstro sistemą. Išardyti šį Lietuvoje sukurtą elektros energijos sistemos monstrą bus tikrai sunku: kai kurių specialistų, pavyzdžiui, Almanto Stankūno, siūlomas nacionalizavimo modelis gali kainuoti gerokai daugiau ir laiko ir finansų nei 2020-aisiais gautos 450 mln. eurų investicijos. Kurioziškiausia tai, kad Lietuvos vartotojų patiriami kaštai yra žymiai didesni nei pačios AB „Ignitis grupė“ pajamų augimas: nepagrįstai aukšta elektros energijos biržos kaina ir fantastiški pelnai pasiskirsto visiems elektros energijos rinkos žaidėjams. Kitaip tariant, pelno siekianti AB „Ignitis grupė“ ir jos grupės įmonės gali stipriai išpūsti biržos elektros kainą: tos žvėriškos kainos kaštai guls ant Lietuvos vartotojų pečių, o naudą pasidalys daugybė elektros rinkoje veikiančių žaidėjų, įskaitant ir pačią AB „Ignitis grupė“. Išardyti šį Lietuvoje sukurtą elektros energijos sistemos monstrą bus tikrai sunku: kai kurių specialistų, pavyzdžiui, Almanto Stankūno, siūlomas nacionalizavimo modelis gali kainuoti gerokai daugiau ir laiko ir finansų nei 2020-aisiais gautos 450 mln. eurų investicijos“.

Skaitykite daugiau: 

https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/ignas-vegele-tikrosios-chaoso-elektros-rinkoje-priezastys.d? id=91182775&fbclid=IwAR1C2yBmggrCPCUx8uEnaQh71aDH_ep4V6XV4oUwPxLnxCF-ZYgB3sJwggY

Esant tokiai padėčiai ir remdamasis tuo, kas aukščiau išdėstyta, dar kartą kartoju: nuo pardavimo momento už man neteikiamas elektros tiekimo paslaugos mokėti už 2022 m. liepos, rugpjūčio ar kitus mėnesius 43,60 Eur ar kitas Jūsų išgalvotas sumas melagingai teigiant, kad „turite skolą“ neprivalau, nes tam nėra jokio faktinio ir teisinio pagrindo, nei šiuo metu, nei ateityje.

Advokatas dr. Antanas Bartusevičius


Delfi nuotrauka


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą