2021-06-07

Anton Blagin. Kaip laikraščio "Pravda" karo korespondentas Borisas Polevojus 1945 m. tapo melagingu Holokausto liudininku...

 


Vertimo šaltinis:https://cont.ws/@antonblagin/1997495

Žydų kilmės sovietų prozininkas Borisas Polevojus (tikroji pavardė Kampovas; gyvenimo metai: 1908-1981), knygos "Apysaka apie tikrą žmogų" autorius, Antrojo pasaulinio karo metais buvo laikraščio "Proletarskaja pravda" karo korespondentas, o 1941 m. spalio pabaigoje - "Pravdos" korespondentas.

1945 m. sausį Borisas Polevojus buvo priskirtas prie Pirmojo Ukrainos fronto, kuris, be kita ko, tų pačių metų sausio 27 d. išlaisvino iš nacių nelaisvės Aušvico-Birkenau stovyklos kalinius.Rašydamas ataskaitą politinei vadovybei Polevojus stengėsi kuo geriau išnaudoti savo rašytojo talentą, kad aprašytų Aušvico baisumus, kurių jis nebuvo liudininkas. Visų pirma 1945 m. sausio 29 d. Pirmojo Ukrainos fronto politinės organizacijos viršininkas generolas majoras Jasečkinas iš "Pravdos" karinio korespondento B. Polevojaus gavo tokį dokumentą (jį Gynybos ministerija išslaptino visai neseniai, minint 70-ąsias Aušvico išlaisvinimo metines):


Šaltinis:https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12006359%40egNews

Atkreipkite dėmesį į B. Polevojaus žodžius, kuriais jis savo "Ataskaitinėje pažymoje" aprašė didžiausią Aušvico krematoriumą, pažodžiui - "mirties konvejerį" (esą pastatytą nacių 1942 m.): "Tai buvo ilgas, beveik pusės kilometro ilgio pastatas, kurio gale buvo kalnakasių krosnys, ...nuo krosnių į šiaurę ėjo išilginis pastatas su metalinėmis grindimis... Šį pastatą kartu su krosnimis po Maidano proceso sunaikino vokiečiai, ir toje vietoje galima pamatyti tik jo liekanas.""Beveik pusės kilometro ilgio pastate", kuris, anot Polevojaus, tarnavo kaip "mirties konvejeris", vienu metu turėjo tilpti daugybė tūkstančių žmonių. Jei naciai nuo 1942 m. Aušvice žmones naikino tokiomis didelėmis partijomis, tai tikrai buvo mirties stovykla, kurioje Antrojo pasaulinio karo metais nužudytųjų ir sudegintųjų skaičius turėjo būti skaičiuojamas milijonais...

Tačiau pažiūrėkite, kas atsitinka. "Boriso Pollevojaus ataskaitoje" minimas "Majdano procesas" vyko Lenkijos Liublino mieste nuo 1944 m. lapkričio 27 d. iki 1944 m. gruodžio 2 d. Tai buvo kitos, taip pat okupuotoje Lenkijoje esančios Majdaneko koncentracijos stovyklos pareigūnų teismas. Pasak B. Polevojaus, būtent po šio teismo proceso naciai sunaikino milžinišką Aušvico krematoriumą, kuriame buvo sudeginti milijonai žmonių, kad paslėptų savo baisių nusikaltimų pėdsakus. Iki tol, nuo 1942 m. vidurio iki 1944 m. gruodžio 2 d. imtinai (t. y. daugiau nei dvejus metus iš eilės), šis "mirties konvejeris", pasak Polevojaus, savo funkciją vykdė puikiai...

"Pravdos" karinis korespondentas Polevojus apie šį neegzistuojantį "mirties konvejerį" telegrafavo ir savo laikraščio vadovybei. 1945 m. vasario 2 d. numeryje "Pravda" išspausdino jo pranešimo pagrindu parengtą straipsnį "Mirties kombinatas Aušvice":


Šaltinis: laikraštis "Pravda", 1945 m. vasario 2 d. numeris, p. 3.

Atkreipkite dėmesį į Polevojaus žodžius: "Tai buvo didžiulis kombinatas, turintis savo padalinius, kurių kiekviena turėjo savo tikslą. Vienoje iš jų kaliniai buvo rūšiuojami: jie buvo skirstomi į tuos, kurie dar gali dirbti prieš mirtį, ir į senus, vaikus ir ligonius, kurie buvo nuteisti nedelsiant sunaikinti..."


Taigi susipažinome su tuo, ką "Pravdos" specialusis korespondentas Borisas Polevojus 1945 m. sausį-vasarį pasakojo visai Sovietų Sąjungai, o štai kas iš tikrųjų įvyko ir ką matome savo akimis, remdamiesi nuotraukomis, kurias pirmosiomis Aušvico išvadavimo dienomis padarė Pirmojo Ukrainos fronto kariai: 

 


Aušvice buvo daug nedarbingo amžiaus vaikų ir, sprendžiant iš jų išvaizdos, jie nepatyrė ilgalaikio bado. Išlaisvinimo metu jie neatrodė išsekę.


Taip, jie buvo nacių koncentracijos stovyklos kaliniai, taip, jie patyrė nelaisvę, nepriteklių ir kančias, bet jei jie 1945 m. sausio 27-28 d. pasirodė prieš kamerų objektyvus, ir dar su vaikiškais kalinių drabužiais, tai paneigia Boriso Polevojaus teiginį, kad "vaikai, atvykę į Aušvicą, buvo nuteisti nedelsiant sunaikinti...". Žurnalistas, juo labiau karo korespondentas, privalėjo būti atsakingas už kiekvieną savo reportažo žodį...

Štai dar vienas melagingas Boriso Polevojaus liudijimas: "Mačiau tūkstančius Aušvico kankinių - žmonių, išsekusių taip, kad jie svyravo kaip šešėliai vėjyje..."

Boriso Polevojaus melą dar kartą demaskuoja 1945 m. sausio 27 d. Aušvice darytos nuotraukos: jis negalėjo matyti tūkstančių išsekusių žmonių! 

Žinoma, Aušvice taip pat buvo išsekusių ir labai išsekusių kalinių. Tai buvo tie, kurie dėl pavojingų infekcinių ligų atsidūrė tarp gyvybės ir mirties. Kai jie mirė, jų kūnai iš karto buvo nugabenti į krematoriumą... Tam tikslui buvo pastatyti Aušvico krematoriumai...

Pagrindinė Aušvico kalinių masė išlaisvinimo metu atrodė taip:


Be to, istorikai teigia, kad: "Kai Aušvicas buvo išvaduotas, jame buvo 7500 kalinių, daugiausia vaikų ir neįgaliųjų..." Suaugusius darbingus kalinius naciai greičiausiai išvežė į Vokietiją.

Kaip atrodė suaugę (neįgalūs) Aušvico kaliniai, galime spręsti iš dviejų aukščiau pateiktų nuotraukų, o apie Aušvice laikytų vaikų fizinę būklę jau žinome. Daugeliu atvejų ji buvo patenkinama. Išlaisvinti vaikai neatrodė kaip vėjyje siūbuojantys šešėliai.

Dabar sunku pasakyti, ko tikėjosi karinis korespondentas B. Polevojus, kurdamas šią dezinformaciją apie Aušvico "mirties fabriką".  Tikriausiai jis manė, kad niekas niekada neatskleis jo melo ir net nebandys to padaryti, nes iš karto pasakė, kad po 1944 m. gruodžio įvykių "naciai stengėsi paslėpti savo baisiausių nusikaltimų pėdsakus, jie sunaikino "mirties kombinatą", ir tada, jei neliko jokių pėdsakų, apie kokius faktus, išskyrus žmonių parodymus (ar melagingus parodymus?!), galėtume kalbėti?! 

Tačiau, kaip paaiškėjo, B.Polevojus taip manė veltui! Kurdamas savo melą jis nežinojo, kad 1944 m. virš Aušvico skraidė britų šnipinėjimo lėktuvai ir darė koncentracijos stovyklos nuotraukas iš oro. Jų darytos nuotraukos, žinoma, kurį laiką buvo įslaptintos, bet po kelerių metų slaptumo žyma buvo panaikinta (kaip ir B. Polevojaus "memorandumo" atveju), ir jos tapo viešai prieinamos. O dabar, atsiradus internetui, kiekvienas gali išstudijuoti šias aerofotonuotraukas ir įsitikinti, kad Aušvico teritorijoje niekada nebuvo "beveik pusės kilometro ilgio" pastato, kuris būtų veikęs kaip "mirties konvejeris", todėl "Pravdos" karinis korespondentas Borisas Polevojus (Kampovas) 1945 m. sausio 29 d. veikė kaip melagingas Holokausto liudytojas!

Ši Aušvico aeronuotrauka daryta 1944 m. rugpjūčio 23 d., kai, Boriso Polevojaus žodžiais tariant, "mirties konvejeris" dirbo visu pajėgumu ir vienu metu buvo sunaikinta 2000 žmonių. Kur yra šis beveik pusės kilometro ilgio pastatas!

Citata iš B. Polevojaus straipsnio "Aušvico dūmai", parašyto 1946 m. balandžio 15 d.: "Kai mūsų lėktuvai vis dar skraidė virš didžiulės koncentracijos stovyklos, rinkdamiesi nusileidimo vietą, prisimenu, kad iš trijų žemų kvadratinių vamzdžių, apgaubusių stovyklos teritoriją, veržėsi sunkūs rudi dūmai...  Tūkstančiai žmonių keistais dryžuotais drabužiais bėgo į mus iš visų pusių. Jie klupo, krito, šokinėjo ir vėl bėgo, dūsavo, mojavo rankomis, juokėsi ir verkė vienu metu. Iš jų, šių Aušvico kankinių, kuriuos nuo mirties išgelbėjo Raudonoji armija, sužinojome, kokie dūmai tvyrojo virš stovyklos, apgaubdami apylinkes ir pripildydami mūsų krūtines sunkios smarvės. Raudonosios armijos smūgis šioje vietoje buvo toks galingas, kad gausūs stovyklos esesininkai ryte pabėgo, paskubomis spėję susprogdinti dujų kameras ir kai kurias krosnis, tačiau kai kurie iš jų liko gyvi ir, sukrauti su kalnais lavonų, toliau rūkė, savo dūmais nuodydami orą..."

Reikia turėti tiesiog liguistą vaizduotę ir nedraugauti su protu, kad galėtum parašyti tai, ką B. Polevojaus tekste paryškintu šriftu paryškinau. Krematoriumai, kurie iš tikrųjų veikė Aušvice (jų buvo keletas, o krosnys buvo skirtos vienam lavonui įdėti į krosnį), daugiausia buvo skirti deginti nuo infekcinių ligų, pavyzdžiui, vidurių šiltinės, mirusių žmonių kūnams. Ir tik didelis melagis galėtų juos apibūdinti kaip "sukrautus kalnais lavonų". 


Dar vienas įdomus istorijos posūkis:

Informacija iš Vikipedijos: "1946 m. balandžio 15 d. B. Polevojus matė, kaip Niurnbergo tribunolas apklausė Aušvico vyriausiąjį nacių egzekucijos vykdytoją, buvusį komendantą Rudolfą Huesą. Polevojus papasakojo šios apklausos detales straipsnyje, pavadintame "Aušvico dūmai", parašytame "Sovinformbiuro" redakcijai tą pačią 1946 m. balandžio dieną..." Šaltinis: https://ru.wikipedia.org/wiki/...

Kitaip tariant, čia pranešama, kad "Pravdos" karo korespondentas B. Polevojus, kuris 1945 m. sausio 29 d. kalbėjo kaip melagingas Holokausto liudytojas, buvo komandiruotas į Niurnbergą dalyvauti 1946 m. balandžio 15 d. vykusioje labai svarbioje pirmojo Aušvico komendanto Rudolfo Huesso apklausoje. Hesas stovyklos komendantu buvo nuo 1940 m. gegužės 1 d. iki 1943 m. gruodžio 1 d. Nuo jo prisipažinimo priklausė, ar pralaimėję vokiečiai, visi Vokietijos piliečiai, netrukus sumokės žydams piniginę kompensaciją už vadinamąjį Holokaustą.

Santrauka: "Senovės graikų kilmės žodis "holokaustas" iš pradžių turėjo siaurą religinę "deginamosios aukos" reikšmę, tačiau XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje žydų rašytojai pradėjo jį taikyti žydams, todėl bet kokia masinio jų išnaikinimo grėsmė buvo paskelbta holokaustu." Štai ryškiausias to pavyzdys iš dar 1919 m.: JAV senatoriaus Martino Glino straipsnis "Žydų nukryžiavimas turi būti sustabdytas!".1919 m. Martinas Glinnas 7 kartus pavartojo klišę "šeši milijonai", kalbėdamas apie žydus, kurių gyvybei, jo manymu, tuo metu grėsė pavojus, o kartą savo tekste pavartojo terminą "holokaustas", susiedamas jį su skaičiumi "šeši milijonai aukų".

Todėl, kad buvęs Aušvico komendantas Rudolfas Hesas (Rudolf Hoess) per apklausą paliudytų, jog Antrojo pasaulinio karo metais, 1939-1945 m., naciai tikrai vykdė holokaustą prieš žydus, prieš jį buvo panaudotos visos įmanomos spaudimo priemonės, įskaitant subtilius kankinimus. 

Ši R. Heso su mėlynėmis ant veido nuotrauka buvo padaryta po to, kai 1946 m. balandžio pradžioje Didžiosios Britanijos atstovai jį reguliariai tardė vienutėje:


1946 m. balandžio 15 d. rytą įvyko netikėtas įvykis. Rudolfas Hesas Tarptautiniame kariniame tribunole pasirodė ne kaip kaltinamasis, o kaip liudytojas, nors vėliau vis tiek buvo teisiamas kaip kaltinamasis karo nusikaltimais ir, be kitų aukšto rango nacių, buvo pakartas. Tačiau 1946 m. balandžio 15 d. jis kažkam buvo reikalingas kaip liudytojas, aiškiai pasakysiu: kaip žydų holokausto liudytojas. Žinoma, jo liudijimas teisme tapo sensacija visiems. Po žiaurių kankinimų Rudolfas Hesas viso pasaulio žurnalistų akivaizdoje ir kitų kaltinamųjų nacių nusikaltėlių nuostabai prisipažino įvykdęs baisiausius istorijoje žinomus nusikaltimus. Tačiau svarbiausia, kad Hesas atskleidė, jog asmeniškai iš Himmlerio gavo įsakymą naikinti žydus. Jis apskaičiavo, kad Aušvice (Osvencime) buvo sunaikinta
3 000 000 žmonių, iš jų 2 500 000 - dujų kamerose. 

Kaip rašė žymus prancūzų mokslininkas, Sorbonos universiteto profesorius ir istorinio tyrimo "Kaip britams pavyko sučiupti Rudolfą Hesą" autorius Robertas Faurissonas, "Rudolfo Heso prisipažinimai buvo kertinis akmuo teorijos, kad sistemingas žydų naikinimas, ypač dujų kamerose, buvo istorinė tikrovė.  

Iš tikrųjų šiuo sensacingu Rudolfo Heso prisipažinimu prasidėjo žydų holokausto istorija, o pati nacių koncentracijos stovykla Aušvicas buvo pripažinta pagrindine žydų naikinimo vieta... 1946 m. Niurnbergo tribunolo galutiniame nuosprendyje nacių nusikaltėliams buvo rašoma: "...Aušvico klausimu tribunolas išklausė Heso, kuris nuo 1940 m. gegužės 1 d. iki 1943 m. gruodžio 1 d. buvo stovyklos komendantas, parodymus. Jis teigė, kad per tą laikotarpį vien Aušvico stovykloje buvo išžudyta 2 500 000 žmonių, be to, 500 000 žmonių mirė nuo ligų ir bado..."

Sovietų kaltinimo pusė primygtinai teigė, kad Aušvice žuvo "daugiau kaip 4 milijonai žmonių", ir šis skaičius - 4 000 000 - galiausiai atsispindėjo 1948 m. Aušvico memoriale devyniolika kalbų pastatytose atminimo lentose:
Ši memorialinė lenta, skirta keturiems milijonams žuvusių Aušvico kalinių, stovėjo memorialo teritorijoje nuo 1948 m. iki 1990 m., vėliau ji buvo demontuota. SSRS pradėjo "perestroiką ir glasnost", o Europos lyderiai staiga suprato (išslaptinus dalį sovietinių archyvų, kuriuose buvo 1945 m. sausio 27 d. Raudonosios armijos užgrobtos Aušvico apskaitos knygos), kad nurodytas Aušvico aukų skaičius buvo ne kas kita, o "sovietinė propaganda" ir neatitiko tikrovės. 

Beveik trejus metus Vakaruose vyko diskusija apie priimtiną aukų skaičių. Tuo metu iš pasaulio žemėlapio išnyko SSRS, vietoj jos buvo įkurta Rusijos Federacija, o Vakaruose atsirado Europos Sąjunga. Ir tik po šių politinių įvykių Vakarų valstybių vadovai sutarė dėl Aušvico aukų skaičiaus: "apie pusantro milijono žmonių, daugiausia žydų". Dabar Aušvico memoriale galima išvysti naujas atminimo lentas su naujais skaičiais, tarp jų ir rusų kalba:


Ką gauname? 

Ir mes sužinome, kad ne tik "Pravdos" karo korespondentas Borisas Polevojus (Kampovas) buvo melagingas Holokausto liudytojas, kuris išgalvojo Aušvico siaubą, kurio nebuvo tokio masto, kokį jis aprašė, bet ir buvęs Aušvico komendantas Rudolfas Huesas (Rudolf Hoess), kuris kankinamas prisipažino sunaikinęs tris milijonus žmonių, iš kurių 2 500 000 tariamai buvo nužudyti dujų kamerose.

Dabar Vakaruose pripažįstama (atminimo lentos Aušvico memoriale yra akivaizdus ir nenuginčijamas faktas), kad šie skaičiai yra melas ir sovietinė propaganda...

Nors naujasis Aušvice žuvusiųjų skaičius "apie pusantro milijono žmonių" taip pat toli gražu neatitinka tikrovės. Ją reikėtų sumažinti dešimt kartų.


2021 m. gegužės 26 d. Krasnodaras. Antonas BlaginasKomentarų nėra:

Rašyti komentarą