2022-09-04

Dr.Henriko Ostrausko knyga "Varliagyvių biologija ir ekologija"

 


Šiandien dienas šviesą išvydo biologijos mokslų daktaro Henriko Ostrausko knyga "Varliagyvių biologija ir ekologija." Knyga išleista paminint autoriaus mirties metines (2021-09-05), Hidrobiologų mokslinės draugijos lėšomis, leidėjo Ginto Vaitonio ir sutuoktinės Nijolės Ostrauskienės rūpesčiu.  

Ši knyga yra pirma lietuvių kalba paskelbta monografija, kurioje autorius mums pateikia jo ir kitų autorių skelbtus faktus apie varliagyvius, jų genetinį kintamumą Lietuvoje. Taip pat pateikiami įvairių tyrėjų publikuoti pastebėjimai apie varliagyvių natūralias buveines visame pasaulyje, jų paplitimą, įvairius ekologinius veiksnius, taip pat lauko ir laboratorinių eksperimentų rezultatai. Autorius pasakoja apie varliagyvių tyrimo metodus, auginimo sąlygas ir įrangą bei apsaugos būdus. Jo pastabos ir leidinyje pateiktų terminų paaiškinimai bus naudingi jauniesiems gamtos mokslų studentams, biologijos mokytojams ir plačiajai visuomenei, besidominčiai ekologija ar batrachologija.

Dr.Henrikas Ostrauskas buvo mano klasės ir kurso draugas. 1969 m. kartu su velioniu baigėme 23 vidurinę mokyklą, kartu įstojome į VU Gamtos fakultetą, žavėjomės kultūrizmu, kartu irklavome dvivietėje baidarėje „Žalgirio“ ir „Darbo rezervų“ sporto klubuose.

Studijų metais ėmėme dirbti MA „Zoologijos ir parazitologijos“ institute. Universitetą baigėme 1974 metais. Tuometiniam Henriko vadovui nepakako svorio suorganizuoti savo šefuojamam gabiam studentui etato šioje mokslo įstaigoje, todėl jam teko mokslinį darbą tęsti savistoviai, nepalankiomis sąlygomis: dirbant moksliniu redaktoriu „Žinijos“ leidykloje, žurnalo „Mūsų gamta“ redaktoriumi, pastaruosius kelis dešimtmečius Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT) prie Žemės ūkio ministerijos Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos (skyriaus) vyriausiuoju specialistu. 

Dr.Henrikas Ostrauskas yra trijų monografijų, skirtų nariuotakojams, autorius, paskelbė 15 mokslinių straipsnių recenzuojamoje spaudoje, kelias dešimtis mokslo-populiarinimo straipsnių. Pastaroji monografija, skirta varliagyviams, yra paskutinis paskelbtas autoriaus darbas, išvydęs dienos šviesą jau po autoriaus mirties.

Biomedicinos dr.Algimantas Lebionka
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą