2017-08-03

Mergaitės Lizos prievartautojas „Merkel svečias“ vis tiktai nuteistas. Nemira Pumprickaitė mums melavo, kad ši istorija yra Rusijos propagandą!


Pagaliau, po pusantrų metų 12-metės Lizos prievartautojas musulmonas Ismet nuteistas. Nuo politkorektiškumo supuvusi Merkelistinė teisėsauga nesiėmė persekioti likusių dviejų mergaitės prievartautojų, o ir nuteistasis pedofilas „Merkel svečias“ gavo fantastiškai švelnią bausmę: „už 12 metų už mergaitės tvirkinimą ir pornografinės medžiagos gamybą jam skirta 1 metų ir 9 mėnesių bausmė, lygtinai. Jį taip pat įpareigojo išmokėti tris tūkstančius eurų į fondą nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos.“ Rusiškų vokiečių kongreso pirmininko Henriko Grout žodžiais, nors Lizos tėvai ir advokatas yra moraliai sugniuždyti puolimo prieš juos, tačiau ši visuomeninė organizacija sieks, kad būtų nuteisti ir likę du mergaitės prievartautojai, o bausmės jiems atitiktų padaryto nusikaltimo sunkumą. Už šį nusikaltimą Vokietijoje gali būti skiriama reali laisvės atėmimo bausmė iki 15 metų.

Priminsiu, 2016 metų sausio-vasario mėnesį „Šauksme“ aš rašiau: „Lietuvos žiniasklaida, tuo tarpu, dažniausiai iki šiol kartoja Nemiros Pumprickaitės paskleistą melą, neva, Lizos istorija yra Rusijos propaganda.“

Pedofilijos istorijos pradžia

2015 metais, per pačią Merkel vykdomą „Refugges welcome“ beprotybę Vokietiją sudrebino 12 metų mergaitės grupinio prievartavimo istorija, kurios herojais buvo atėjūnai arabai.

Valdžiai visaip gesinant skandalą ir slepiant šį nusikaltimą, rusiškų vokiečių „Konventas“ stojo ginti savo bendruomenės narę ir 2016 metų sausio 18 dieną, apie 250 žmonių susirinko Jan-Petersen gatvėje Berlyno Marcan rajone į stichinę demonstraciją. Policijai buvo keliami kaltinimai, kad ji stengiasi užgniaužti bylą.

Apie išprievartautos trylikametės berlynietės Lizos istoriją po ilgo tylėjimo 2016 metų sausio 18 dieną parašė jau ir vokiečių laikraščiai Berliner Morgenpost ir Berliner Zeitung.


Buvo akivaizdu, kad Vokietijos spauda vis labiau tampa panaši į fašistinės Vokietijos spaudą, slėpusią nacių nusikaltimus. Tik dabar tie, apie kurių nusikaltimus draudžiama rašyti Vokietijoje, tapo kanclerės Merkel į šalį vežami „pabėgėliai“.

Atėjūnams Vokietijoje leidžiama viskas. Jie gali nekliudomai plėšikauti, žaginti moteris, mergaites, prekiauti narkotikais. Jiems negalioja Vokietijos įstatymai, jiems suteikiama dosnesnė socialinė rūpyba negu vokiečiams. Jeigu atvykėliui mokama, 640 eurų, tai vokiečiui pensininkui, visą gyvenimą sunkiai dirbusiam – tik 500! Atėjūnams suteikiami nemokami būstai, nemokamai protezuojami dantys ir t.t., ko nedaroma veltui vokiečiams.

Tiktai visuomenės dėka pasauliui tapo žinoma apie per Naujuosius 2016 metus imigrantų sukeltą bachanaliją Kiolne ir kituose Vokietijos miestuose, kai buvo išniekinta ir apiplėšta septyni šimtai moterų. O kas gali žinoti tikslų nusikaltimų skaičių, kai jie yra slepiami, o apie faktų slėpimą prisipažįsta aukšti Vokietijos policijos pareigūnai.

Tarptautinis rusiškų vokiečių Konventas savo leidinyje „Genosse“ 2016 sausio 16 dieną pranešė apie tai, kad Berlyne pabėgėliai arabai žvėriškai išprievartavo 13 metų mergaitę.

Nukentėjusioji buvo 11.01. ryte pakeliui į mokyklą, netoli S-U-Bahn Friedrichsfelde Ost, apie 7 valandą 45 minutės iš ryto pagrobta grupės arabiškos išvaizdos migrantų. Mergaitę įgrūdo į mašiną, užrišo akis ir išvežė. Ją žvėriškai prievartavo nežinomoje patalpoje apie 30 valandų, po ko vėl išvežė ir leisgyvę išmetė viename iš Berlyno rajonų.

17.01.2016. grupė rusiškų vokiečių, susiorganizavo internete į grupę „Mes prieš prievartą!“

Sausio 23 dieną (14 valandą) jie ruošia mitingą priešais Vokietijos kanclerės Angelos Merkel kanceliariją Berlyne. Tarptautinis rusiškų vokiečių Konventas palaikė kvietimą ir pareiškė, kad aktyviai dalyvaus priešinantis migrantų prievartai prieš Vokietijos moteris visoje Vokietijoje. Tai bus ir 13 metės mergaitės Lizos, išprievartautos grupės migrantų gynimo akcija.

Tarptautinio rusiškų vokiečių Konvento atstovas tada pareiškė spaudai:

„Policija dabar daro kvailus ir nevykusius bandymus užgniaužti situaciją. Neva, ji pati panorėjo! Bet nereikia atmesti, kad to pasekoje ir pačią policiją gali patraukti atsakomybei už nuslėpimą ir bylos perkvalifikavimą.“ Įbaugino ir mergaitę, ir tėvus. Spauda tylėjo, kaip siena. Matote, koks stiprus polikorektiškumas! Todėl mes ir ėjome kitu keliu – per socialinius tinklus, elektroninius laiškus. Vaiką presavo policijoje tris valandas be tėvų ir advokato, versdami pasirašyti popierėlius, kad viskas buvo laisvanoriškai. O jos motinai ir tėvui prigrasė atimsią tėvystės teises (nors tai pasiturinti šeima)! Yra nurodymas iš Vokietijos valdžios neafišuoti tokių reikalų. Apie tai rašė po Kiolno įvykių. Bet mes nepasiduodame.“

Visa ši Vokiška istorija man kelia asociacijas su Garliavos įvykiais ir pedofilų sumindytu Lietuvos teisingumu.

2016 metų vasario 1 dieną "Šauksme" rašiau: Vokietijoje migrantų išniekinta 13 metė Liza jau psichiatrinėje ligoninėje. Deimantės istorija kartojasi Vokietijoje.

Praeis dar keli mėnesiai ir sužinosime, kad Lizą prievartavo jos tėvai, o gal ir seneliai? Kam vokiečius nervinti dėl „išprotėjusios“ mergaitės. Kad tik kuo daugiau migrantų arabų tilptų ant vokiečių sprando, kad tik vokiečiai nuo parazitų purtytis nepradėtų. Per sausio mėnesį jų tik 64000 į Vokietiją atvažiavo, o kiek dar daug jų liko Sirijoje ir Irake, visus reikės atsivežti, toks juk planas? Stengiasi, meluoja amerikonų kontroliuojama vokiečių spauda, kuri lygiai tokia pati melagė, kaip ir mūsų. Visi gi mes iš Blefuskų sąjungos.

Der Spiegel šiandien (vasario 1 dieną) paėmė interviu iš Lizos manos. Ji pasakė: „Mano dukteriai blogai. Nuo pirmadienio (sausio 25 dienos) ji psichiatrinės klinikos stacionare“. Kaip praneša Spiegel, „policija iki dabar negali pasakyti, kas įvyko tuo metu, kai mergaitės 30 valandų nebuvo namuose. Jos motina kartoja tvirtinimą, kad Lizą laikė užrakinę prieš jos valią ir seksualiai prievartavo“.

Rusijos užsienio reikalų ministras S.Lavrovas apie 13-metės Lizos išprievartavimo istoriją: „Vokietijai reikia problemą sąžiningai pripažinti“

Rusijos užsienio reikalų ministras S.Lavrovas spaudos konferencijoje, kurioje buvo aptarti valstybės užsienio politikos rezultatai, kalbėdamas apie santykius su Vokietija palietė ir trylikametės mergaitės Lizos išprievartavimo istoriją, bandymą nuslėpti šį faktą.

Lavrovas pasakė (sinchroninis vertimas): „Mes linkime Vokietijai spręsti migrantų problemas, mes tikimės, kad šios problemos nebus sušluojamos po kilimu, ir kad nepasikartotų atvejų, kaip su mūsų mergaite Liza, kai naujiena apie tai, kad ji dingo, labai ilgai buvo slepiama dėl kažin kokių priežasčių. Dabar, mes jau dirbame su jos advokatu, jis dirba su jos šeima, su mūsų atstovybe. Aišku, kad mergaitė ne savo noru dingo 30-čiai valandų ir čia turi laimėti teisybė ir teisingumas. Labai tikiuosi, kad šios migracinės problemos nesukels bandymų politkorektiškai užlakuoti budrumą kažkokiais politiniais tikslais. Tai būtų neteisinga. Problemą teikia sąžiningai pareikšti, sąžiningai pripažinti savo rinkėjams ir siūlyti atvirus ir suprantamus jos sprendimo kelius.“
Šiandien Berliner Zeitung atpasakojo ši Sergejaus Lavrovo pasisakymą. Laikraštis parašė:

„Rusijos užsienio reikalų ministras apkaltino Vokietijos valdžią informacijos slėpimu. Apie tai jis pasakė ryšium 13-metės Lizos istorija, kuri, kaip pareiškė šeima, buvo pagrobta ir išprievartauta“.


Rusiškų vokiečių konvento pirmininkas Henrikas Grout portale „Genosse“ paskelbė pranešimą
„Teismo sprendimas dėl moksleivės Lizos neprisideda prie sumažinimo seksualinio nusikalstamumo Vokietijoje.“ Jame rašoma: „2017 birželio 20 Berlyne vis tiktai įvyko garsios „Lizos bylos“ nagrinėjimas. Apie jo sprendimą rašyta aukščiau – 1,9 metų lygtinai.“

„Tuo pačiu patvirtinta, kad istorija su Berlyno mergaite ne feikas ir ne rusiškos propagandos pasaka, kaip tai visus metus buvo bandoma vaizduoti vokiškų MIP, o realybė. Atsirado ir nusikaltėlis, kažkoks 24 metų Ismet, kurio pavardę vokiškos MIP kruopščiai slepia.“

„Neįtikėtinai švelnią bausmę teismo spaudos sekretorius paaiškino laisvanorišku teisiamojo prisipažinimu ir tuo, kad jis anksčiau nebuvo traukiama baudžiamąjam nusikaltimui.“

Henriko Grout žodžiais, teismas buvo uždaras, jame negalėjo dalyvauti MIP ir visuomenės atstovai, Vokietijos MIP ignoravo teismą, juo domėjosi tik Prancūzijos ir Rusijos spauda.

Henrikas Grout nuomone „Sistema, nukreipta slopinti visų vokiečių interesų. Sistema, kur konfliktinėse situacijose, kilančiose tarp vokiečių ir imigrantų, valdžia automatiškai stoja į pastarųjų pusę.“ Jis tęsia: „Kaip valdžiai ir jai tarnaujančioms Vokietijos MIP nesinorėtų pastatyti tašką byloje su vaiku iš rusiškų vokiečių šeimos, apeliuojant į įvykusį teismą, aš skaitau istoriją su Liza, dingusia 11.01.2016 ir atsiradusia po 30 valandų Berlyno gatvėje sumuštą, pusiau išrengtą, be mokyklinės kuprinės, šoko būsenoje, visai neištirta. Teismas išnagrinėjo tik kriminalinės „Lizos bylos“ istorijos pirmą dalį.“

Henrikas Grout sako, kad „plačią visuomenę domina, kas ir kaip tyčiojosi iš mergaitės Lizos būtent tuo metu. Pilnai įmanoma, kad iš jos tyčiojosi ir Ismet, ir figūruojantis kaip jo draugas Oslam ir trečias jų gentainis, kuris „įrodė“ policijai, kad neįtarė Lizą esant nepilnamete. Jeigu mano versija nepagrįsta, tegul tardytojai suranda savo versiją ir paaiškina, kaip „taikiai pernakvojusi“ pas 19 metų Oslaną mergaitė po šios nakvynės šoko būsenoje gatvėje“.

Henrikas Grout nuomone klaidindama vokiečių visuomenę Vokietijos MIP be to formavo ir negatyvią nuomonę apie rusiškus vokiečius, stojusius ginti pedofilų musulmonų išprievartautą mergaitę ir jos šeimą. Ši antirusiška propaganda vyko net valstybiniame lygyje.

Ir jeigu artimieji ir advokatas jau nebeturi jėgų pasiekti pilno aiškumo ir teisingumo šioje byloje, tai dar nereiškia, kad visa rusiškų vokiečių bendruomenė Vokietijoje ir Rusijoje liks jai abejingi, parašė
Henrikas Grout.Šaltinis:


Mano ankstesnės publikacijos šia tema:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą