2017-08-09

Rusų tautos garbę stojo ginti Kadyrovas


Kitataučių pasityčiojimas iš titulinės rusų tautos Rusijoje pasiekė epogėjų. Trečiajame Chazarų kaganate, taip kartais vadinama Jelcino-Putino Rusija, rusai tapo telešou, spektaklių, satyrų, kino filmų pasityčiojimo objektu.
Rusijos caro nuvertimo nuo sosto ir tolesnės caro šeimos egzekucijos metinių (1917-2017) proga žydų tautybės režisierius Aleksejus Učitel sukūrė filmą "Matilda". Apie ruošiamą šio filmo premjerą rusiškoje spaudoje rašoma:

„Filmas „Matilda“ – sąmoninga šventvagystė ir išsityčiojimas iš tikinčiųjų jausmų, jis nukreiptas kurstyti nesantaiką tarp nacijų ir religijų. Suprantama, nėra prasmės aiškinti filmo kūrėjams, kodėl negalima tyčiotis iš krikščioniškų šventenybių, įžeidinėti vardus, kuriuos garbina stačiatikiai...“ - parašė Rusijos dūmos narė Natalija Poklonskaja, buvusi Krymo vyriausioji prokurorė.Eduardas Hodos šį filmą vadina šventvagyste ir mano, kad nepaisant daugybės jo kūrimui išleistų biudžeto milijonų, šio filmo negalima rodyti. Jo nuomone, tai provokacija.

Hodos pasakoja ir apie kitas panašias provokacijas, kurias organizavo Chabad Liubavič, ir kam tai daroma.Šiais metais sukanka 100 metų nuo Spalio bolševikinio perversmo Rusijoje. Šis perversmas atnešė išsivadavimą lietuvių, latvių, estų, suomių tautoms. Rusams gi, šis perversmas buvo pilietinio karo, bolševikinio teroro ir dešimčių milijonų rusų žudynių pradžia. Pirmu smuiku šioje bolševikinėje bakchanalijoje grojo žydai, kurie tarp revoliucinių komisarų sudarė absoliučią daugumą. Žydų tautybės komisarai surengė ir Rusijos caro Nikolajaus II egzekuciją.

Žydiškas V.Putino (Šalomovo)D.Medvedevo (Mendel) režimas pritarė šio filmo rodymui.

Čečėnijos vadovas Ramzanas Kadyrovas paprašė kultūros ministro uždrausti rodyti filmą „Matilda“ Čečėnijoje

Kadyrovas rašo: „Dešimtys tūkstančių įvairių konfesijų žmonių prašo neleisti viešo filmo rodymo Rusijos Federacijoje ryšium su tuo, nes vertina jį kaip sąmoningą pasityčiojimą iš tikinčiųjų jausmų, įžeidimą jų religinių jausmų ir pažeminimą žmogiško orumo, o taip pat išniekinimą šventovių ir daugelį amžių trunkančios Rusijos tautų istorijos. Pirmojo pasaulinio karo metais nemirtingais žygdarbiais įsiamžino Kaukazo raitelių divizija – „Laukinė divizija“, viena iš patikimų kariuomenės dalinių ir rusiškos armijos pasididžiavimas“. Divizijos sudėtyje buvo gyventojai Šiaurės Kaukazo ir Užkaukazės, musulmonai, laisvanoriškai prisiekę Valdovui Nikolajui antrajam ir įsipareigojusių ginti Rusijos Imperiją nuo priešų savo gyvybės kaina. Iki savo egzistavimo pabaigos divizija liko ištikima carui ir caro armijai.“

R.Kadyrovas rašo: „Kad gyventi garbingai, reikia prisiminti savo istoriją, didžiuotis ir gerbti tuos, kas kovėsi už mus. Ši atmintis šventa ir dėkinga. Mes, nugalėtojų ainiai, turime ne tik šventai saugoti atminimą apie Tėvynės gynėjus, bet ir auklėti jaunąją kartą pagarbos savo istorijai dvasia.

Dagestano vadovas Anatolijus Karibovas irgi kreipėsi į Kultūros ministrą, prašydama nerodyti šio filmo jų respublikoje.

Rusijos valstybės dūmos narė Natalija Poklonskaja informavo, kad kultūros ministrui parašė laiškus eilės regionų vadovai, kurie prašė uždrausti rodyti šį filmą jų regionuose.

Mano ankstesnės publikacijos filmo „Matilda“ tema:

http://lebionka.blogspot.lt/2017/07/dvi-ritualines-zmogzudystes.html

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą