2017-08-21

JAV yra Europos okupacijos migrantais sponsorius. Epizodas 2 iš ciklo „2015 metai: Kada į Europą atėjo juodoji mirtis“


Nelegalūs imigrantai iš Artimųjų Rytų 2015 metais neliko Graikijoje ar Vengrijoje, nes skaitė šias šalis ubagėmis. Perėję numatytą maršruto atkarpą, jie periodiškai gaudavo pinigines perlaidas iš JAV labdaros organizacijų.

KP speciali korespondentė Darja Aslamova atsakė radijo „KP“ eteryje į tris „naivius klausimus“ apie bėglių srautą, užtvindžiusį ES valstybes (ES).

Pirmiausia atsakykime į klausimą: kodėl migrantams iš Artimųjų Rytų neįdomi Vengrija, Graikija, Serbija? Kodėl jie nenori ten likti?


O todėl, kad jie šias šalis jie laiko visiškomis ubagėmis! Jie šokiruoti tuo, jie nesitikėjo pamatyti, kad žmonės Europoje gyvena taip skurdžiai. Todėl kad Sirija ir Irakas iki karo gyveno žymiai geriau, negu dabar gyvena Serbija ir Makedonija. Ir jau tuo labiau – negu Graikija, kuri šiandien, viską taupo. Ir migrantams kyla klausimas: ką čia iš viso veikti? Serbija, pavyzdžiui, buvo pasirengusi suteikti ir leidimą gyventi, ir teisę į prieglaudą, bet išdavė tiktai 14 žmonių, nes daugiau niekas nesikreipė. Nenorėjo migrantai ten pasilikti. Jie nori tiesiai į Vokietiją, kur geros bedarbių pašalpos.

Kas jiems tiekia pinigus?

Dabartiniai bėgliai – turtingi žmonės! Nes leisti sau tokį brangų pervažiavimą gali ne kiekvienas. Iš kur ima pinigus? Kaip aiškėja, jiems padeda labai daug amerikietiškų labdaringų organizacijų. Kas įdomu, mes atkreipėme dėmesį: kiekvieną rytą prie bankų išsirikiuoja kolosalios migrantų eilės, jie gauna pinigus kiekviename mieste, į kurį jie atvažiuoja. Ir Belgrade, ir Budapešte, ir Atėnuose, – reiškia, jiems šiuos pinigus kažkas persiunčia, per visą jų kelionę. Klausimas – kas? Iš dalies, kaip išaiškėja, tai amerikiečiai. Tai yra, čia visiškai aiški strategija, JAV nekalba apie tai garsiai, bet iš visko išeina, kad jie suinteresuoti bėglių srautu į Europą, ne pas save į Ameriką, o būtent – į Europą.

Ir labai keista, kad tiek žmonių vienu ir tuo pačiu momentu staiga puolė į Europą iš Afrikos, Sirijos, Irako. Vadinasi, jiems pažadėjo aukso kalnus, laimę… Pavyzdžiui, tėvas šio nelaimingo paskendusio trijų metų berniuko Alano Kurdi, kurio fotografija apskriejo visą pasaulį, kiek aš žinau, ruošėsi į Europą, kad įsistatytų naujus dantis, bet jis nenupirko savo vaikui gelbėjimo liemenės, kuri kainuoja centus…

Kodėl jie ėmė plūsti būtent dabar ir šituo maršrutu?

Kodėl migrantai puolė staiga būtent per Vengriją? Dėl labai paprastos priežasties. Bendrai, iki tol buvo trys srovės. Dar prieš dešimt metų aš rašiau apie migrantus, gyvenančius Prancūzijoje, Marselis jau tada buvo trečdaliu arabiškas. Afrikietiška migracija visada ėjo galingu srautu per Gibraltarą. Antras srautas – per Libiją. Iki tol, kol Libijoje prasidėjo karas, ši šalis sulaikė migrantų srautą. Ir tarp kitko, pati priglaudė daug bėglių iš kitų Afrikos šalių. Bet toliau – į Europą stengėsi jų neleisti. O paskui,po NATO bombardavimų, ir pati Libija virto košmaru. Ir visi šie migrantai plūstelėjo per Viduržemio jūrą į Europą. Ir pradėjo skęsti. Tai tapo pavojinga. Ir štai kažkas labai protingas ir mokantis apskaičiuoti (ne veltui migrantai gauna pinigus pastoviai) atidarė naują maršrutą – per Turkiją į Graikiją, Serbiją, Vengriją ir toliau – į Vokietiją. Susikaupė milžiniška žmonių masė, pirmoji — tai irakiečių masė, kada atsirado ISIL, žmonės nuo jos žvėriškumo ir ėmė bėgti. Antra masė – žmonės ėmė bėgti iš Sirijos, irgi nuo ISIL. Vien tik Libane, kur 4 milijonai gyventojų, 2 milijonai bėglių – iš Sirijos, gyvenančių siaubingomis sąlygomis. Štai visa ši susikaupusi masė pradėjo spausti Turkiją, ir Turkija pradėjo juos išstūminėti. O kur? Tiktai į Graikiją, Ten sėdai į valtį ir po kelių valandų – tu graikiškose salose.

Ir dabar visos šios aplinkybės susideda į bendrą paveikslą. Tampa aišku, kad tai su Turkijos ir labdaringų JAV organizacijų pagalba vykdomas Europos okupacijos planas.


Mano skelbta rugsėjo 9, 2015. Šauksmas

Štraipsnių ciklo „2015 metai: Kada į Europą atėjo juodoji mirtis“ pradžia, 1 epizodas.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą