2017-08-21

ES – teroro zona


Nėra dienos, kad Šengeno zonoje nebūtų teroro atakos prieš jos gyventojus. Ši diena ne išimtis: teroro aktas Marselyje, kur vienas žmogus žuvo, po to, kai valandos bėgyje sunkvežimis užvažiavo ant dviejų autobusų stotelių. Tai įvyko šiandien, tarp 8.30 ir 9.30, 13-oje Marselio prefektūroje. Viso per šiuos metus jau įvyko 32 islamo teroristų išpuoliai prieš europiečius Šengeno zonoje.

Barselonos teroristas, vairavęs furgoną, kurio užmušė 13 žmonių ir virš 100 sužeidė, ir kaip spėja Ispanijos policija, pabėgo per atviras Šengeno zonos sienas. Vakare pranešta, kad jis buvo šiandien dieną nušautas, surengus pasalą 30 km. nuo Barselonos.

Global-liberastinė ES valdžia daugumą teroro aktų siekia nutylėti, nuslėpti teroristų neeuropietišką kilmę, paaiškinti, kad nusikaltėlis – psichinis ligonis. Barselonoje ir kitur, kur žūsta dešimtys, o suluošinama šimtai, nutylėti nebeįmonoma. Tada ant šaligatvių piešiama spalvotomis kreidelėmis, deginamos žvakutės, sakomos tuščios kalbos.


Prieš krikščionišką Europą vyksta islamo karas, o centrinė ES figūra -Vokietijos kanclerė, faktiškai yra tiktoji šio teroro organizatorė, kuri nei kiek nesigaili to, ką ji padarė, atverdama islamo teroristams Europos sienas. Apie tai ji pasakė priešrinkiminės kompanijos metu.

Nežiūrint į terorą ir masinius išprievartavimus, Merkel ir toliau pasisako už atviras Vokietijos sienas

Priešrinkiminės kompanijos metu, paklausta ar ji darytų kitaip, jei susidurtų su 2015 metų situacija ji pasakė: „aš vis galvoju, kad mano sprendimas buvo teisingas“.


Kas atsitiko su Europos specialiosiomis tarnybomis, kad jos nusigyveno iki tokių žemumų, kad terorą ėmė vadinti „norma“?

Švedijos valstybės saugumo vadovas Andersas Turnbergas po rugsėjo 18 dienos teroro aktų Barselonoje,pasakė: „Europos specialiosios tarnybos susidūrė su terorizmo iššūkiu“, kurį jis pavadino „nauju normalumu“!

Mano įsitikinimu, tai visiška beprotystė ir reiškia vieną: valstybė nepajėgia užtikrinti pagrindinės savo funkcijos, užtikrinti savo piliečių saugumo. Bet ar ne toks ir yra globalistų tikslas – sunaikinti valstybes.

Europa finansiškai nepajėgi užtikrinti vidaus saugumo, kai valstybių viduje vyksta krikščioniško pasaulio karas su invaziniu islamu.

Vokietija iki 2020 metų planuoja saugumui skirti 2,1 milijardus eurų. Specialistai teigia, kad šių pinigų nepakanka. Apie tai kalba spec.tarnybos, vyriausybės nariai. Panaši padėtis Prancūzijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Sunkiausioje padėtyje yra Belgija, kuri yra suskaldyta į valonišką ir flamandišką dalis. Susitvarkyti su grįžtančiais iš Artimųjų rytų džihadistais čia neturi nei finansinių išteklių, nei reikiamų kadrų.

Izraelio specialiųjų tarnybų ekspertas Jakovas Kedmi yra ne kartą sakęs, kad jokios šiuolaikinės priemonės neužtikrins saugumo, jei jos neturės agentūros, infiltruotos į teroristų grupes. To būtent ir nėra skaitlingose Vakarų Europos ir Švedijos islamiškose No-Go zonose, Todėl šis karas yra apriori pralaimėtas.

Dar viena ES problema – labai žemas koordinacijos tarp atskirų šalių specialiųjų tarnybų.

Dar 2016 metų kovo mėnesį, po teroro aktų Briuselyje buvęs ilgametis Izraelio specialiosios tarnybos NATIV šefas J.Kedmi sakė, kad „atsiradimas teroristinių organizacijų Europoje, kurios siaučia Artimuose Rytuose, — tai tik laiko klausimas. Jie nerimtai sureagavo, kad šimtai išeivių iš Europos įsilieja į teroristines organizacijas“ ir „Jeigu vadinti daiktus savais vardais — tai nusikalstamas nerūpestingumas.“

„Teroristai nuosekliai siekia savo tikslų – pirmiausiai destabilizuoti situaciją, pasėti baimę, pasėti paniką tarp gyventojų, o tada siekti ir rimtesnių tikslų.“

Ką Jakovo Kedmi nuomone turi daryti specialiosios tarnybos:

Pirma, kontroliuoti visas potencialiai pavojingas gyventojų grupes, tarp kurių yra teroristai. Reikia kontroliuoti rajonus, kur jie gyvena, kontroliuoti visas transporto priemones.

Antra, labai greitai ir kiek galima efektyviau kontroliuoti visas ryšių priemones, kuriomis gali naudotis teroristai.

Trečia, sustiprinti stebėjimą, ženkliai padidinti teisėsaugos ir saugumo tarnybų darbuotojų skaičių, ir ženklai sustiprinti agentūrinį darbą tarp potencialių teroristų“.

Kedmi žodžiais, reikia stiprinti žvalgybos darbą, kad užkardyti teroristinę veiklą. Sunkiausia susekti potencialius teroristus ir čia be tarptautinio bendradarbiavimo negalima apsieiti, ypač Europoje, kur teroristai laisvai iš Belgijos vyksta į Prancūziją, o iš ten į Olandiją.

Barsenos teroro aktai parodė, kad net žinodamos apie rengiamą teroro aktą Ispanijos specialiosios tarnybos nepajėgė jo užkardyti, o jam įvykus, nesugebėjo likviduoti žmones traiškiusio teroristo, leido jam pabėgti. Ši tragedija įrodo visišką ES neįgalumą.


Mano giliu įsitikinimu, ES vadovai yra nusikaltėliai, kuriuos reikia areštuoti ir teisti už piktybinį savo pareigų nevykdymą, už tai, kad jie rizikuoja 500 milijonus ES gyventojų gyvybėmis.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą