2017-08-07

Rusijai paskelbtas ekonominis karas. Ar dabartinė jos liberalų valdžia pajėgs gintis? Katasonovas rekomenduoja tarptautinius rezervus pervesti į auksą


JAV praėjusią savaitę priimtos JAV sankcijos prieš Rusiją šios valstybės ekonomikai gali turėti skaudžių pasekmių. Rusija turi labai daug problemų, tarp kurių pagrindinė – kompradorinė valdžia, centrinis bankas, kuris realiai yra JAV Federalinio rezervo filialas, sugriauta ir išvogta TSRS laikais buvusi galinga pramonė. Viena iš jos problemų sankcijų akivaizdoje – grėsmė tarptautiniams Rusijos rezervams.

Rusijos tarptautiniai rezervai


Valentinas Katasonovas nurodo, kad 2017 metų liepos 1 dienai tarptautiniai Rusijos rezervai buvo 412,24 milijardai dolerių; tame skaičiuje valiutiniai rezervai - 343,47 milijardai dolerių (visi tarptautiniai rezervai išskaičiavus monetarinį auksą).

Katasonovas mano, kad didžioji Rusijos tarptautinių rezervų dalis yra griežtai kontroliuojama JAV ir jos artimiausių sąjungininkų. Didžioji dalis tenka užsienio vertybiniams popieriams, pagrinde JAV iždo obligacijoms, o taip pat kitų vakarų valstybių iždų popieriams. 2017 metų liepos 1 dienai rezervai vertybiniais popieriais sudarė 254,77 milijardus dolerių. Kita stambi rezervų sudedamoji – gryna valiuta, likučiai užsienio bankų sąskaitose ir tarptautinių finansinių organizacijų sąskaitose – 77,64 milijardai dolerių. Šioms sudedamosioms tenka 96,5% tarptautinių valiutinių rezervų ir 80,3% visų Rusijos tarptautinių rezervų.

„Jeigu kas nors galvoja, kad obligacijos ir kiti skolinimo instrumentai, sudarantys tarptautinius rezervus, saugomi popierių pavidalu Rusijos Centrinio banko rūsiuose ir jų Vašingtono ranka nepasieks, tai ne taip: jie yra elektroninėse laikmenose specialių depozitarijų pavidalu. Prieiga prie popierių vykdoma dviejų raktų pagalba – vienas yra pas popierių savininką (Rusijos Banką), kitas – pas depozitarijaus (saugyklos) savininką. Apie šiuos savininkus mes mažai ką žinom, bet visi jie galiausiai yra kontroliuojami Vašingtono. Yra duomenų, kad vienas iš depozitarijų, kurio naudojasi Rusijos Bankas, yra Belgijoje“, rašo Katasonovas.

Dar sunkesnė situacija su tais Rusijos rezervais, kurie saugomi užsienio bankų sąskaitose. Jie tuo labiau kontroliuojami Vaingtono.

V.Katasonovo nuomone, pirma, ką reikia mėginti padaryti, – išvesti Rusijos rezervus nuo galimo Vašingtono smūgio ir išvesti į auksą – labiausiai apsaugotą nuo sankcijų aktyvą.
JAV aukso turi apie 8100 tonų. Tai sudaro maždaug 95 - 99 procentus JAV tarptautinių rezervų.

Vokietija, Prancūzija, Italija ir Olandija šis rodiklis maždaug 2/3. Aukso kiekis tarptautiniuose rezervuose pas Saudo Arabiją - 2,6%, Katarą – 3,1%, Kiuveitą – 8,8%, JAE – 0,3%. BRIKS šalis aukso dalis tarptautiniuose rezervuose sudaro 2017 metų pradžiai sudarė (%): Kinija – 2,4; Indija – 6,0; Brazilija – 0,6; PAR – 10,9.

2017 liepos 1 dienai Rusija turėjo 1717 tonas aukso. Ji yra pasaulyje septintoje vietoje pagal aukso atsargas. 2017 metais auksas sudarė 15,9 % dalį jos tarptautiniuose rezervuose. Panašiai kaip Ispanija – 17,6%, Turkija 17,0%, Didžioji Britanija 8,4.

Didesnė dalis aukso šiuo metu jau nėra išvežama iš Rusijos, o naudojama formuoti aukso rezervą.

Manoma, kad prieš antrą pasaulinį karą TSRS turėjo 2000 tonų aukso, nepaisant to, kad šalis už auksą nuolatos pirko ištisas gamyklas. Nuo 1929 metų iki 1941 buvo pastatyta 9600 gamyklų.
1953 metais TSRS turėjo 2050 tonų aukso.

V.atasonovas mano, kad Rusijai reikia toliau didinti aukso rezervus, jis rašo: „Ko reikia, kad toliau didinti aukso strateginį rezervą Rusijoje? Pirmiausiai, visos vidinės aukso gavybos reikia nukreipti rezervų pildymui. Kinija, kur metinė gavyba yra 400 tonos, sprendžiant iš netiesioginių duomenų, būtent taip ir elgiasi.“

„Antra, būtina maksimaliai konvertuoti Rusijos tarptautinių rezervų valiutinę sudedamąją į auksą. Kinija ir čia gali būti pavyzdžiu. Tiktai per Honkongą ji importuoja 700 tonų aukso per metus.“

„Trečia, būtina pakeisti institucinę Rusijos aukso rezervo struktūrą. Šis rezervas šiuo metu priklauso dviem pinigų valdžioms – Centriniam bankui ir Finansų ministerijai. Oficialių duomenų apie pasiskirstymą tarp jų nėra. Valstybės fonde yra monetarinio aukso atsarga, neįskaičiuojama į oficialius rezervus. Bet vis tiek pas Finansų ministeriją yra 10% aukso mažiau.“

Valentino Katasonovo nuomone, palikti liūto dalį aukso Rusijos centrinio banko rezervuose netikslinga. Jeigu sutikti, kad tai yra strateginė valstybės atsarga, tai ji turi būti Finansų ministerijos balanse. Sprendimus dėl jo panaudojimo turi priiminėti vykdančioji ir įstatymus leidžianti valdžios, o ne JAV FRS filialas Rusijoje (žiūr.video) – jos Centrinis bankas.Jeigu auksas – strateginis rezervas, tai informacija apie jį turi būti įslaptinta, mano Katasonovas. 

Šaltinis:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą