2021-06-24

Nobelio premijos laureatė Aleksievič pavadino Tichanovską „nelabai protinga pabėgusia namų šeimininke“ (video)

 

Išsirinkome (ar mums išrinko?) į valdžią neadekvačius armonautus, mėgstančius JAV ir Briuselio ponams laižyti užpakalius, o šie ponią Svetlaną Tichanovską paskelbė kaimyninės šalies „prezidente.“


Armonautai labai įsižeidžia, jei mūsų išlaikomą „prezidentę“ kas pavadina „namų šeimininke“, apšaukia tokius „Kremliaus agentais“. O kaip daryti su Nobelio literatūros premijos laureate Svetlana Aleksievič? Gal ir ji yra „Kremliaus agentė“?https://youtu.be/dLT9I1tU0-M

Aleksievič savo draugei apie Tichanovską sako (5:08):Ну, вчера был такой ужин, куда пригласили меня, Тихановская, Франак тут рядом. Вот да, Халезин, его жена, вот. Ну, у Тихановской, как только интелектуальный разговор, у нее тут же закрываются глаза. Она начинает смотреть в телефон. Ну, не очень умна. Она что-то может схватить, такой дублер. И вот все ей пишет Франак Вечерко. Слушай дальше. Она смотрела свои жировки там, ну, оплату квартиры, да? И говорит: А вы знаете? Там обычно в низу сказано. Пенсионер или кто то, да? У нее знаещь, какая профессия? Беглая кухарка (смеется). Ты можешь представить? Я говорю, а ещe как-то был интересно Латушко, но я забыла.


Vakar buvo tokia vakarienė, kur mane pakvietė, Tihanovska, Franakas čia arti. Štai taip, Chalezunas, jo žmona, štai. Na, pas Tichanovska, kai tiktai intelektualus pokalbis, tuojau užmerkia akis. Ji ima žiūrėti į telefoną. Na, nelabai protinga. Ji kažką gali suvokti, toks dubleris. Ir štai viską jai rašo Franekas Večiorka. Klausyk toliau. Ji žiūrėjo savo išlaidas ten, na, mokėjimą už butą, taip? Ir sako: „O jūs žinote? Ten paparastai apačioje pasakyta. Pensininkė ar kažkas, taip? Pas ją, žinai, kokia profesija? Bėglė namų šeimininkė (juokiasi). Tu gali įsivaizduoti? Aš sakau, o dar kartą buvo įdomu Latuško, bet aš pamiršau.“


Negaliu netikėti Nobelio laureatės žodžiais dėl Tichanovskos, bet galvoju, kad gal ir gerai „nelabai protinga“? Tokiai žymiai geriau bendrauti su nelabai protingu anūku, nelebai protinga tatuiruota, kitais armonautais?

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą