2022-09-16

Politinė entomologija: gNida


Prieškaryje austrų rašytojas A.Š. palygino parlamento narius su dieniniais margaspalviais drugiais, kurie prieš rinkimus keri elektoratą savo spalvomis, o tuojau po rinkimų - virsta pilkais ėdriais vikšrais, graužiančiais valstybės medį. 

Žmonės užmaršūs ir šis zoo-politinis parazitizmas nuolatos kartojasi "demokratinėse valstybėse". Lietuva - ne išimtis. Šiaip jau, tose "demokratinėse valstybėse" viską lemia rinkimams skirtų pinigų kiekis. Žinia, pinigus nūnai pasaulyje valdo Investiciniai fondai, operuojantys trilijonais dolerių, kurie šį zoo-spektaklį ir organizuoja. Nesiplėsiu: kas domisi - visa tai žino, o tie, kurie "tiki mokslu", tiki partijomis - ant jų ir laikosi "demokratija", "žmogaus teisės", "europinės vertybės" ir visi sorošai su švabais. Esmė viena - padaryti žmoniją vergais, pigiai kainuojančiais, neturinčiais šeimų, lyties, nuosavybės, su reguliuojama psichika, programuojamu elgesiu.

Suprantu, kad Lietuvoje, tapusioje kolonija, valdžia elgsis taip, kaip jai įsako metropolija, o mes turime dar šiokią tokią galimybę išsaugoti Lietuvos valstybės ir lietuvių Tautos likučius. Tai daro Europoje Vengrija, Lenkija. O globaliai - Izraelis, turintis neišsemiamus materialinius resursus puoselėti žydų Tautą.

Pernai mes susidūrėme su zoo-parazitizmo fenomenu Lietuvoje. 

Ant Šeimų sąjūdžio sprando, prisigretinant ir prie poetės Astros Astrauskaitės patriotinio polėkio apimtos daugiatūkstantinės minios, užropojo Delfi darbuotoja ir feministė, bešeimė ir bevaikė žmoga Nida Vasiliauskaitė, turinti filosofijos daktaro laipsnį. Labai pasistengė ją populiarinti R.Janutienė savo OP-TV, kurios veikla man kelia tam tikrų abejonių.

Šiandien šitas politinis zooparazitas pasiskelbė dėsianti kiaušinėlį (gnidą, liet.glindą) ant Lietuvos viršugalvio ir pavadinsianti šitą neoliberalizmo parazitą "Antroji Lietuva". Suprantama, pavadinti ją "Žydroji Lietuva" ar "Naikinama Lietuva", šiai dienai būtų per daug drąsu, šitas zoo-politinis parazitas per anksti išsiduotų, apimtų niežulys, noras parazitą iššūkuoti tankiomis šukomis.

https://www.youtube.com/watch?v=X35g1uT8bAg

Tikslas ir užduotis prognozuojamų jėgų - įvykdyta. Ši politinė veikėja "iškrušo" dalies patriotiškai nusiteikusio elektorato protą, devalvavo šeimų judėjimą. 


Daugiatūkstantinių mitingų organizatoriai neįvertino: "negalima leisti kiaulę į bažnyčią, ant altoriaus užlips". Mūsų liaudis išmintinga - taip ir įvyko: užlipęs ant "Šeimų sąjūdžio" galvos šis "zooparazitas" sukėlė ne tik niežulį, bet kenkia lietuvių Tautos sveikatai. Ir dar ilgai kenks.

Prof.Povilas Gylys labai profesionaliai įvertino šito politinio zoo-parazito esmę FB paskyroje:

Pasiklausiau filosofės Nidos Vasiliauskaitės pasisakymo per Optv. Keletas pastabų:

- pretendentė į politikes kalba perdėm sofistikuotai. Absoliuti dauguma rinkėjų tokios kalbos nesupras;
-ji dar kartą patvirtino, kad yra liberalė. Bet tikra (ne A.Armonaitė, V.Čmilytė...), pasisakanti prieš prievartą ir dabartinę valdžią kaip tos prievartos vykdytoją;
-kaip liberalė ji visiškai nesupranta bendrojo gėrio turinio ir sieja jį tik su valdžios prievarta;
- tai rodo, kad , nors ir filosofė, ji nėra lyginusi holizmo ir individualizmo paradigmų. Ji tiesiog apie jas nieko nežino. Nežino, kas yra privačios ir viešosios gėrybės (public goods). Iš čia jos emociškas priešiškumas bendrojo gėrio reiškiniui;
- jos pažiūros tikrai skiriasi nuo tradicionalistinių, instinktyviai holistinių Šeimos sąjūdžio pažiūrų;
- kaip filosofė ji nuo pat pradžių turėjo suvokti šį pasaulėžiūrų skirtumą ir neklaidinti savęs bei publikos. Nes dalis tos publikos į ją dėjo viltis;
- jos vietoje, nebūčiau viešai kritikavęs Šeimų sąjūdžio ir daugiau vietos būčiau skyręs tam, kas BENDRA tarp jos ir sąjūdžio. Juk bendrumo šiek tiek yra;
- gaila, kad opozicija neturi potencialo vienytis. Kiekvienas bent kiek žinomas Lietuvos žmogus nori turėti SAVO partiją.
P.S. Pateikiau savo kaip politekonomo ir buvusio politiko vertinimą. Tiesiog dalyvauju viešojoje diskusijoje svarbiais šaliai klausimais. Jokio pykčio. Tačiau matau, kad dalis žmonių ima nervintis. Neprimetu savo nuomonės, tiesiog ją dėstau. Galima ginčytis. Aišku, korektiškai.

P.S. zoologinio parazitizmo tyrimais teko užsiimti studijų metu. Tuomet 1/2 etato dirbau MA Zoologijos ir parazitologijos institute laborantu. Kai kurių žmonių politinė veikla turi ryškių zoologinio parazitizmo požymių. Tai realybė.

Tęsinys:

https://lebionka.blogspot.com/2022/09/g-nidu-medziokle-jus-pazinsite-juos-is.html




Komentarų nėra:

Rašyti komentarą