2021-06-22

Rusai vienijasi prieš globalią vakcinatorių diktatūrą

 

Šiandien, kai Ingridos Šimonytės vadovaujama valstybės naikintojų vyriausybė imasi vis labiau rafinuotų mūsų tautos naikinimo žingsnių, manau, bus įdomu išklausyti Rusijos gydytojų ir visuomenininkų nuomonę, apie analogišką genocidą, kurį vykdo V.Putino valdžia prieš Rusijos gyventojus.

Rusijos informacinė agantūra „Katiuša“ praneša http://katyusha.org/view?id=16945, kad birželio 20 d. įvyko visos Rusijos interneto-mitingas "Skiepų terorui - ne!" Tai vienas pirmųjų visuomenės pasipriešinimo renginių prieš vakcinavimą neištirtais tiepalais, kurie, kaip rodo praktika, neapsaugo nuo koronaviruso (negarantuoja, kad jūs nesusirgsite), žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos palaimino Kremlius. Dalyvavusių gydytojų nuomone, vykdomi genetiniai eksperimentai su žmonėmis, jiems švirkščiant genus modifikuojančius kokteilius. Visoje šalyje įvedamos vis naujos segregacijos priemonės, ignoruojami federaliniai įstatymai ir Konstitucija. Tai sukelia nepasitikėjimą valdžia.

Nepriklausomų gydytojų asociacijos atstovė Alina Lušavina pareiškė, kad šiandien kalbama ne apie vakcinavimą, o apie medicinos eksperimentus su žmonėmis:

„Tai vakcinavimas neišbandytu preparatu, nepraėjusiu visų klinikinių tyrimų, tinkamai neištirtu net su gyvūnais. Kas atsakys už negatyvias vakcinavimo pasekmes? Už nevaisingumą, autoimuninius susirgimus ir t.t.? Išeina, kad prievartinis vakcinavimas – tai eksperimentas su gyventojais, kurį inicijavo valstybė ir vykdomas už mokesčių mokėtojų pinigus. Nėra jokio pasekmių monitoringo mechanizmo – to, kad įvyks po, gali būti, po penkių metų, oficialiai jau niekas to nepriskirs vakcinavimui. Žmogus viską srėbs pats.

Vakcinacijai leidžiami kolosalūs pinigai, kurie niekada anksčiau nebuvo leidžiami mūsų sveikatos apsaugai. Tai yra valdžia sistemingai griovė pasiekiamą mediciną, o dabar leidžia pasakiškus finansus, neva, kad mes nesusirgtume. Tai tiesiog juokinga ir atrodo kaip akivaizdus melas.Daugelis mokslininkų - profesorius Vorobjovas, Rusijos mokslų akademijos akademikas Zverevas - teigė, kad skiepijimas tik padidins tikimybę susirgti. Šiandien, pasak mūsų gydytojų, dirbančių "raudonojoje zonoje", maždaug 8 iš 10 priimtų pacientų anksčiau buvo paskiepyti. Be to, jau nebe paslaptis ir mokslinėse publikacijose rašoma, kad DNR ir mRNA vakcinos keičia žmogaus genomą. Ar kurio nors iš mūsų buvo paprašyta sutikimo tai daryti? Iš esmės, su mumis atliekami genetiniai eksperimentai, esame paverčiami genetiškai modifikuotais žmonėmis. Žmones ištinka insultas, širdies priepuoliai, trombozės, o mums sakoma, kad dėl injekcijos niekam nekilo jokių komplikacijų. Pasaulyje nuo vakcinų jau mirė daugiau kaip 10 000 žmonių, o piliečiai priversti patys susivokti. Mums, nepriklausomiems gydytojams, neleidžiama tirti vakcinos sudėties ar prieštarauti jai per televiziją. Esu įsitikinusi, kad tokia padėtis sukurta siekiant sunaikinti mūsų šalies gyventojus. Mes - žmonės, nugalėję fašizmą, sąžiningiausi žmonės, kurie visada atvirai ėjo prieš priešą, staiga virto bailiais, kurie nesugeba tiesiogiai pareikšti savo atsisakymo darbdaviui ir apginti savo teisės gyventi be skiepų. Jei mes, Rusijos žmonės, dabar nekalbėsime vienu balsu, akivaizdu, kad jie tuo nebaigs. Ateityje ši prievarta taps įprasta - jie jau dabar skelbia, kad būtinai reikės revakcinuoti nuo naujų mutantų, suleisti mums vis naujų vakcinų ir t. t.", - apibendrino A. Lušavina.

Biochemikas-genetikas Elena Kiričenko nurodė pagrindinę rusų tautos problemą – susiskaldymą ir MIP įdiegtą baimę:

"Pirmiausia mus aktyviai įtikinėjo skiepytis, o dabar tai daro šantažu. Mūsų politikai nuolat kalba apie susirgimų bangas, nors iš tiesų to numatyti beveik neįmanoma, nebent tai būtų kontroliuojamas procesas. Šiuo metu žinoma daugiau kaip 1500 mokslinių straipsnių apie vakcinacijos nuo koronaviruso poveikį nuo antikūnų priklausomam infekcijos sustiprinimui, pasireiškiančiam po skiepo. Sergamumo ir mirtingumo nuo gripo diagramos taip pat aiškiai rodo, kad masinis skiepijimas sukelia galingesnę naują sergamumo bangą. Pas mus pakilimas į trečiąją sergamumo bangą taip pat tiesiogiai susijęs su padidėjusiu skiepijimu, kuris skatina visus šiuos procesus. Tokį poveikį gali sukelti bet kuri kovidinė vakcina, nepriklausomai nuo jos rūšies. Tikrai prašau visų žmonių nustoti bijoti, nes mūsų teisės aktai vis dar saugo visus. Niekas jūsų neskiepys, jei patys nepasirašysite sutikimo. Išmokite pasakyti "ne" ir ginti savo teises!" - kreipėsi Kiričenka į piliečius.

Imunologė, medicinos mokslų kandidatė Jekaterina Kapustina pažymėjo, kad Gamalėjos tyrimų centro, "Pfizer" ar "AstraZeneca" GMO "vakcinos" nėra klasikinės vakcinos:"Visiškai patvirtinu, kad "Sputnik" ir panašios genetinės vakcinos yra imuninė terapija, kaip oficialiai pripažįsta jų gamintojai. Organizmo ląstelės pradeda gaminti svetimą medžiagą su koronaviruso S baltymu, tačiau imuninis atsakas į ją negali būti adekvatus. Pats pagrindinis imunitetas koronavirusui yra tik ląstelinis, tačiau šiuo atveju vakcinos procesas yra toks, kad tereikia į organizmo ląsteles perduoti geną. T limfocitų atsakas jokiu būdu nesusidaro tokiu būdu.

Dar praėjusių metų pradžioje Kinijos ir Indijos mokslininkai naujo koronaviruso genomo sekoje aptiko svarbiausias ŽIV sekas. Tačiau ši informacija buvo užblokuota moksliniuose žurnaluose. Praėjusią metų vasarą prancūzų mokslininkas Lukas Montanjė, gavęs Nobelio premiją už ŽIV atradimą, patvirtino, kad šios sekos yra. Atvirkštinės transkriptazės proceso metu mRNA yra inkorporuojama į žmogaus genomą... Kokia genetinė medžiaga bus kituose revakcinuose - tik nedievas žino".

Siekdami pasipriešinti vakcinatorių savivalei, mitingo organizatoriai vienbalsiai priėmė rezoliuciją, kuri bus išsiųsta visiems aukščiausiems Rusijos valdžios pareigūnams. Čia pateikiama paskutinė dokumento dalis:

"Raginame visus sąžiningus Rusijos ir pasaulio piliečius suprasti, kas vyksta, kad kiekvienas iš mūsų dabar sprendžia savo, savo vaikų, savo šalies ir pasaulio likimą, ir dalyvauti judėjime už žmonijos, kaip biologinės rūšies, išlikimą ir išsilaisvinimą iš pasaulinio elito, kuris slapta valdo pasaulį ir nuosekliai diegia fašistinę naująją pasaulio tvarką, priespaudos.

Šiandien mums aišku, kad netikra koronaviruso pandemija nuo pat pradžių buvo sukurta tam, kad žmonės būtų įstumti į koncentracijos stovyklą: atimti iš jų pragyvenimo šaltinį, įvesti skaitmeninę vergiją, kad kiekvienas žmogus būtų registruojamas engėjų duomenų bazėje. Prisidengiant epidemijos dingstimi, pagal naująjį įstatymą mus galima lengvai išvyti iš tėvynės vien dėl nelaimės grėsmės ir galiausiai išnaikinti kaip "nenaudingus valgytojus".Ką turėtume daryti?

Atsibuskite, nustokite bijoti, susivienykite aplink liaudies lyderį ir kartu pasipriešinkite priespaudai, kuri pagal Rusijos ir tarptautinę teisę yra mūsų teisė į taikų pilietinį nepaklusnumą ir kiekvieno piliečio pareiga ginti savo tėvynę. Sunkiais laikais mūsų žmonės visada imdavo savo likimą į savo rankas, ir dabar yra toks mūsų likimo momentas.

Privalome organizuotis patys! Siūlome šiuos demokratinėje visuomenėje teisėtus veiksmus: Pripažinti valdžios sistemos veiksmus dėl priverstinio skiepijimo ir priverstinės evakuacijos kaip nukreiptus prieš žmones ir kenkiančius žmonių sveikatai bei šalies ekonomikai.

Pareikšti nepasitikėjimą dabartine valdžios sistema, kuri skatina slaptų užsienio kolonizatorių interesus ir pamina vietinių žmonių interesus, nusiųsti marionetinei valdžios sistemai reikalavimą kuo greičiau atsistatydinti.

Uždrausti skiepijimą, nes jis atliekamas nepatikrintais pagal mokslo normas preparatu ir sulaukia daug kritikos mokslo bendruomenėje.

Išaiškinti visiems piliečiams, kad politinis ir teisinis švietimas yra būtinybė šiais laikais, kai visur vyrauja melas. Kiekvienas pilietis, kuris supranta, kas vyksta, turi teisę ir pareigą sakyti tiesą savo bendrapiliečiams bet kokia forma - žodžiu, informacinėje medžiagoje ir internete. Mūsų visų pareiga - dalyvauti šviečiant savo tautą.

Raginti žmones organizuotis, kurti tokias asociacijų formas kaip teritoriniai komitetai prieš vakcinaciją ir evakuaciją visoje šalyje, įskaitant teritoriniu pagrindu jau įsteigtas piliečių tarybas.

Surengti nacionalinį susirinkimą dėl vakcinacijos ir evakuacijos, taip pat pasitikėjimo dabartine vyriausybe klausimais. Pavesti OSVR surengti šį susirinkimą dalyvaujant visiems vietos - teritoriniams - komitetams.

Pareikalauti nutraukti liaudies lyderių persekiojimą. Suteikti tautai teisę rinkti savo atstovus į valdžią, nutraukti oligarchų hegemoniją tautai“.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą