2021-06-09

Išvarykime velnią, neleiskime jam Lietuvoje įsigalėti!

 


Esu tikintis žmogus: tikiu, kad yra Dievas. Mano Dievas - Tėvynė Lietuva, prigimtinė šeimą. Taip pat aš tikiu, kad yra velnias. Aš jį matau įsikūnijusį į kai kuriuos žmones.

Aš matau velnio apsėstą Aušrinę Armonaitę, velnio sukurtas LGBT ir genderizmo ideologijas, skirtas naikinti šeimas, tautas, valstybes, Lietuvą.Prieš metus, birželio 18 d., Palangoje aš prašiau Aukščiausiojo, kad suteiktų Aušrinei Armonaitei malonę ir kuo greičiau pasikviestų pas save.

Teikiamos jai malonės ženklus jau matau. Juk sakoma: „Jei Dievas nori nubausti, jis atima protą“. Ar ne tai matome Armonaitės geste - „Zich“!?

Juk ji susitapatino su paradą priimančiu Hitleriu. Tik paradas ne rudmarškinių, o šešiaspalvių ir ne Miunchene, o Vilniaus rotušės aikštėje.

Ar ne baisu? Narkotikai, prostitucija, alkoholis, šeimos naikinimas... Kur pabaiga?

Armonaitės ir Hitlerio siekiai tie patys: primesti savo ideologiją, kitaminčius išstumti į užribį ir susidoroti.

Kelkimės, stokime už vaikus, už šeimą, išvarykime velnią, neleiskime jam Lietuvoje įsigalėti!Komentarų nėra:

Rašyti komentarą