2018-09-10

Popiežius Pranciškus imigrantus kviečia, o vicepremjeras Salvini sako: „Kuo daugiau imigrantų, tuo daugiau nusikaltėlių“


„Migrantų Popiežius Pranciškus“ interviu Italijos verslo leidiniui Sole24Ore pasakė: "vargšai žmonės, jie gąsdina tuos, kurie gyvena turtingai“, „Nėra taikaus gyvenimo žmonijai, jei nepriimi“ ir prašo „priimti keleivius“.

Šiandien Popiežius kaltina Italijos vyriausybę, Vyšegrado grupę, kurios priešinasi nelegaliai migracijai, ir sako, kad „neegzistuoja taiki žmonijos ateitis, jei nepriimi įvairovės“.Italai stebisi tuo, kad Popiežiaus aplinka, kuri Salvini sulygino su velniu, iki šiol į Vatikano teritoriją nepriėmė nei vieno pabėgėlio, nors tam čia yra visos galimybės.

Esu pats nakvojęs viešbutyje, esančiame Vatikano teritorijoje. Kodėl jame neapgyvendinus kelių šimtų „pabėgėlių“ iš Somalio ar Eritrėjos? Švento Petro aikštėje šie „nelaimėliai“ galėtų turistams pardavinėti padirbtus suvenyrus, narkotikus ir pan.


Imigrantų nusikaltimų bumas Italijoje

Artimiausiu metu vicepremjeras Matteo Salvini pateiks saugumo įsaką. Italija susiduria su pabėgėlių padarytų nusikaltimų bumu. Per pirmą rugsėjo savaitę buvo sulaikyti 528 žmonės. Iš jų 285 – imigrantai.

„Kuo daugiau imigrantų, tuo daugiau nusikalstamumo", – sako Vidaus reikalų ministras Matteo Salvini. Imigracijos srauto sumažinimas šiais metais leidžia sumažinti išlaidas migrantams 200 milijonų eurų.


Pamokslus Salviniui rėžia ne tik Popiežius Pranciškus

Jungtinių Tautų vyriausioji žmogaus teisių komisarė Michelle Bachelet pareiškė: „Mes ketiname siųsti bendradarbius į Italiją, kad įvertinti padėtį, išaugusius prievartos ir rasizmo aktus prieš afrikiečius ir romus. Tai bus taikoma ir Austrijai.“ Savo kalboje komisarė dar paminėjo JAV ir Vengriją.

Mums betrūko JTO papeikimų, rašoma Il Giornale. Migracinę politiką vykdo kiekviena valstybė savo nuožiūra.

Matteo Salvini atmetė kaltinimus Italijai. Jis pasakė, kad „pastaraisiais metais Italija priėmė 700000 imigrantų, dauguma iš kurių yra nelegalai, ir nesulaukė bendradarbiavimo iš kitų Europos valstybių, nei iš JTO“. Todėl, jo žodžiais, Italija atmeta šališkus ir nepagrįstus kaltinimus rasizmu.

„Prieš darydami patikrinimus Italijoje, JTO turi patikrinti valstybes nares, kurios ignoruoja elementarias teises ir laisves lygybės tarp vyrų ir moterų“, - pasakė Salvini.

Nuorodos:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą