2017-08-23

Lenkijos migracijos politiką po Barselonos teroro aktų. Lenkija sako „ne“ musulmonų migrantų priėminui


Teroro aktai Europoje įtikino Varšuvą, kad atsisakydama priimti imigrantus ji elgiasi teisingai, pasakė Lenkijos Nacionalinio saugumo biuro šefas Pavel Soloch, rašo austrų Krone.

Lenkijos televizijos eteryje jis pasakė (Krone cituoja RIA novosti): „Iš paskutinių teroro aktų mes įsitikiname, kad ten, kur yra didelis musulmonų susitelkimas, kurie labai silpnai integruojasi – o Katalonijoje apie milijoną musulmonų – tai yra natūrali bazė teroristams“. Vien tik Cambrilse, kur sprogo sprogmenis gaminusi laboratorija ir buvo sušaudyti teroristai po teroro akto, gyvena beveik pusė milijono musulmonų.


Rytų Europos valstybės boikotuoja Briuselio nurodymą paskirstyti 160000 migrantų. Per pastaruosius du metus Lenkija ir Vengrija nepriėmė nei vieno žmogaus, o Čekija - 15.

Kova su migrantais vyksta visos Europos frontuose.

Italija, labiausiai nukentėjusi nuo afrikiečių antplūdžio, atėmė iš Afrikos migrantų teisę teikti apeliaciją dėl prieglobsčio nesuteikimo. Prancūzija susiaurino sąrašą šalių į kurias grąžinti migrantus yra pavojinga. Tik ar ne vėlai?

Faktai? Ria rašoma, kad trečdalis Prancūzijos piliečių gimė užsienyje arba turi migrantus tėvus. Plius prie to. Šalyje vien tik registruotų 12 milijonų migrantų – tai daugiausiai išeiviai iš buvusių Prancūzijos kolonijų. Jie gauna padorias pašalpas, medicinos draudimą, nemokama pravažiavimą visuomeniniu transportu. Migrantei, pagimdžiusiai vaiką, moka tokią pačią pašalpą, kaip bet kuriai prancūzei.

Toiau-gražiau. Ne taip senai Prancūzijos teismas, kuriame tris arabų kilmės prancūzus kaltino rasizmu baltųjų atžvilgiu. Jie sumušė paryžietį, pravardžiuodami jį „susmirdusiu prancūzu“, „purvinu baltuoju“. Jau yra terminas - „antibaltasis pasizmas“. Jį gerai žino Senojo pasaulio aborigenai.

Kitas pavyzdys iš Belgijos. Ten islamo radikalizmas pasiekė jau ir vaikų darželius, kur musulmonai vaikai grasina belgams „netikėliams“ ir vadina juos „kiaulėmis“.

Rytų europiečiai mažiau užkrėsti „tolerancijos“ idėjomis ir svetimų nenori įsileisti. Svetimų niekur nemėgsta, juo labiau tų, su kuriais teks dalintis duona ir pastoge, be to tokių, kurie kėsinasi į šeimininkų tradicijas ir religijos simbolius.

Tai net supranta liberal-globalistinis Merkel režimas Vokietijoje, kuris prieš rinkimus aiškiai sugriežtino migracinę politiką. Pagal apklausas 80% vokiečių pasisako prieš Berlyno migracinę politiką.

Lenkijos saugumo šefo Solocho pareiškime nieko originalaus. Veltėdžiai niekam nereikalingi, juo labiau kitataučiai. Briuselio Grasinimai? Nusispjauti! Briuselis toli, o savi, Lenkijos piliečiai – greta. O jie pilnai palaiko savo valdžios migracinę politiką ir tai užtikrina būsimas šios valdžios pergales.

Dar 2016 metų pradžioje Lenkijos premjerė Beata Szydlo po teroro Briuselyje sustabdė migrantų priėmimą. Ji pasakė: „Aš nematau jokios galimybės jų priimti Lenkijoje“. Prieš tai Lenkija buvo įsipareigojusi priimti 7500 pabėgėlių.


Lenkija: priimsime tik išeivius iš Rytų Europos

Lenkijai įstojus į ES, iš jos išvyko 2 milijonai lenkų. Imigracijos politiką Lenkija numato spręsti Lenko kortos pagalba. Lenko kortos turėtojai gauna teisę dirbti ir mokytis Lenkijoje, o po metų jie įgyja nuolatinę teisę gyventi šalyje ir perspektyvoje gauti šios šalies pilietybę, rašoma Krone.

Austrai ir vokiečiai labai pergyvena dėl to, kad ukrainiečiai ir baltarusiai su „Lenko kortomis“ atvyks dirbti į jų šalis, nors tuo pačiu metu jie rėkia, kad jiems trūksta kvalifikuotų darbininkų, todėl jie tuo „kvalifikuotus darbuotojus“ įsileidžia iš Afrikos ir Azijos! Šlykštesnio jų elitų melo ir veidmainystės neįmanoma sugalvoti.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą