2017-08-02

Die Welt paskelbtas antimokslinis falsifikatas apie vokiečius, kaip per labai trumpą laiką pabalusius negrus


Vakar centriniame Vokietijos dienraštyje die Welt publikuota vokiečių tautos genocido statistiką, pagal kurią 18,6 milijonų (22,5 procentai) Vokietijos gyventojų yra imigrantai, kurių skaičius per metus išaugo 8,5 procentais (1).

Welt skyrelyje „mokslas“, greta šių siaubingų vokiečių tautos genocido skaičių, buvo paskelbtas ir žydų tautybės kolumnisto (kilusio iš Lenkijos) Henryk M.Broder (2) straipsnis „Vokietija – rytoj kitokia negu šiandien“ (3).

Šiame straipsnyje šis veikėjas Broder pabandė melagingai ir antimoksliškai pateikti imigraciją į Vokietiją, kaip natūralų procesą, o ne Merkel šutvės globalistų-sionistų rankų darbo vokiečių tautos genocidą, o etninius vokiečius šis šarlatanas pavaizduoja kaip vos ne vakar pabalusius negrų ainius.

Skaitytojui įteigiama, kad nereikia bijoti imigrantų, ieškoti priimtinos migracijos „aukštutinės ribos“, nes, neva, „europiečiai, iš principo, yra užsieniečiai. Visi europiečiai yra imigravę prieš tūkstantį ar milijoną metų. Taip kad kiekvienas vokietis iš tikrųjų truputi turkas, irakietis, iranietis arba rusas ir afrikietis bet kokiu atveju.“

Man, visą gyvenimą dirbusiam gyvūnų genomų tyrimo srityje, toks analfabeto-šarlatano žongliravimas, neva mokslo įrodytais faktais, sukelia labai gilų ir natūralų pasišlyktėjimą: iki ko gali nusiristi feikinė vakarietiška žurnalistika, kai ji tampa glogalistų-sionistų įrankiu!

Aš necituosiu visų Welt rašomų šio šarlatano prasimanymų, pacituosiu tik patį šlykščiausią iš jų:
Anksčiau visi (europiečiai) buvo pakankamai tamsiaodžiai. Balta odos spalva išsivystė maždaug prieš 4500 metų“.

Sąžiningi žmonės, o juo labiau pretenduojantys į mokslo žinių retransliavimą visuomenei, taip nesielgia.Ką sako žmogaus DNR tyrimai. Džeimsas Vatsonas (James Watson)

Globalizmas sumindė demokratiją, žmogaus teises, laisvą spaudą, socialinę lygybę (tose valstybėse, kur ji dar buvo po TSRS suirimo) šeimą, nacijas, atnešė baltosios rasės žmonių genocidą, įteisino lytinius iškrypimus, satanizmą, baigia naikinti krikščionybę... Kliuvo ir mokslui. Labiausiai globalizmui neįtiko žmogaus genetika.

Ryškiausias pavyzdys yra Džeimsas Vatsonas – viena iš kelių pačių ryškiausių mokslo pasaulio figūrų, dvigubos DNR spiralės atradėjas, Nobelio premijos laureatas. 1989-1992 metais Vatsonas vadovavo projektui „Žmogaus genomas“ ir „Cold Springs Harbor“ molekulinės biologijos laboratorijai, buvo ilgamečiu šios prestižinės įstaigos rektoriumi. Jį globalizmas sutrypė už tai, kad jis pasakė tiesą apie savo atliktus žmogaus genetikos tyrimus (4).

2007 metų spalio 14 d. metais buvusi Vatsono darbuotoja Šarlota Xant-Grubbe britų žurnale „Sunday Times“ ėmė ir apšmeižė savo buvusį šefą. Ji parašė, neva privačiame pokalbyje Vatsonas jai yra sakęs, kad jis „giliai prislėgtas dėl Afrikos perspektyvų“, nes „visa mūsų socialinė politika remiasi tuo, kad jų intelektas nesiskiria nuo mūsiškio, tuo tarpu visi tyrimai rodo, kad iš tikrųjų tai yra ne taip“, „tie, kam teko turėti reikalų su juodaodžiais darbuotojais, įsitikina, kad tai neteisybė“. „Mes neturime tvirto pagrindo laukti, kad paaiškėtų, kad intelektualiniai žmonių gabumai, geografiškai atskirtų evoliucijos procese, vystytųsi visiškai vienodai. Mūsų noro suteikti visiems lygius proto gebėjimus, kaip kažkokį tai žmonijos paveldą, nepakanka tam, kad taip ir būtų“.

Spalio 19 Vatsonas viešai atsiprašė tų, kuriuos galėjo įžeisti jam priskiriami pasisakymai ir dievagojosi nesuprantąs, kaip jis tai galėjo pasakyti. „Cold Spring Harbor“ laboratorija, kurioje jis pastaruosius 35 metus dirbo rektoriaus pareigose, nepaisant to, suskubo pareikšti, kad nėra vieningos nuomonės su savo garbės rektoriumi ir spalio 25 dieną jį atleido, formaliai dėl brandaus amžiaus. Mokslininkui tuomet buvo 79 metai.

Jau tą pačią dieną, kuomet Vatsonas buvo atleistas iš užimamų pareigų, žurnale „Nature“ pasirodė Pardis ir kt. straipsnis kuriame išaiškinta daugybė skirtumų tarp žmonių populiacijų ir konstatuota, kad skirtingos krypties natūralios atrankos poveikis į žmonių populiacijas atsispindi jų DNR struktūroje. Šie duomenys buvo gauti dėka projekto „Žmogaus genomas“, kurį inicijavo ir kuriam 1989-1992 metais vadovavo Džeimsas Vatsonas.

Noriu paminėti, kiek nutoldamas nuo Vatsono istorijos, kad jeigu rūšiai Homo sapiens būtų taikomi zoologijos moksle priimti sistematikos kriterijai, žmonių rases tektų įvardinti kaip porūšius, o bušmenų atveju net atskiras rūšis, tačiau to nedaroma, kad neskatinti rasistinių, religinių ir kitokių prieštaravimų, todėl žmonės formaliai skirstomi į rases (žemiausia zoologijos sistematikos pakopa) pagal odos pigmentacijos požymį, neatsižvelgiant į anatominius, fiziologinius, biocheminius bei genetinius žmonių populiacijų skirtumus.

Liberalų-ortodoksų persekiojamas Vatsonas, kaip ir dera tikram mokslininkui, tęsė savo tyrimus. Kai jam pritrūko pinigų moksliniams darbams, jis pardavė Nobelio premijos laureato medalį. Tai buvo ir yra iki šių dienų vienintelis atvejis šios premijos istorijoje.

2015 metų gegužės 18 d. Vatsonui antrą kartą buvo įteiktas jo paties Nobelio premijos medalis. Jį aukcione, beveik už 5 milijonus dolerių išpirko milijardierius Alšeras Usmanovas ir sugrąžino laureatui. Po įteikimo procedūros, kuri įvyko Maskvos universitete, Vatsonas į televizijos kameras žurnalistams pasakė, kad „skirtingų rasių atstovai turi skirtingas intelekto galimybes, kad tai apsprendžia genetiniai skirtumai ir, kad juodosios ir baltosios rasės žmonės skiriasi savo vystymosi keliais“ (5).

Keista, bet „rasistus“ moksle medžiojančius globalistus neglumina „rasinė diskriminacija“ sporte, tai, kad Olimpinėse žaidynėse, bėgant trumpas distancijas, nėra baltų bėgikų, o žaidžiant šachmatus – juodų, neglumina, kad semitai dominuoja pasaulio bankininkystėje, o juodaodžiai NBA, bet kažkodėl siutina jei mokslininkas tiria žmogaus DNR ir skelbia, arba privačiame pokalbyje aptarinėja tyrimų rezultatus. Jų neglumina žydų šventieji raštai, Habad Liuvavič „Tanija“, kurį yra ryškus rasizmo ir fašizmo pavyzdys, jų neglumina Izraelio politiką arabų atžvilgiu, šios valstybės paskelbimas išimtinai žydų valstybę, kur visi nežydai yra antrarūšiai žmonės? ( 6,  7,  8,  9).

Harvardo universiteto profesorius Anatolijus Kliosovas apie žmonijos kilmę: „įrodymų, kad anatomiškai šiuolaikinis žmogus kilo iš Afrikos nebuvo ir nėra.“ (10, 11, 12, 13)

Globalistai, nesiskaitydami su moksliniais faktais, ir toliau bando meluoti pasaulio visuomenei, neva, visi žmonės, europiečiai irgi, yra kilę iš Afrikos. Todėl ir negrų vežimą iš Afrikos į Europą, kurį prieš europiečių valią vykdo globalistai, jie melagingai bando pavaizduoti, kaip kažkokį natūralų mūsų „giminių“ atsikraustymą į mūsų namus. Taip elgėsi ir aukščiau aprašytas mokslo falsifikatorius H.Broder die Welt straipsnyje.

Jokių duomenų dėl „išėjimo iš Afrikos“ nėra, išskyrus fantaziją“, - teigia Anatolijus Kliosovas – chemijos mokslų daktaras, Harvardo (JAV) universiteto profesorius nuo 1989 metų.

Jis rašo: „Klausimas apie tai, kur ir kada pirmą kartą atsirado „anatomiškai šiuolaikinis žmogus“ skaitomas vienu iš sudėtingiausių klausimų šiuolaikinio mokslo“.<...> „Sąžiningi autoriai pasižymi atsargumu atsakydami į klausimą „kur ir kada“, ir ištyrę visus variantus prieina išvados, kad atsakymo kol kas nėra.“

„Nesąžiningi autoriai pradeda savo straipsnius žodžiais „kaip žinoma, anatomiškai šiuolaikinis žmogus atsirado Afrikoje“, arba „kaip žinoma, išėjo iš Afrikos...“ <...> „Neprotingų „aktyvistų“ nuomone klausimas senai išspręstas, dar prieš 30 metų, viskas aišku, įrodyta ir aprašyta. Šitie aktyvistai tvirtina, „anatomiškai šiuolaikinis žmogus“, žinoma, Afrikoje, ir pagal „genetinius duomenis, maždaug prieš 70 tūkstančių metų žmonės išvyko iš Afrikos, persikėlė per siaurą sąsmauką, skiriančią ją nuo Eurazijos, ir ėmė judėti į Rytus palei vandenyno pakrantę, naudodami kranto juostos turtingus maisto resursus“. <...> 

„...Amerikos mokslininkų, tyrinėjusių afrikiečių genomus straipsnis paneigė prasimanymus apie „išėjimo iš Afrikos pietinį kelią“. <...>

„...atsirado naujos interpretacijos, kad anatomiškai šiuolaikinis žmogus atsirado ne Afrikoje, o pietryčių Azijoje, ir šios interpretacijos paremtos nesenai gautais rezultatais.

Jei trumpai, tai nuomonių skirtumai literatūroje stiprėja, jokio aiškumo „dėl išėjimo iš Afrikos“ ten nėra. Šiame straipsnyje tai išnagrinėsime nuosekliai. „

Profesorius savo atliktų DNR tyrimų pagrindu daro šias išvada: 1. Jokių įtikinamų duomenų apie „anatomiškai šiuolaikinio žmogaus iš Afrikos nebuvo ir nėra, o nuolatinis popgenetikų kartojimas to, kad „didelė genetinė įvairovė žmonių Afrikoje“ neva byloja apie tai, kad žmonės pirmiausiai atsirado Afrikoje, o reiškia, ir išėjo iš ten, neturi po savimi jokio mokslinio pagrindo; 2. „Genetinė įvairovė“, kuris pateikiama popgenetikų kaip neva įrodymą, kad Homo sapiens susiformavo Afrikoje, atspindi ne seną žmogaus kilmę, o intensyvią žmonių migraciją į Afriką, pradedant, matomai, seniausiais laikais; 3. Khoi-San kalbų vartotojai, kuriuos (be pagrindo) skaitė seniausiais Afrikos ir pasaulio žmonėmis, iš tikrųjų yra suma nešiotojų pačių įvairiausių haplogrupių, dideliu laipsniu ne afrikietiškų savo kilme. 4. Visos ištirtos iki dabar afrikietiškų Y-chromosomos, priklausančios seniausioms kilmės haplogrupėms, turi santykinai nesenus bendrus protėvius, datuojamus šimtais ar keliais tūkstančiais metų į praeitį; kur kilo šios seniausios haplogrupės, lieka nežinoma, ir negalima atmesti, kad ne Afrikoje. 5. Jokios haplogrupės „anatomiškai šiuolaikiniam žmogui“, „išeinančiam iš Afrikos“ neįmanoma priskirti.

DNR geneologija, kurios pradininku pasaulyje yra A.Kliosovas, tai žmogaus kilmės tyrimas, paremtas Y chromosomos DNR struktūros tyrimais. Vyrišką lytį pasprendžianti Y chromosoma sudaryta iš 52 milijonų nukleotidų porų. Joje yra didelė sritis, kurioje nėra genų, bet yra mutacijų. Šitų mutacijų palyginimas ir yra raktas į geneologiją.

2017 metų kovo 20 ir 26 d. profesorius Anatolijus Kliosovas paskelbė dviejų dalių straipsnį „Kas mums žinoma apie „žmogaus kilmę iš Afrikos?“, kuriame šis garsus mokslininkas įrodo, kad „anatomiškai šiuolaikinio žmogaus“ kilmės iš Afrikos teorija yra melaginga, o mokslas tapo politikos įrankiu. Žemiau aš pateikiu šio straipsnio 2 dalies fragmentus.

Ankstyvasis Homo sapiens pietų Kinijoje

2015 metais kinų mokslininkas Liru ir kt. paskelbė sensacinį pranešimą: „Patys ankstyviausi be abejonės šiuolaikiniai žmonės iš pietų Kinijos“.

Pietryčių Azijoje senovinių žmonių fosilijos, gyvenusių anksčiau negu prieš 45 tūkstančius metų, labai retos, todėl šis regionas buvo praktiškai nurašytas iš sąskaitų popgenetikų, „anatomiškai šiuolaikinio“ atžvilgiu, ir visas dėmesys buvo skirtas Afrikai. 45 tūkstančių – kol kas yra riba Europai (vakarinei ir rytinei) ir vakarų Sibirui (Ust-Išimo žmogus, Tiumenės sritis). Ir staiga kaip griaustinis iš giedro dangaus nuskambėjo duomenys apie atradimą pietų Kinijoje (Fujano urve) 47 dantys žmogaus datuojami intervale prieš 80-120 tūkstančių metų, be to žmogaus Homo sapiens rūšies, ne archaiško (pagal dantų morfologiją), ir būtent šiuolaikinio pagal dantų antropologiją. Tai žymiai anksčiau, negu Levante Europoje. Autoriai iškėlė hipotezę, kad Homo sapiens atsirado pietų Kinijoje. Pagal priimtus moksle kriterijus ginčyti tai beprasmiška, reikia pateikti labiau įtikinamus faktus. Bet reikšminga, straipsnyje visai nekalbama apie „išėjimą iš Afrikos“, ir ši koncepcija susvyravo. 

„Išėjimo iš Afrikos“ koncepcija tapo liberalios inteligentijos religija, ir jie ją gins iki pabaigos bet kokiais metodais, net (ir pirmiausiai) neetiškai, negarbingais metodais.“ - rašo prof. Kliosovas.

Aš manau, kad „išėjimo iš Afrikos“ teorijos falsifikatas gali būti brukamas dar ir todėl, kad jis bent kažkaip derinasi su judaizmo dogmomis, įvykiais aprašytais Toroje, kuri irgi, beje, kaip pripažįstama net rabinų, yra perdirbinys dar senesnių civilizacijų iš Mesopotamijos traktatų, datuojamų beveik tūkstančiu metų iki Toros (14).

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą