2016-09-16

Seimo rinkimus pasitinkant. Apmąstymai apie maitėdas, vagis, spalinę vagių „schodkę“, naikinamą Lietuvą

Vadinsiu viską savais vardais. Vietą, kur susirenka 141 vagis, aš vadinsiu tiesiai - vagių „schodke.“

Dvidešimt penkis metus tie vagys piso mums protą, dvidešimt penkis metus jie naikino Lietuvą, jie ją plėšė, trėmė, apvaginėjo, apgaudinėjo, prievartavo, pardavinėjo, varė iš namų, nuodijo užnuodytu maistu, melavo. 

Jie sistemingai naikino mediciną, švietimą, mokslą, kultūrą, kalbą, šeimą, moralę, tikėjimą, žagino vaikelius. Jie badu marino ir žudė senelius, jie jaunimą išvarė duoneliauti į užsienį.

Jie ir toliau tai darys, nes jie vagys, jie renegatai, konformistai, jie lietuvių tautos naikintojai, jie mūsų tautos maitvanagiai.

Sakote, ten, toje vagių „schodkėje“, yra sąžiningų. Bet jei žmogus mato, kad greta daromas nusikaltimas, bet neužkerta tam kelio, juk tai irgi yra nusikaltėlis, juk tai irgi yra vagis, jis iš tos pačios vagių gaujos, jis irgi vienas iš jų, jis irgi nusikaltėlis.

Dabar ir vėl šitie maitvanagiai renkasi į būrius, kranksi, ir vėl rengiasi į Lietuvos mirties puotą, ir vėl spalį šitie vampyrai ir monstrai šoks Lietuvos mirties šokį. Jų tikslas nužudyti Lietuvą, jie 25 metus siekė jos mirties.

Kaip baisu. Per 25 metus sugriauta pramonė, sugriautas ūkis, šalis išvogta, milijonas gyventojų išvaryta į užsienį, šalis nugirdyta, džiovininkė, ubagė, nuskurdėlė, praskolinta, išduota, įbauginta, okupuota, okupantams mokanti kontribucijas, be savų pinigų, kolonija, sutrypta okupantų kareivių batais, ir dar užsėjama svetimo tikėjimo, papročių, svetimos kultūros, mažaraščiais socialiniais parazitais - „pabėgėliais“.

Beveik nėra tokio ekonomikos rodiklio, tokios socialinės pozicijos, pagal kurią Lietuva nebūtų uodegoje Europos Sąjungos, to Europos tautų kalėjimo, į kurį per klastą ir apgaulę, už proškus ir alų, buvome per prievartą įvaryti.

Užtai galime „pasigirti“ vagių poršais, bentliais, mazeračiais, vilomis-dvarais paežerėse, Valakampių miške, Nidoje, kitose gražiausiose vietose, nacionaliniuose parkuose ir draustiniuose.

Jiems nereikia Lietuvos. Vienas išsigimėlis, deleguotas į Briuselį net sakė, kad reikia konstruoti naują, įvairių „genetinių kompozicijų lietuvį“. Sakote, kad tai kalbėjo idiotas. Žinoma idiotas, Lietuvos naikintojai, šitie maitvanagiai, jie visi yra idiotai. Jie nesuvokia, kad sunaikinę savo tautą ir valstybę, lietuvių namus, jie tarptautinės finansinės žydijos rankose liks tik vergais - „gojais“, purvinais galvijais.

Gal jau paskutinė bus ta spalinė vagių „schodkė“, nes dar po keturių metų gal neliks to tautų kalėjimo ES, mums nupirkto už proškus ir muilą, neliks tų Briuselio bepročių junkerių, merkelių, olandų, viso šito niekingo liberalizmo mėšlo, visos šitos pedofilokratijos ir pederastokratijos kuri, net neabejoju, sukilusių Europos tautų bus išmėžtas į gilią istorinio mėšlo duobę.

Eikime į vagių „schodkės“ rinkimus, mieli tautiečiai, bent pasižiūrėti į vagių plakatus, tansparantus, labai gali būti, kad tai bus paskutinė šių maitėdų ir vagių „schodkė“, paskutinė jų puota. Pasižiūrėkime į tuos Lietuvos maitvanagius, tuos mūsų tėvynės naikintojus, reikia pažinti, ką teisime ir statysime prie sienos, vardan laisvos ir okupanto batų nemindomos Lietuvos, vienintelių lietuvių namų pasaulyje.1 komentaras: