2021-06-09

Konservatoriai išvien su Baltarusija kenkia Lietuvai ir Vokietijai

 


Europarlamentarui A.Kubiliui ES sankcijų Baltarusijai nepakanka ir jis reikalauja surengti tribunolą prezidentui A.Lukašenkai. Tik ar nuoširdus jo trydaliojimas?

„Jūs pažinsite juos iš vaisių“ Mt 7, 15–20. Kubiliaus ir panašių konservatorių vaisiai Lietuvai yra kartūs. Netekome kelių šimtų darbo vietų Druskininkuose, liks be krovinių Klaipėdos uostas, Lietuvos geležinkeliai, o elektra perkama per tarpininkus, kad kažkas pasipelnytų. Normalių valstybių politiką lemia ekonomika, o Lietuva gyvena antipasaulyje, kur viskas atvirkšiai.

Užblokuota „Belavia“, negalinti skraidti į ES, dabar skraido į Krymą, Vidurinę Aziją ir Artimuosius rytus, iš kur kas savaitę į Minską atskraidina keturis lėktuvus Sirijos ir Irako arabų, norinčių apsigyventi Vokietijoje, Austrijoje ar Švedijoje. Tai šalys, kurias arabai sistemingai nurodo apklausose kaip geidžiamiausiais imigracijai. To priežastis – didesnės išmokos, geresnės medicinos paslaugos, aprūpinimas būstu ir pan. Be to šiose valstybėse jau gyvena milijonai jų tautiečių. Vokietja yra geidžiamiausias tikslas daugumos atėjūnų, nepriklausomai ar jie plaukia į Italiją ar Graikiją, ar ateina per Baltarusijos sieną. Aštrindami santykius su Baltarusija, Kubilius ir panašūs politikieriai, tik kūria naujas problemas ne tik Lietuvai, bet ir Vokietijai – pagrindiniam ES ekonomikos varikliui.

Vakar Vokietijos dienraštis Handelsblatt papasakojo apie nelegalų migraciją iš Graikijos ir Vokietijos, bandymus šį procesą stabdyti.

Nuotraukoje, pabėgėlių prieglauda Atėnuose. Čia nėra tokios bazinės apsaugos kaip Vokietijos Hartz IV - nei vietiniams, nei užsieniečiams. Iš Graikijos kiekvieną mėnesį į Vokietiją atvyksta apie 1000 pabėgėlių. Kitos Šengeno valstybės taip pat fiksuoja didėjantį skaičių prieglobsčio prašytojų, kuriems jau suteiktas apsaugos statusas Graikijoje, bet kurie nenori ten likti dėl prastų gyvenimo sąlygų ir ateities perspektyvų stokos.

Vokietija ir dar penkios valstybės narės kreipėsi į ES Komisiją prašydamos pagalbos. Graikija atmeta bet kokią atsakomybę už šią antrinę migraciją. Atėnai griežtina migracijos politiką: nuo šiol prieglobsčio prašytojams iš penkių šalių, įskaitant Siriją, nebebus suteikiamas prieglobstis, jei jie atvyks iš Turkijos. Graikijos vyriausybė tikisi, kad tai padės sustabdyti nelegalią migraciją per Egėjo jūrą. Tačiau kitoms Šengeno valstybėms jau pripažintų pabėgėlių antplūdis iš Graikijos tampa vis didesne problema.

Prancūzija, Vokietija, Belgija, Liuksemburgas, Nyderlandai ir Šveicarija paprašė Europos Komisijos padaryti viską, kas įmanoma, kad sustabdytų antrinį migrantų srautą iš Graikijos.

Ši problema aktuali ne tik Atėnams, bet ir Romai bei Madridui - kitoms sostinėms, kurios prie išorinės Europos sienos kontroliuoja iš Afrikos pakrantės atvykstančius imigrantus. Vadinamųjų "antrinių srautų" klausimas tampa vis aktualesnis Europos politinėse diskusijose.

Vidurio ir Šiaurės Europos šalių problema labai aiški: jos nenori, kad prieglobsčio prašytojai, neatitinkantys reikalavimų, atvyktų iš valstybių, į kurias atvyko pirmiausia. Tai teisėtas prašymas, tačiau jis susijęs su didele problema: jei migrantai negali vykti per likusią Europos dalį, jie priversti likti Viduržemio jūros regiono šalyse. Todėl Viduržemio jūros regiono šalys turi prisiimti atsakomybę ne tik už prieglobsčio prašymų atmetimą, bet ir už žmonių, kurie negali vykti kitur, priėmimą ir aprūpinimą.Problema tampa dar opesnė, nes ES išorės sienų kontrolė yra visiškai netinkama. Europos Audito Rūmai neseniai sukritikavo FRONTEX veiklą, kaltindami ją netinkamu valdymu ir išlaidomis, kurios visiškai nepagrįstos, palyginti su teikiamomis sienų kontrolės paslaugomis. Europos šalys negauna reikiamos pagalbos migrantų srautams valdyti, tačiau išlaidos FRONTEX agentūrai nuolat didėja, be to, pinigai leidžiami abejotinai ir be aiškios agentūros tikslo vizijos.

Frontex auditas, apie kurį minėta aukščiau, parodė, kad šios organizacijos investicijų ir rezultatų santykis nėra pakankamas. Frontex - 2004 m. sukurtos policijos pajėgos, kuriose dirba 750 pareigūnų, o jų biudžetas 2019 m. sieks 450 mln. eurų per metus. Ir kai buvo pradėta didinti agentų skaičių, siekiant iki 2027 m. pasiekti 10 tūkst., "Frontex" rezultatai nepagerėjo. Kita vertus, išlaidos išaugo kelis kartus ir iki 2027 m. turėtų siekti 900 mln. per metus. Audito Rūmų analizėje teigiama, kad šio tolesnio nesėkmingo bandymo problema yra ta, kad Frointex plėtra "nepagrįsta jokiais ankstesniais vertinimais". Ištekliai buvo naudojami neatsiklausus, kam reikalingi papildomi pinigai ir darbuotojai. Remdamasis šiais elementais, Audito Rūmai padarė išvadą, kad FRONTEX ne tik "nevisiškai įvykdė" 2016 m. jai suteiktus įgaliojimus remti valstybes nares kovojant su nelegalia imigracija ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu, bet ir susiduria su sunkumais "veiksmingai vykdyti jai priskirtą naują operatyvinį vaidmenį". Pažymima, kad Frontex neveiksmingumą lemia ir Europos Sąjungos veidmainystė, kuri įsitikinusi, kad gali apsaugoti savo sienas vengdama tokių veiksmų kaip grąžinimas. Europos svajonių pasaulyje neaišku, kokiomis priemonėmis Frontex agentai galėtų užkirsti kelią migrantams. O jei jiems tektų susidurti su teroristais, jie negalėtų išsitraukti net plunksnakočio. Tiesą sakant, iki šiol ES dar neišnagrinėjo įstatymų, kurie leistų tariamiems jos sienų sargams nešiotis ginklą.

Tai štai kokios neįgalios organizacijos Frontex premjerė Ingrida Šimonytė laukia į pagalbą, kad apsaugoti Lietuvos Baltarusijos sieną.

Manau, kad trydaliui Kubiliui visa tai puikiai žinoma, tiesiog šitas veikėjas dirba ne Lietuvai, bet Baltarusijai, ar Rusijai, o mums jis meluoja.

Nuorodos:

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/migrationspolitik-deutschland-will-zuzug-von-fluechtlingen-aus-griechenland-stoppen/27266120.html

https://it.insideover.com/politica/muro-anti-migranti-europa-italia.html

https://www.ilgiornale.it/news/politica/lautocritica-delleuropa-frontex-spreco-non-ferma-i-1953095.html
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą