2017-08-14

Tautų lydymo katilo operatoriai laikinai užsuko juodą kraną. Dabar jie į Europą atveš milijoną arabų


Po laivo Iuventa, priklausančio NVO Jugend Rettet, arešto Lampedūzos uoste, Europos Sąjungos komisaras Dimitris Avramopulos pasakė: „Man gaila, kad kai kurios visuomeninės organizacijos nusprendė nepasirašyti elgesio Kodekso. Mes privalome dirbti kartu tam, kad išardyti prekeivių žmonėmis verslo modelį ir išvengti migrantų mirčių. Tam prašau visas visuomenines organizacijas prisijungti prie iniciatyvos. Kuo bus didesne mūsų bendro darbo apimtis, bus geresni rezultatai“ (1).


Šią savaitę tapome liudininkais, kaip operatyviai globalistai reguliuoją savo migracijos kranus, kaip operatyviai jie stabdo „migrantų taksi“ per Viduržemio jūrą veiklą. Po Briuselio nurodymo, suaktyvino savo veiklą Italijos prokurorai, pasienio apsauga, į „afrikiečių taksi“ ėmė šaudyti Libijos pakrančių apsaugos patruliniai kateriai, kuriuos apginklavo Italija. Viena po kitos sustabdė savo veiklą globalistų finansuojamos ir afrikiečius į Europą vežančios NVO (2, 3, 4): vokiečių Sea-Eye ir SeaFox (pervežė 2016 metais 12000 nelegalų), NVO Save the Children, ikurta Britanijoje, Prancūzijos globalistų įkurta NVO „Gydytojai be sienų“(MSF), prieš dvi savaites, Italijos valdžia konfiskavo laivą Iuventa, priklausantį Vokietijos NVO Jugend Rettet, įtarimu vykdant nelegalią migraciją ir bendradarbiavimu su žmonių kontrabandistais. Italija sugriežtino NVO patekimą į jos uostus vežančias migrantus po Elgesio kodekso, kas nepasirašė negali išlaipinti migrantų Italijoje (5). Šiame kodekse iš 12 punktų yra draudimas įplaukti į Libijos teritorinius vandenis, skaidrus šių NVO finansavimas, draudimas persodinti migrantus į kitus laivus, laivuose turi būti Italijos policijos atstovai.

Praėjusią savaitę Libijos pakrančių apsauga perėmė virš 1000 nelegalių migrantų netoli laivo priklausančio NVO Proactiva, paleido į jų laivą įspėjamą salvę ir palydėjo žodžiais „niekada negrįžkite į mūsų vandenis, nes pašausime“.

SNO Tarptautinės migracijos organizacijos (IOM) duomenimis į Europą per Viduržemio jūrą šiais metai jau atvežta 111000 nelegalių migrantų iš Afrikos, 85% atvyko į Italiją, 2360 paskendo jūroje.

Migracijos srautų kranų sukinėjimo prasmė

Šią savaitę mes tapome liudininkais, kaip globalistai apgalvotai ir labai profesionaliai vykdo Europos tautų genocidą (6 - 7), veždami čia Afrikos ir Azijos gyventojus. Galutinis tikslas „Europos tėvo“ Kudenchovė Kalergi „eurazijos-negroidinės rasės“ kiekybės žmogus, „kiekybės žmogaus“ – žydo tarnas (8). Ar sveiko proto lietuvis, sužinojęs apie šiuos planus, gali būti ne euroskeptikas? Net gyvulių tarpe nėra tokių, kurie savo noru eina į skerdyklą. Tačiau realybė kitokia. Jei žmonėms nuo ryto iki vakaro į galvą kalti melą, jie tampa avių banda, tada ne tik atskirą žmogų, bet ir daršsčiausią, didžiausią ir talentingiausią tautą, pavyzdžiui vokiečių, galima varyti į skerdyklą. Ką mes šiandien ir matome.

Prieš metus rašiau (9): Europos tautų lydymo katilas turi du pagrindinius kranus: kiek pajuodusį – arabišką ir visai juodą – afrikietišką. Jais globalistai modeliuoja, kokios spalvos europietį rasių kryžminimo būdu jie nori sukurti. Kai jie mano, kad būsimas europietis nuo atvykusių arabų netaps pakankamai juodu, tuomet jie atsuka juodą kraną. Rugpjūčio 29 (2016) dieną į Italiją jie atplukdė 6500 afrikiečių, o 30 dieną – 3500, viso tik per dvi dienas – 10000. Tai bent srovė! Nors tyrimai parodė, kad imigracija – labiausiai europiečius jaudinanti problema, bet jų nuomonė ES valdymą uzurpavusiems globalistams nesvarbi, su šia nuomone jie pasišluosto savo antrą galą.


Atvežtiems naujos rasės reproduktoriams ES globalistai leidžia nevaržomai prievartauti europietes, be to juos specialistai treniruoja, kaip šiems per socialinius tinklus geriau prisigretinti prie baltųjų moterų, kurios nuo juodų prievartautojų slapstosi savo butuose, ir atlikti savo paskirtį, reprodukuoti "kiekybės žmogų", antrarūšį vergą, kurio paskirtis tarnauti „kokybės žmogui“ – žydiškam elitui. Tai ne fantazija, tai Europos Sąjungos „tėvo“ Kudenchove Kalergi kūrinio „Praktinis idealizmas“ (1925) esminė idėja.“

Tai, kad nelegalių migrantų vežimas į Europą yra gerai organizuota ir globalistų remiama operacija, kalba tai, kad, pavyzdžiui, migracija į Kanarų salas buvo sėkmingai sustabdyta: visi migrantų laivai buvo tempiami atgal prie Afrikos krantų, o į Kanarų salas prasibrovę afrikiečiai buvo nedelsiant deportuojami. Jau vien šis palyginimas akivaizdžiai parodo, kad migracija iš Afrikos į Italiją yra gerai organizuota operacija. Šio straipsnio autorius ne kartą publikavo duomenis apie organizacijas ir asmenis finansuojančius migrantų perkėlimą į Europą. Viena iš žymiausių personų yra Dž.Sorošas, Rotšildų klano tarnas, minimi ir kiti SNO ir ES veikėjai dirbę Rotšildų Goldmas Sachs banko atsakingais darbuotojais.“

Globalistiniai rasių kryžminimo eksperimentai

Vokietijos finansų ministras Volfgangas Scheuble yra tiesiai pasakęs, kad reikia „pagerinti baltąją rasę“. Todėl nei kiek nenuostabu, kad įvyko masinis moterų išprievartavimas Naujųjų metų naktį Kiolne, kad moterys sistemingai prievartaujamos Vakarų Europoje, o ES valdžia tai slepia nuo visuomenės ir toleruoja, kad į Europą vežamiems imigrantams rengiami specialūs kursai, kaip geriau poruotis su europietėmis.


Renegatas - Europos komisaras Vytenis Andriukaitis 2016 metų vasarą irgi prašneko apie lietuvių tautos vietą užimsiančius „įvairių genetiškų kompozicijų žmones“, apie „didžiulį uždavinį suklijuoti lietuvybę iš įvairių kompozicijų“ (10).


ES „tėvas“ masonas Kudenchove Kalergi, savo veikale „Praktinis idealizmas“ rašė: „Tolimos ateities žmogus bus sumaišyto kraujo. Rasės ir klasės išnyks pasekoje įveikimo erdvės, laiko, prietarų. Būsima eurazijinė-negroidinė rasė, išoriškai panaši į senovės egiptiečių, pakeis tautų įvairovę asmenybių įvairove“. T.y. Europos vystymasis Kudenchove-Kalergi atrodė tokiu būdu: europiečiai susimaišo su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyksta kaip skirtingos nacijos, o jų elitas bus pakeičiamos žydų dvasine vadų kasta.

2016 metais, 176,554 migrantų iš Afrikos išsilaipino Italijoje – aštuonis kartus daugiau negu 2014 metais. 2015 metais buvo 103,792. 2014 metais buvo 66,066. 2013 metais buvo 22,118. Per paskutinius keturis metus 427,000 migrantų atvyko į Italiją. 2017 metais iš Afrikos nuo metų pradžios jau atvyko apie 80000 nelegalių migrantų. Kaip jau buvo minėta, į Europą per Viduržemio jūrą šiais metai jau atvežta 111000 nelegalių migrantų iš Afrikos.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pasakė, kad tarptautinis mafijozis Džordžas Sorošas yra pareiškęs, kad šiais metai į ES atveš 1 milijoną nelegalių migrantų iš Afrikos. ES nieko nedaro, kad sustabdyti šį procesą, užkardyti tarptautinį nusikaltėlį Sorošą ir jo sponsorius.

Dabar mes jau tvirtai galime tvirtinti apie juodosios migracijos organizaciją:

-Už kiekvieną juodą migrantą tarptautinio mafijozio Sorošo NVO moka kontabandininkams po 500 eurų.
-Globalistų finansuojamos NVO bendradarbiauja su prekeiviais žmonėmis.
-Nelegalius migrantus NVO veža iš Libijos teritorinių vandenų ir juos veža ne į artimiausią uostą, kaip numato Tarptautinė jūrų teisė, bet į už 250 kilometrų esančią Italiją.
-ES pasienio tarnyba „Fronteks“ tapo nemokamu nelegalių migrantų taksi į Europą.

Nigerijos diplomato pateikti migracijos skaičiai rodo, kad globalistų skelbiama statistika yra melas. Jis pranešė, kad 2016 metais į Europą atvyko 602000 nigeriečiai (11).

Afrikos kardinolas Vatikane Peter Turkson pasakė (12), kad senai laikas „uždaryti kraną“ Afrikos migracijos į Europą. Turkson pasakė žurnalistams, atėjo laikas „Išjungti kraną“ Afrikos migracijos ir vietoj to susikoncentruoti į migrantų kilmės šalis. „Tai kaip vanduo teka iš atviro krano“, - pasakė jis. „To nepakanka, kad išdžiovinti jį, jūs turite išjungti jį“, - papildė jis, pažymėjęs, kad dauguma Afrikos valstybių nėra karo veiksmų zonomis, iš kurių gyventojai turi būtinai bėgti. „Mano požiūriu, mes galime tai pakeisti, kad išlaikyti jaunus žmones ten, kur jie gyvena“. Jo nuomone reikia kovoti su migracijos priežastimis, vystyti Afrikos valstybes. Štai šito ES ir nenori.Tiesiog stebina, kaip operatyviai globalistai vykdo niger krano išjungimą

Šią savaitę tapome liudininkais, kaip operatyviai globalistai reguliuoją savo migracijos kranus, kaip operatyviai jie stabdo „migrantų taksi“ per Viduržemio jūrą veiklą. Po Briuselio nurodymo, apie ką minėjau aukščiau, suaktyvino savo veiklą Italijos prokurorai, pasienio apsauga, į „afrikiečių taksi“ ėmė šaudyti Libijos pakrančių apsaugos patruliniai kateriai, kuriuos apginklavo Italija. Šiam šaudymui pritarė Austrija, bet Europos tarptautinį jaunimo judėjimą „Identitarian“, kuris kovoja už Europos identiteto išsaugojimą ir trukdo vykdyti žmonių kontrabandą iš Afrikos, vidaus reikalų ministras Volfgangas Sobotka išvadino „ultranacionalistais“ (13). Savo tautos ir šalies patriotas globalistams yra pats baisiausias priešas, baisesnis už bet kokius teroristus ir prekeivius žmonėmis!

Tuojau globalistai atsuks arabišką kraną

ES-Turkijos readmisijos sutartis numato, kad į ES lėktuvais iš Turkijos bus pervežta 0,5 milijono arabų iš Sirijos ir Irako, kurie yra pabėgėlių stovyklose Turkijoje. Už tai Turkijai bus dar sumokėta 6 milijardai eurų. Tuo tarpu, iš Europos iškraustyti nelegalius migrantus nėra jokių šansų, apie tai šią savaitę pasakė Bavarijos premjeras Horstas Zeehoferis (14). Taigi, 0,5 milijonai yra planinis atvežimas, o kiek dar bus įsileista talkinant Dž. Sorošo NVO, žino tik pats Sorošas - „kokybės žmogaus“ etalonas, o jis teigia, kad atveš milijoną afrikiečių. Jis žino ką kalba ir žino, kokį planą vykdo: iš europiečių padaryti afro-eurazijinės rasės hibridą-“kiekybės žmogų“, „kokybės“ žmonių tarną.Ctuojami šaltiniai:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą